#86 Index prosperity 2022: Životní prostředí v ČR (II. část)

Z pohledu dat jsme se v unijní sedmadvacítce neumístili příliš dobře především v péči o životního prostředí. Přestože Česká republika investuje do životního prostředí až 2,7 % HDP, což je silně nad evropským průměrem, stav životního prostředí se dle několika podstatných ukazatelů příliš nelepší. Právě v této oblasti jsme se v Indexu umístili až na 23. místě z celé EU. Kde jsou příčiny takové neefektivity a jaká jsou možná řešení?

EvropaII.jpeg

Prosperita není jen o ekonomice, ale také o životním prostředí

Index prosperity jsme vám představili již v předchozím článku, kde jsme se povětšinou zabývali těmi pozitivními zprávami a výsledky tohoto unijního srovnání. Index sestavuje v průběhu roku 2022 tým datových analytiků z iniciativy Evropa v datech ve spolupráci s analytiky z České spořitelny. Sledují celkem 10 oblastí včetně ekonomiky a životního prostředí a data postupně publikují v ucelených zprávách a komentářích.[1]

Zatímco jsme se umístili na dobrých příčkách z pohledu celkové ekonomiky a solidarity a důvěry ve společnost, další ukazatele už tak chvályhodně nepůsobí. Kromě bytové situace se v Česku ukazuje jako problém také stav životního prostředí. A to i přes velké výdaje z veřejných rozpočtů. A v čem přesně tedy máme ve vztahu k životnímu prostředí rezervy?

Index prosperity 2022 o životním prostředí po Česku – velké výdaje, malé dopady

Jedním z hlavních problémů je především neefektivní způsob recyklace komunálního odpadu, kdy je z celkového objemu reálně recyklováno pouze 34 %.[2] Mnoho let proklamovaná image, že patříme mezi přeborníky v třídění odpadu, tak dostává značné trhliny, jak komentuje i Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky:

„Dlouhá léta jsme v České republice jako data za recyklaci vykazovali čísla o sběrných nádobách. To budilo dojem, že systém funguje, a to i přesto, že se například na dotřiďovacích linkách využila jen třetina vysbíraných plastů.”

Protože se však nedávno napříč EU sjednotila metodika získávání dat o stavu recyklace odpadu, ukázalo se, že v českém kontextu jsme si situaci spíše natírali na zeleno a aplikovali metody greenwashingu. Sice zde již vznikla například první průkopnická továrna na recyklaci plastu, o které jsme již také psali. To však zdaleka nestačí na pokrytí potřeb celé republiky.

Česko sužuje především vysoká hladina CO2 v ovzduší

Z pohledu kvality ovzduší také značně pokulháváme v závazku snižovat množství CO2. Ačkoli se již od 90. let podílíme na tzv. Zelené revoluci v Evropě. Ta má za cíl snížit produkci CO2 v jednotlivých oborech hospodářství, a to nejen pomocí emisních povolenek, ale také díky dlouhodobým dotačním programům, které můžeme jako členský stát čerpat.

Dle analytičky České spořitelny Terezy Hrtúsové se emise liší dle jednotlivých sektorů: 

„Velmi vysoké jsou naše emise z vytápění domácností, kdy na obyvatele připadá 814 kg ročně, což nás řadí až na 20. místo v EU. To je dáno způsobem výroby tepla, v Česku totiž za zhruba polovinou produkce tepla stojí uhelné zdroje.“

S tímto faktem tak opět přichází na přetřes udržitelnější energetická řešení pro obytné budovy.

V posledních letech bojuje česká krajina i s velkým suchem

Přes všechny možnosti se však stav ovzduší v České republice příliš nelepší. Důvodem jsou mimo jiné i značné zásahy do rázu krajiny, které zapříčinily sníženou schopnost půdy zadržovat vodní zdroje. Toto komentuje i zemědělec Daniel Pitek z programu Pestrá krajina: „Důležité je budovat krajinné prvky jako vodní plochy či nelesní zeleň a dostat do půdy více organické hmoty. Díky tomu bude živá, bude lépe absorbovat vodu a bránit se erozi. K tomu je ale zapotřebí začít používat pestřejší skladbu plodin, využívat meziplodiny a zvýšit podíl organických hnojiv.”

Nedostatek vody a živin v půdě se následně podepisuje i na možnostech rostlin odčerpávat právě CO2 a další skleníkové plyny z ovzduší. Tímto jsme se bohužel dostali i k vysokému číslu úmrtnosti obyvatel z důvodu špatného stavu ovzduší – tedy alarmujících 31 úmrtí na 100 000 obyvatel. [3]

Jak můžeme zlepšit stav životního prostředí?

Již řadu let se nám však nabízejí cesty, které by mohly stav životního prostředí zlepšit. Jednou z cest je zvýšit podíl bezemisních zdrojů na tzv. energetickém mixu, a to především ve formě obnovitelných zdrojů energie nebo energie z jádra.

V současné době je podíl jaderné energie na energetickém mixu přibližně 37 %, podíl obnovitelných zdrojů však činí pouze 17 %. Prostor pro zlepšení tu tedy dále je. Navíc nám tento způsob tvorby energie může poskytnout i vyšší soběstačnost, protože aktuálně pokrýváme až 39 % spotřeby energie z dovozu.

Nejen v evropských fondech čeká řada dotačních výzev, které mohou pomoci řešit problémy s životním prostředím Česka. Máte zajímavý cirkulární nápad, díky kterému byste mohli přispět ke zlepšení stavu české krajiny? Rádi vám pomůžeme najít vhodný dotační program, který vám pomůže s financováním a umožní vám tak vaše napády převést ve skutečné projekty.

PORADIT SE

Milan

"Ekologický pohled na byznys je v mojí DNA. Věřím, že právě v cirkulární ekonomice je budoucnost firem. Podle cirkulárních principů mohou totiž firmy vytvářet takové produkty, které zákazníkovi umožní pocítit, že dělá něco nejen pro své zdraví, ale i pro zdraví naší planety."

Téma článku

Cirkulární dotace

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat