#54 LIFE: Ekoinovace jako hnací motor ekonomiky

Snažíte se využívat zdroje energie efektivněji? Aplikujete zásady oběhového hospodářství? Přecházíte na udržitelné zemědělství pěstováním plodin, které si poradí s měnícím se klimatem? Nebo dokonce vyvíjíte systém na znovupoužití vody nebo boje se suchem? S těmito a podobnými projekty vám může pomoci evropský dotační program LIFE. Kreativitě se meze nekladou!

Evropská unie se snaží plnit své cíle financováním projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a zmírňování klimatických změn. Jedním z nástrojů pro tyto cíle je právě program LIFE, který financuje širokou škálu projektů a zavádění ekoinovací, které se stávají nejdůležitějším hnacím motorem konkurenceschopné ekonomiky založené na udržitelném pokroku.

Program Life.png

Jak vám může program LIFE pomoci?

Program LIFE pomáhá financovat projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Od roku 1992 již podpořil realizaci 5 000 špičkových projektů za více než 5 mld. EUR. Pro nové programové období (2021–2027) navíc došlo k navýšení rozpočtu na 5,4 mld. EUR.

Cílem programu je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství, které bude založené na energii z obnovitelných zdrojů a bude neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči této změně. Dalším ze záměrů programu je zlepšování kvality životního prostředí, jeho ochrana a obnova a v neposlední řadě také podpora biodiverzity.

Jaké projekty program podporuje?

Program financuje ekoinovační projekty, na kterých spolupracuje věda, průmysl a veřejná správa, ale podporuje také řízení životního prostředí a informační a osvětové kampaně.

Program se dělí na 4 podprogramy, v rámci kterých se jednotlivé projekty realizují. Konkrétně jde o podprogramy:

  • Příroda a biologická rozmanitost
  • Oběhové hospodářství a kvalita života
  • Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně
  • Přechod na čistou energii

Mimo to program dále nabízí i finanční nástroje pro investory do životního prostředí s cílem ukázat, že investice do životního prostředí mohou být návratné.

Obecně je program určen pro jakoukoliv právnickou osobu se sídlem v EU. Může jít o veřejné subjekty, univerzity, svazy a výzkumné instituce, ale i soukromé podniky nebo nevýdělečné organizace.

Jak vypadá typický projekt?

Typický projekt v programu LIFE většinou trvá 3–7 let a jeho rozpočet se pohybuje mezi 1–3 mil. EUR. Zatímco EU nabízí financování až 55 % (v některých případech až 75 %) nákladů, Ministerstvo životního prostředí ČR každý rok vyhlašuje také národní výzvu na kofinancování tradičních projektů, díky které je možné na jeden projekt získat dále až 20 %.

Projekty se soustředí na mnoho různých problémů – v Česku EU, například v rámci projektu LIFE South Moravia, podpořila ochranu biotopů trávníků a lesních stepí v jihomoravském regionu.

Příkladem projektu v soukromém sektoru je pak projekt Recall, který implementoval patentovanou technologii pro recyklaci odpadu z tzv. absorpčních hygienických výrobků (pleny, dámské vložky) anebo projekt Pla4coffee, který se zabývá výrobou udržitelných balení kávy.

Máte i vy ambice podat dotační projekt? Jak vidíte, je jen na vás, s jakým kreativním, inovativním a udržitelným nápadem přijdete!

Poradit se o svém cirkulárním projektu můžete zde:

PORADIT SE

Zuzana

Inovace, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost a cirkulární ekonomika jsou témata, která mne zajímají a připadají mi smysluplná a důležitá. Pomohu vám se v nich správně orientovat!"

Téma článku

Eko-energie Ochrana životního prostředí Udržitelnost

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat