#40 Trendy v cirkulární ekonomice - strategická priorita pro CEO

Prozradíme vám, jaké jsou trendy a jak na ně společnosti reagují.

Na základě průzkumu od Accenture byl odhadnut potenciál světového růstu trhu díky cirkulární ekonomice na 4,5 bilionu dolarů do roku 2030. Studie dokazují, že oběhové hospodářství a udržitelnost pro globální lídry už dávno není pouze trendem, ale dlouhodobou strategií, skrze kterou chtějí řídit své firmy.

Ředitelé firem s obratem v miliardách dolarů ve studii OSN prohlásili, že udržitelnost je neodmyslitelnou součástí dalšího fungování jejich firem.

  • 99 % věří, že udržitelnost bude důležitá pro budoucí úspěch jejich podnikání
  • 41 % považuje degradaci životního prostředí (změna klimatu, vyčerpání zdrojů) za kritický problém konkurenční strategie své společnosti

udržitelnost III.jpeg

Nejen nadnárodní korporace, ale i české firmy společně prohlašují, že cirkulární ekonomika je jejich odpovědností. Důkazem je konference loňského podzimu „Circular Economy, It’s CEO’s Agenda!“, kde vrcholový management českých poboček nadnárodních korporací, jakými jsou Coca-Cola HBC, IKEA či Nestlé, společně s předními představiteli tuzemského udržitelného byznysu – Nafigate Cosmetics, Nano Energies, Impact Hub či CIRAA, sdílí tyto myšlenky a jsou hybateli změn v Česku i v zahraničí.

Studie Circularity Gap Report uvádí, že 22,8 miliard tun ročních emisí CO2 spojených s vytvářením nových produktů lze předejít díky několika strategiím ve vybraných sektorech. Za téměř 70 % celosvětových emisí jsou totiž zodpovědné tři klíčové potřeby – stavebnictví, mobilita a potravinová produkce. Nicméně data poukazují na to, že náš svět je stále těžce lineární a udržitelné budoucnosti se díky naší spotřebě spíše vzdaluje.

A co dál? Proč být u toho?

Jestli nás rok 2020 něco naučil, tak to bylo neskutečně rychlé přizpůsobení naší společnosti realitě.

Nový evropský Green Deal definoval téma cirkulární ekonomiky jako jednu z prioritních oblastí. Z jednotlivých strategií firem vyplývá, že zajištění zdrojů je klíčovou oblastí a druhotné suroviny se pravděpodobně v budoucnu stanou jedinou volbou.

Vzhledem k tomu, že vlády alokují obrovské zdroje do opatření pro boj s krizí, finanční podpora musí být navržena pro tvorbu cirkulární ekonomiky, která zajišťuje dlouhodobé zdraví občanů, vytváří zelená pracovní místa a řeší změny klimatu. Finanční prostředky by tak měly být zaměřené na restrukturalizaci ekonomiky, do obnovitelných zdrojů energie, do nových způsobů transportu a odpovědného zacházení se zdroji.

Výzkumy ukazují jasný záměr. Řada firem vnímá současnou krizi jako šanci na restart. Teď nastává ten nejdůležitější krok: začít budovat synergie mezi byznysem a přírodou. 

Nezáleží na tom, zda řídíte lokální pobočku mezinárodní korporace, nebo malou firmu. V každé organizaci je prostor pro využití principů oběhového hospodářství. 

Jaká je budoucnost cirkulárních dotací se dozvíte v článku Konec cirkulárních dotací? Neblázni, mise pokračuje!.

Poradit se o svém cirkulárním projektu můžete zde:

PORADIT SE

Kristýna

"Ani mně není naše okolí lhostejné, proto se intenzivně zajímám o udržitelný rozvoj. Chci firmy inspirovat k naplňování principů oběhového hospodářství. Věřím, že klíčem je i změna vašeho myšlení!"

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat