#12 Investiční pobídky v novém, cirkulárním kabátě

Novelizované investiční pobídky jsou v platnosti od podzimu loňského roku. Změny novela přinesla výrazné, je zde ale jeden aspekt, o kterém se zatím příliš nehovoří. A to ten cirkulární. Nově by totiž cirkularita projektu, který se o udělení investiční pobídky uchází, měla významně posílit jeho šance na úspěch. Ale začněme od začátku.

Co že jsou vlastně investiční pobídky?

Je to nástroj, jakým Česká republika motivuje k velkým investičním projektům. Jeho funkce se časem měnila, úplně původně bylo záměrem nalákat zahraniční investory k realizaci velkých nových projektů na zelené louce, a to především daňovými prázdninami. Postupem času se poměr tzv. greenfieldových projektů vůči expanzím měnil, více o úlevy žádaly firmy, které na českém trhu již operovaly a které se dále rozrůstaly. Zákon jako takový od svého vzniku prošel mnoha změnami, reagoval na ekonomický vývoj země a její potřeby. Poslední novelizace však systém pobídek změnila zásadně. A to hned v několika ohledech.

Nové znění zákona je koncipováno tak, že má upřednostňovat kvalitu před kvantitou, podpořeny mají být především projekty s tzv. vyšší přidanou hodnotou. O investiční pobídky mohou žádat projekty ve zpracovatelském průmyslu (výroba), projekty technologických center (výzkum a vývoj) a projekty strategických služeb (IT vývojová centra, datová centra, centra sdílených služeb či high-tech opravárenská centra). O tom, zdali bude pobídka udělena, pak rozhoduje vláda.

Vyšší přidaná hodnota

Tento pojem je z pohledu investičních pobídek založen především na využívání kvalifikované pracovní síly nebo pokročilých technologiích. Podmínka vyšší přidané hodnoty je kladena na všechny projekty, které budou realizovány v tzv. rozvinutých regionech. Pokud chce investor prokázat její splnění, musí doložit, že svým pracovníkům platí adekvátní výši mzdy a aktivně se věnuje výzkumným a vývojovým činnostem. Prokázání této podmínky je možné více způsoby, počínaje investicí do výzkumné infrastruktury a konče aktivní spoluprací s výzkumnou institucí.

Schvalovací proces

Zřejmě nejzásadnější změnou, kterou novela přináší, je samotný mechanismus schvalování. Nově totiž o udělení pobídky rozhoduje vláda. Úspěšnost záměru získat investiční pobídku z velké části bude záviset na přínosech investiční akce pro region, ve kterém bude projekt realizován a pro stát, resp. státní kasu.

Součástí záměru nově musí být vedle samotného popisu projektu také kvantitativní analýza a zdůvodnění předpokládaného přínosu investiční akce pro region a pro stát, která by měla obsahovat detailní specifikaci pozitivních efektů investiční akce na odvody do státního rozpočtu, trh práce, rozvoj infrastruktury, vědu a výzkum, regionální spolupráci a další. A tento dokument bude pro posouzení žádosti velmi důležitý. Z jeho struktury, kterou lze najít na webu agentury CzechInvest, tak lze částečně usuzovat, co bude pro rozhodování vlády důležité.

Žadatel o investiční pobídku musí podrobně popsat, jakým způsobem je projekt v souladu s rozvojovými potřebami regionu, s jakými dodavateli v regionu bude navazovat obchodní vztahy či jakým způsobem bude rozvíjet místní infrastrukturu.

Principům cirkularity a prvkům ekoinovací je u výrobních projektů vyčleněna celá jedna ze sedmi požadovaných kapitol. Každý, kdo se o investiční pobídku uchází, tak musí podrobně představit, zdali a jakým způsobem bude projekt v souladu cirkulární ekonomikou.

Hledání synergií a symbióz

Výrobní firmy musí v analýze specifikovat, zdali budou využívat materiálovou či chemickou recyklaci a druhotné suroviny ve své výrobě, zdali budou pracovat s obnovitelnými zdroji, využívat zelenou energii, recyklaci či recyrkulaci vod ve výrobě, eko-design a další. Důležité jsou také efekty průmyslové synergie. Už při přípravě žádosti je tedy důležité komunikovat s relevantními partnery, s cílem nalézt možné průmyslové synergie a symbiózy s ostatními hráči v daném regionu.

Čas ukáže

Novelizovaná podoba systému investičních pobídek běží od září roku 2019 a od té doby agentura CzechInvest udělila 66 pobídek. Věříme tedy, že změna začíná podporovat kvalitu nových investic a motivovat k intenzivnějšímu zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe. Od příštího roku se navíc budou měnit míry podpory pro jednotlivé regiony. Zda ve vašem regionu dojde k navýšení míry podpory a vyplatí se tedy počkat, nebo zda je lepší o investiční pobídku zažádat ještě před koncem roku si můžete přečíst zde.

Poradit se o svém cirkulárním projektu můžete zde:

PORADIT SE

Michala

"Velmi ráda podpořím ambiciózní, inovativní a zároveň cirkulární projekty, které zlepší nejen byznys, ale i svět. Průlomovými poznatky a nápady pojďme spolu vstříc cirkularitě!"

 

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat