#78 Seznamte se blíže: Nová etapa pro cirkulární dotace

Kdo si počká, ten se dočká… Nové dotační období v podobě Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) na sebe sice nechalo čekat mnohem déle než diplomatickou půlhodinku, ale představilo se již v plné parádě! Miliardy korun jsou tak připraveny pro smysluplné projekty, které zlepší váš byznys i svět. Cirkulární ekonomika zahrnuje mnoho rozličných témat a stejně tak rozsáhlé jsou i oblasti dotační podpory. A na jaké se tedy můžeme v blízké době těšit? Seznamte s těmi hlavními:

Podpora výzkumu, vývoje a inovací hraje stále prim

nové období.jpeg

Základem pro průlomová a efektivní řešení jsou ambiciózní výzkumné a vývojové projekty – nejinak je tomu i v oblasti cirkulární ekonomiky. Mnohá řešení jsou ještě skryta, mnohé postupy je nutné teprve vyvinout a ověřit. Důležitá je také podpora vytváření a zavádění inovovaných produktů, technologií či služeb do podnikové praxe.

Není tak divu, že největší objem finančních prostředků poputuje právě tímto směrem. Cílem těchto dotací bude vytvoření inovativního prostředí, ale také umožnění spolupráce firem s výzkumnými organizacemi či například velkých podniků s malými a středními firmami. Právě propojení odborných znalostí různých typů subjektů se ukazuje jako velmi plodné. 

Bez kvalitního řešitelského týmu lze jen stěží dosáhnout úspěšného projektu. Mzdové náklady na vývojové pracovníky tak lze zahrnout právě pod dotační podporu. Možné je to i u využití potřebných přístrojů, software, materiálu či externího know-how v podobě smluvního výzkumu a poradenských služeb. A to vše i pro partnera projektu. V případě zavádění inovací je možné financovat dokonce i investiční výdaje v podobě staveb, technologií, software a dat.

Podpora v této oblasti je již v plném proudu, konkrétně lze aktuálně podávat žádosti do programů AplikaceInovace. Pokud je pro vás relevantní ověření technické proveditelnosti, komerčního potenciálu nebo aktivity směřující pouze k dopracování výzkumu a vývoje do jeho finální fáze, vhodným programem je Proof of concept. Pokud byste rádi využili služeb patentových zástupců či výzkumných organizací, je to možné prostřednictvím programu Inovační vouchery.

Energetika jako oblast s vysokými cíli

Green deal II.jpegNa energetické úspory je kladen zřetel nejen z důvodu dosahování energeticko-klimatických cílů, ale samozřejmě i v kontextu současné nesnadné celosvětové situace. V byznysové oblasti je cíleno na snižování energetické náročnosti podnikatelských budov. Podporováno je využívání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, ale také snížení energetické náročnosti prostřednictvím zateplení budovy, větrání a rekuperace. Zaujmout může i podpora vegetačních střech.

V současné době lze podávat žádosti v programu Úspory energie. U alternativních zdrojů energie ještě zůstaneme, a to u výstavby větrných elektráren pro všechny typy podniků. Na tuto aktivitu můžete totiž pokrýt výdaje z programu Obnovitelné zdroje energie.

Digitalizace – základ pro cirkulární řešení

Oblast digitalizace je jednoznačně úzce spojená s cirkulární ekonomikou. Základem efektivních podnikových řešení je totiž kontinuální práce s daty, která umožňuje firmám následně zavádět další inovace a měnit firemní procesy. Nasazením digitálních inovací je možné reálně snížit provozní náklady, zvýšit efektivitu a zároveň i pozitivně ovlivnit ekologické zatížení. Dotační podpora by tak měla firmám pomoci rozhoupat se směrem k zásadním krokům v jejich digitální transformaci a překonat prozatím ještě přetrvávající nedůvěru tradičních podnikatelů k digitálním inovacím.

Mezi podporované oblasti tak patří například zavádění digitálních technologií v oblastí logistiky a počítačové bezpečnosti, umělá inteligence, robotika, automatizace či práce s big daty.

Finanční podporu lze získat již nyní, pokud ale potřebujete čas na rozmyšlenou, můžete se těšit v rámci nového dotačního období na program Virtuální podnik, který by měl být pozdním novoročním dárkem. 

Oběhové hospodářství, úspory vody a mnohem více

voda.jpeg

Zmíněné cirkulární dotace jsou ale pouze počáteční ochutnávkou. Čeká nás dotační podpora zaměřená specificky pouze na oblast oběhového hospodářství – firmy budou moci získat finance na pořízení nejlepších dostupných technologií, opětovné využití odpadů, ekodesign a snížení materiálové náročnosti výroby.

Své místo zaujmou i úspory vody – dotovanou oblastí bude průmyslové nakládání s vodami s podporou na šetření vodou, využití odpadních vod, rozvoj výrobních procesů s uzavřeným vodním cyklem či budování retenčních nádrží. V oblasti výzkumu a vývoje nelze opomenout možnost založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v programu Potenciál. Otevře se tak v této souvislosti možnost pokrytí investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, ale i investic do budov.

Tyto podpory si ještě dají načas. Ale kdo si počká…

Pokud jste ale netrpěliví a chcete zlepšit svůj byznys i svět už nyní, najdeme pro vás ten pravý dotační program. Stačí nám o vašich nápadech povědět více.
PORADIT SE

 

 

Alžběta

"Myšlenky cirkulární ekonomiky považuji za velmi přínosné a jsem ráda, že jsme se i my rozhodli přispět svou trochou do cirkulárního mlýna a usnadnit cestu průlomovým nápadům."

 

Téma článku

Cirkulární dotace Digitalizace Nové dotační období Výzkum

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat