#56 Zelená revoluce: průmysl vs příroda

Evropská unie má cíl – stát se celosvětovým lídrem v rámci boje proti změnám klimatu. Tento stanovený cíl jde ruku v ruce s cirkulární ekonomikou a protože není lehké ho naplnit, v EU proběhla revize stávajících opatření a dílčích cílů. To je pro ekonomiku jasná zpráva, že nastal čas na evropskou zelenou revoluci! Právě na tyto trendy jsou mířeny dotační prostředky. Co si ale pod tím představit a jaké budou dopady na jednotlivá odvětví české ekonomiky?

Zelená revoluce – co obnáší

Aktuálně se chystá například rozšíření systému emisních povolenek, do nějž by měla nově být zahrnuta odvětví jako letectví, námořní doprava a také výrobci paliv a sektor budov. Počítá se i s rychlejším snižováním skleníkových plynů v zemědělství a s rychlejším zvýšením podílu energie z obnovitelných zdrojů. Další záměr chce zásadně zrychlit už započatou revoluci v automobilovém průmyslu, který fakticky znamená konec prodeje nových benzinových a naftových aut na kontinentu po lednu 2035.

system change.jpeg

Jak si aktuálně stojí ČR

Emise CO2 se sice od roku 1990 do roku 2019 snížily o téměř 40 %, v přepočtu na obyvatele ale ČR vykazuje 3. nejvyšší emise CO2 v EU. Nejnáročnějším odvětvím v ČR je energetika, která se na celkových emisích CO2 podílí ze 47 %, následují průmysl s 23 % a domácnosti se 13 %. Česká energetika je navíc velkým producentem odpadu a ambice v energetické účinnosti se v ČR dlouhodobě nedaří plnit. Cíle v oblasti podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě se naopak dosud ČR plnit dařilo, i díky masivní podpoře fotovoltaický zdrojů z let 2009–2010. Ovšem s navýšením celounijních cílů oproti původním předpokladům bude podíl obnovitelných zdrojů muset narůst i na české energetice.

Dopady zelené revoluce pro jednotlivá odvětví

Energetika

Hlavním důvodem vysoké emisní náročnosti tuzemské energetiky je závislost na spalování uhlí. V příštích 20 letech tak českou energetiku čeká radikální transformace spojená s odchodem výroby elektřiny a tepla od uhlí a silnějším nástupem obnovitelných zdrojů. ČR se navíc s postupným odstavováním uhelných elektráren přemění už v roce 2030 ze současného čistého vývozce elektřiny na čistého dovozce. Úkolem pro stát pak bude zajistit systém pro udržení stability elektrické soustavy.

Těžký průmysl a výroba kovů

Vysoký podíl na emisích CO2 (11 %) má i těžební sektor a sektor výroby kovů z důvodu velké energetické náročností tohoto odvětví. Na odchodu ČR od těžby uhlí panuje všeobecná shoda. Otázkou je jen, kdy tento okamžik nastane. Důležité pak bude popasovat se s důsledky tohoto přechodu – ať už půjde o důsledky environmentální, ekonomické i sociální. Na rekultivaci uhelných regionů jsou z dotačních fondů připraveny miliardy korun.

Výroba stavebních materiálů

Výroba stavebních materiálů také představuje odvětví s vysokou energetickou náročností a čeká jí úkol dekarbonizace a modernizace produkce. To se týká především výroby cementu, jelikož poptávka po něm bude v dlouhodobém horizontu spíše narůstat, a je tedy klíčové vyřešit, jak snížit emise z produkce cementu i přes zvyšování jeho objemu výroby.

Real estate, budovy a domácnosti

Jedním ze stěžejních cílů je také snížení energetické náročnosti budov. Očekává se zvýšená míra renovace jak veřejných, tak soukromých budov, která povede ke snižování účtů za energie, ale i k oživení stavebnictví. Přitom se bude dbát na principy oběhového hospodářství a zvýšení odolnosti budov vůči změnám klimatu a vyšší míru digitalizace.

Doprava a logistika

Ve vývoji emisí CO2 vyprodukovaných v odvětví dopravy a skladování lze pozorovat vliv poklesu a růstu ekonomiky, kdy v krizových letech se obecně doprava snižuje i vzhledem k nižší poptávce. Naopak emise rostou v letech, kdy se ekonomice daří. Obecně však spotřeba energie v dopravě dlouhodobě roste. Velkou výzvou tak bude „zezelenání“ vozového parku – náhrada vozidel na spalovací motory za nízko- či bezemisní vozidla, elektrifikace železniční sítě a přesun dopravy zboží a lidí na ekologičtější způsoby dopravy.

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je významnou součástí českého hospodářství. Bude však třeba transformovat výrobu a prodej z vozidel na spalovací motory směrem k bezemisním osobním autům a nízkoemisním nákladním vozidlům stejně jako vybudovat potřebnou infrastrukturu veřejných dobíjecích a plnicích stanic.

Zemědělství, lesnictví, potravinářství

Přes dlouhodobě klesající význam ve vztahu k HDP zůstává zemědělský sektor důležitou součástí ekonomiky. Vedle emisí CO2 jsou v případě rostlinné a živočišné produkce ještě významnější emise metanu a oxidu dusného. V rámci tohoto sektoru bude třeba zaměřit se na zabránění degradaci půdy, snížení množství používaných chemických hnojiv a pesticidů, omezení množství skleníkových plynů produkovaných zemědělskými zvířaty či na zlepšení nakládání s odpady a obaly v potravinářství.

Výroba strojů a zařízení

Strojírenská produkce má v ČR silnou tradici a poměrně velký význam pro ekonomiku. Emise CO2 pocházející z tuzemské výroby strojů a zařízení se na celkových emisích ČR podílejí pouze 0,2 %, toto odvětví ovšem odebírá vstupy z emisně mnohem náročnějších sektorů (např. výroba kovů). Proto je hlavní výzvou zajistit energeticky efektivní výrobu a využívanou elektřinu z fosilních zdrojů nahradit obnovitelnými zdroji. Navíc ve strojírenském sektoru bude primární podporovanou oblastí vývoj a výroba technologií přispívajících k oběhovému hospodářství, tj. cirkulární ekonomice.

Chemický průmysl

Chemický průmysl se na celkových emisích CO2 v ČR podílí celkem výrazně (4,4 %) kvůli své velké energetické náročnosti. V příštích letech tak bude třeba zejména transformovat výrobu chemických látek a přípravků na čistou a udržitelnou produkci a také se zaměřit na minimalizaci dopadů výroby a používání chemických látek na obyvatele a životní prostředí.

Co nás tedy čeká?

Zelená revoluce má dopady na všechny oblasti ekonomiky, s kterými se evropské státy včetně ČR, budou muset vypořádat. V následujících deseti letech jsou na tuto transformaci pro ČR určeny stamiliardy z evropských i národních dotačních programů.

Chcete být trendy i vy? Pomůžeme vám využít šance získat dotační podporu na některé z výše uvedených změn v průmyslu.

PORADIT SE

Kristýna

"Ani mně není naše okolí lhostejné, proto se intenzivně zajímám o udržitelný rozvoj. Chci firmy inspirovat k naplňování principů oběhového hospodářství. Věřím, že klíčem je i změna vašeho myšlení!"

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat