#16 Bioplynové stanice – zařízení s energetickým a materiálovým potenciálem

Výstavba bioplynových stanic v ČR začala v minulém období, kdy byla dotačně podpořena celá řada projektů, vytvářet zcela nové odvětví. V těchto dobách byl pohled na věc mírně odlišný a otázky udržitelnosti a cirkulární ekonomiky se neřešily tak komplexně, jako je tomu nyní.

bioplynky

Důležitá je soběstačnost

Česká bioplynová asociace eviduje v současné době 554 bioplynových stanic v ČR. Bioplynové stanice u nás slouží nejen jako zpracovatel biologicky rozložitelného odpadu, ale i jako místní zdroj tepla a energie pro obce. V médiích lze dohledat řadu odborných článků a názorů ohledně vybudování a provozu bioplynových stanic, existujících obtíží se systémem předcházení sběru, svozu a zpracování tohoto odpadu. Určitě se ale shodneme, že cílem provozu moderních bioplynových stanic by měla být co největší soběstačnost.

Účelem je, aby se bioplynové stanice v budoucnu orientovaly také na vytvoření funkčního obchodního modelu zaměřeného na generování zisku i z prodeje technologického tepla a zásobovaly tak své okolí. Tento koncept přináší benefity jak pro okolí, tak pro provoz stanic, který je nastaven udržitelně. V tomto ohledu u nás stále existují prostory ke zlepšení a nabízí se řada cest, jak dosáhnout větší udržitelnosti.

Je libo distribuce energie pocházející z bioplynové stanice či zavedení technologie úpravy bioplynu na biometan? 

Možnosti dotační podpory

Aktuálně je dotační podpora pro podnikatele zaměřena na účinné nakládání s energií a rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, kdy lze financovat vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic a nalézt tak využití pro odpadní teplo z kogenerační výroby. Je možné vystavět i špičkovací nebo doplňující zdroj pro bioplynovou stanici.

Další možností je rozšiřování moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to vyčištěním bioplynu na kvalitu zemního plynu a následným vtláčením vyrobeného biometanu do distribuční sítě zemního plynu. Takto lze biometan dodávat širokému okruhu dalších možných zájemců nebo jeho stlačení a použití jako BioCNG v dopravě.

Inspirací mohou být cirkulární příklady dobré praxe využití bioplynu:

Tepelné využití z Chornické bioplynové stanice, kde je teplo využíváno k vyhřívání skleníků na pěstování českých rajčat i během zimy. Naopak v jihočeské Třeboni díky vybudovanému plynovodu vede část vyprodukovaného bioplynu do teplárny u lázní Aurora. Teplo se v lázních využívá v zimě na vytápění a v létě na ohřev bazénových vod, přípravu teplé užitkové vody a na ohřev rašeliny.

Obce po celé ČR navazují spolupráci s provozovateli stanic ohledně využití tepla a pokrytí vytápění bytových jednotek, obecních škol, hasičské zbrojnice, kulturního domu, prodejen atd. Další spolupráce mezi provozovatelem a obcí, např. v obci Kněžnice v okrese Nymburk, bývá navázána ohledně svozu a zpracování větví od občanů a z veřejné zeleně, pokud je stanice spojená s kotelnou na biomasu.

Pohonná hmota pro nákladní automobily a autobusy: Bioplynová stanice navíc může dodávat biopalivo vhodné pro nákladní vozy v městském provozu či může doplňovat bioplyn v rámci městské sítě. Vedlejším produktem je tzv. digestát, který se dá dále použít jako hnojivo.

Takto fungující zařízení plně zapadají do konceptu oběhového hospodářství, který je v 21. století cestou k udržitelné ekonomice!

 

 

Kristýna

"Ani mně není naše okolí lhostejné, proto se intenzivně zajímám o udržitelný rozvoj. Chci firmy inspirovat k naplňování principů oběhového hospodářství. Věřím, že klíčem je i změna vašeho myšlení!"

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat