#9 Dotace pro cirkulární stavby II.

Připravili jsme druhou část článku o environmentálně šetrných a udržitelných budovách a možnostech čerpání dotace.

Dotační pomoc

Cirkulární budovy jsou především energeticky úsporné budovy. Jsou energeticky soběstačné, spotřebovávají minimum nových zdrojů a neprodukují téměř žádné emise. Právě na úspory energie Ministerstvo průmyslu a obchodu rozděluje evropské dotace. Toto jsou například opatření, která vedou k trvalému snížení spotřeby energie budov a na která lze získat dotaci:

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
  • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
  • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku,
  • zavádění a modernizace systémů měření
  • regulace či instalace akumulace elektrické energie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dotačně podporuje také energeticky efektivní výstavbu pro využití v průmyslu, tedy výstavbu s vyšším energetickým standardem. Taková budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle příslušné vyhlášky, aby mohla být podpořena z veřejných peněz.

Cirkulární budova

Chytré budovy

Cirkulární budovy jsou zároveň chytré budovy, které umí efektivně měřit svou spotřebu, mají rekuperaci tepla, zadržují dešťovou vodu a měří jednotlivé procesy tak, že ze získaných dat lze vycházet při dalších inovacích. Používání chytrých technologií dokáže významně zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a komfortu uživatelů budov. Cirkularita průmyslové budovy může dokonce představovat klíčovou konkurenční výhodu. Například v době bojů se suchem se snadno může stát, že fabrika bude dočasně odříznuta od zdrojů primární vody, výpadek výroby může být pro firmu fatální. Mít vlastní vodní cykly ve výrobě může být významnou konkurenční výhodou.

Cirkulární budovy jsou i modulární stavby, které se dají přemístit, když už nejsou v dané lokalitě potřebné, nebo naopak rozšířit. Tento koncept je ideální například pro školky, neboť může reagovat na demografický vývoj v dané lokalitě.

Brownfieldy – pojďme rekonstruovat a opravovat již existující stavby!

brownfield2.jpg

Dlouhodobou snahou státu je podporovat regeneraci zastaralých průmyslových objektů, tzv. brownfields. I tato oblast je dotačně podporována. Dotace jsou poskytovány buď na rekonstrukci, nebo na demolici a výstavbu nového objektu. Nedávno se dotační podpora rozšířila vedle průmyslové výroby i na oblast cestovního ruchu. Dotačně je podporována i obnova zemědělských brownfieldů, a to za účelem podpory agroturistiky.

Pár tipů na závěr?

Je dobré přistupovat k udržitelnosti budov hned od začátku, tedy při samotném návrhu. Požadavky na šetrnou výstavbu je možné zohlednit při výběru dodavatelů, důležité je posuzovat budovy z hlediska konceptu nákladů životního cyklu, hledat materiály, které jsou kolem vás, sdílet prostory a využít do maxima nebo využívat materiály, které jsou k dispozici, nebát se používat recykláty. Je také dobré si ověřit, zdali na je možné na cirkulární stavbu získat finanční podporu.

Michala

"Velmi ráda podpořím ambiciózní, inovativní a zároveň cirkulární projekty, které zlepší nejen byznys, ale i svět. Průlomovými poznatky a nápady pojďme spolu vstříc cirkularitě!"

 

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat