#51 Zajímavé dotační projekty: Slova poučují, ale příklady táhnou

Důležitým aspektem cirkulární ekonomiky je samozřejmě to, aby firmy investovaly do inovací, které povedou k dlouhodobé udržitelnosti. Na takové záměry lze získat i dotační podporu. Jaké projekty si však můžeme konkrétně představit?

Všechno začíná již u výzkumu, vývoje, návrhu a designu, což je ta nejvhodnější chvíle, kdy je potřeba začít myslet cirkulárně. Je žádoucí vytvářet taková řešení, která budou materiálově i energeticky úsporná s ohledem na celý životní cyklus, budou využívat obnovitelné zdroje energie, moderní digitální technologie, tvořit minimum odpadu a maximalizovat znovuvyužití materiálů. 

zajímavé dotační projekty.jpeg

Program Aplikace pokrývá náklady spojené s konkrétními výzkumnými a vývojovými projekty, investici do potřebného výzkumného a vývojového zázemí naopak program Potenciál.

A jaké konkrétní projekty byly již podpořeny?

Program Aplikace: 

 • Vývoj stroje na výrobu ekologicky šetrných víček z nasávané kartonáže určených pro nápojové kelímky
 • Výzkum a vývoj obalových nízkoodpadových a bezodpadových materiálů nové generace
 • Nový ekologický recyklovatelný a rekompostovatelný obal
 • Výzkum a vývoj v oblasti inovativního zpracování a využití odpadů
 • Vývoj poloprovozního zařízení pro komplexní technologie zpracovávající biologicky rozložitelné materiály 

Program Potenciál:

 • Rozvoj laboratoří pro zintenzivnění VaV činností v oblasti hybridních a elektrických automobilů
 • Modernizace a rozšíření VaV centra pro vodíkové aplikace
 • Výzkumně-vývojové centrum recyklovatelných vícevrstvých PE materiálů

Program Inovace:

Ten se oproti tomu zaměřuje i na udržitelnou výrobu. Dotace může pokrýt investiční náklady na technologie a související náklady investičního charakteru, ale pouze tehdy, pokud inovace vychází z výzkumných a vývojových aktivit. V této oblasti je také plno inspirativních projektů:

 • Produktová a procesní inovace rozšíření použitelnosti recyklovaných stavebních materiálů z demoličních odpadů
 • Výroba inovativní sypké dextrinové směsi pro ekologická lepidla
 • Inovace recyklačního procesu průmyslových akumulátorů a baterií společnosti

Věříme, že slova poučují, ale příklady táhnou!

Pokud vás inspirovaly naše konkrétní ukázky projektů a přemýšlíte, že se do podobného záměru také pustíte, my v cirkulárních dotacích jsme tu pro vás. Máme vždy aktuální přehled o programech, ze kterých lze čerpat, a zda jsou pro zamýšlený nápad vhodné.

Poradit se o svém cirkulárním projektu můžete zde:

PORADIT SE

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat