#51 Zajímavé dotační projekty: Slova poučují, ale příklady táhnou

Důležitým aspektem cirkulární ekonomiky je samozřejmě to, aby firmy investovaly do inovací, které povedou k dlouhodobé udržitelnosti. Na takové záměry lze získat i dotační podporu. Jaké projekty si však můžeme konkrétně představit?

Všechno začíná již u výzkumu, vývoje, návrhu a designu, což je ta nejvhodnější chvíle, kdy je potřeba začít myslet cirkulárně. Je žádoucí vytvářet taková řešení, která budou materiálově i energeticky úsporná s ohledem na celý životní cyklus, budou využívat obnovitelné zdroje energie, moderní digitální technologie, tvořit minimum odpadu a maximalizovat znovuvyužití materiálů. 

zajímavé dotační projekty.jpeg

Program Aplikace pokrývá náklady spojené s konkrétními výzkumnými a vývojovými projekty, investici do potřebného výzkumného a vývojového zázemí naopak program Potenciál.

A jaké konkrétní projekty byly již podpořeny?

Program Aplikace: 

 • Vývoj stroje na výrobu ekologicky šetrných víček z nasávané kartonáže určených pro nápojové kelímky
 • Výzkum a vývoj obalových nízkoodpadových a bezodpadových materiálů nové generace
 • Nový ekologický recyklovatelný a rekompostovatelný obal
 • Výzkum a vývoj v oblasti inovativního zpracování a využití odpadů
 • Vývoj poloprovozního zařízení pro komplexní technologie zpracovávající biologicky rozložitelné materiály 

Program Potenciál:

 • Rozvoj laboratoří pro zintenzivnění VaV činností v oblasti hybridních a elektrických automobilů
 • Modernizace a rozšíření VaV centra pro vodíkové aplikace
 • Výzkumně-vývojové centrum recyklovatelných vícevrstvých PE materiálů

Program Inovace:

Ten se oproti tomu zaměřuje i na udržitelnou výrobu. Dotace může pokrýt investiční náklady na technologie a související náklady investičního charakteru, ale pouze tehdy, pokud inovace vychází z výzkumných a vývojových aktivit. V této oblasti je také plno inspirativních projektů:

 • Produktová a procesní inovace rozšíření použitelnosti recyklovaných stavebních materiálů z demoličních odpadů
 • Výroba inovativní sypké dextrinové směsi pro ekologická lepidla
 • Inovace recyklačního procesu průmyslových akumulátorů a baterií společnosti

Věříme, že slova poučují, ale příklady táhnou!

Pokud vás inspirovaly naše konkrétní ukázky projektů a přemýšlíte, že se do podobného záměru také pustíte, my v cirkulárních dotacích jsme tu pro vás. Máme vždy aktuální přehled o programech, ze kterých lze čerpat, a zda jsou pro zamýšlený nápad vhodné.

Poradit se o svém cirkulárním projektu můžete zde:

PORADIT SE

Alžběta

"Myšlenky cirkulární ekonomiky považuji za velmi přínosné a jsem ráda, že jsme se i my rozhodli přispět svou trochou do cirkulárního mlýna a usnadnit cestu průlomovým nápadům."

 

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat