#42 Jarní dotační výzvy jsou příležitostí pro cirkulární projekty!

Česká ekonomika má za sebou krušný rok, který některé sektory postihl silněji, některé méně. Čas po ukončení pandemie, ke kterému se všichni tak upínáme, však může přinést krize nové. A bohužel je to velmi reálný scénář.

dotace na cirkulární ekonomiku

Vytěžit, vyrobit, vyvézt, využít a vyhodit.

Tak funguje lineární ekonomika. Při současné těžbě primárních zdrojů budeme v roce 2050 potřebovat 2 planety. Český průmysl je na dovozu surovin závislý, což ho činí zranitelnějším. V podnicích zpracovatelského průmyslu tvoří náklady na suroviny v průměru 42,9 %, přičemž Česká republika pro svou průmyslovou výrobu dováží až 80 % surovin. Posílení soběstačnosti je proto pro celkovou konkurenceschopnost klíčové.

Pandemie COVID může pro náš průmysl představovat příležitost ke změně, ze které firmy mohou vyjít silnější, odolnější a konkurenceschopnější.

Dotační výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu, které budou vyhlášeny koncem května, si kladou za cíl takovou změnu podpořit. Firmy mají tedy příležitost začít investovat do inovací, které povedou k dlouhodobé udržitelnosti. A protože jsou to poslední výzvy před spuštěním nových programů, bude vůle projekty podpořit. A cirkularita v těchto programech bude nově hrát prim!

Všechno začíná u výzkumu a vývoje

ekodesign.jpeg

Ano, všechno začíná již u samotného návrhu, designu, výzkumu a vývoje. To je ten správný moment, kdy je potřeba začít myslet cirkulárně a přemýšlet o produktech novými způsoby. Je potřeba inovovat výrobky tak, aby se daly co nejlépe recyklovat, byly materiálově a energeticky úsporné s ohledem na celý životní cyklus, byly trvanlivé a multifunkční. Udržitelná výroba zase využívá obnovitelné zdroje energie, moderní digitální technologie, tvoří minimum odpadu (ideálně žádný) a maximalizuje znovuvyužití materiálů. Možná jsou to ambiciózní cíle, ale změna českého průmyslu se nám jistě vyplatí a vrátí.

Dotace zde mají za cíl tuto změnu nastartovat. Plánované výzvy programů Aplikace a Potenciál umožní podpořit výzkum a vývoj. Dotaci bude možné čerpat jak na náklady spojené s konkrétními výzkumnými a vývojovými projekty (program Aplikace), tak na investici do potřebného výzkumného a vývojového zázemí (program Potenciál). Začít mohou jak firmy, které se výzkumu a vývoji dlouhodobě věnují, tak firmy, které s tím chtějí teprve začít.

JE NA ČASE ZAČÍT VYRÁBĚT UDRŽITELNĚ. PROGRAM INOVACE PODPOŘÍ INVESCTICE DO CIRLULÁRNÍ VÝROBY!

Investovat do výroby za účelem zavedení inovace produktu či procesu je pro firmy mnohdy nákladné. Zde má pomoci program Inovace – inovační projekt, jehož výzva bude v květnu také vyhlášena. A velké podniky se o dotaci budou moci ucházet, pouze když představí cirkulární projekt. Dotace pokrývá investiční náklady na technologie a související náklady investičního charakteru. Inovace však musí vycházet z výzkumných a vývojových aktivit. Inovovat bude možné i vlastní fungování firmy, změna business modelů totiž cirkularitě může napomoci také.

Jak na to?

Pro získání dotace je potřeba připravit detailní business plán, díky kterému bude ministerstvo schopno posoudit kvalitu projektu. A vzhledem ke štědré finanční alokaci těchto posledních výzev mají projekty, které budou postaveny na dobrých základech a dobře zpracovány, obstojné šance. Po registraci žádosti je pak možné začít s realizací projektu.

Jak pomůžou cirkulární dotace?

Dotační partner může pomoci s kompletní přípravou žádosti o dotaci a následnou realizací a administrací dotace. Se správným nastavením pak lze vše provést bez zbytečné administrativní zátěže a snížení flexibility ve fungování firmy. A o to přesně jde.

Poradit se o svém cirkulárním projektu můžete zde:

PORADIT SE

Michala

"Velmi ráda podpořím ambiciózní, inovativní a zároveň cirkulární projekty, které zlepší nejen byznys, ale i svět. Průlomovými poznatky a nápady pojďme spolu vstříc cirkularitě!"

 

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat