#21 Budoucnost cirkulárních dotací? Zářivá!

Již nyní víme, že veřejná finanční podpora hraje velmi důležitou roli v motivaci firem, aby se nebály realizovat společensky prospěšné nápady. Je tak hnacím motorem i pro cirkulární projekty, protože jejich financování a prosazení v rámci firmy nemusí být vždy snadné. Jak to je nyní a nečeká nás temná budoucnost?

budoucnost cirkularnich dotaci

V současném nastavení dotačních programů pro soukromé firmy naštěstí najdeme mnoho možností finanční podpory. Nemusí se tak jednat pouze o projekty výhradně zaměřené na cirkulární řešení, ale také ty s širším záběrem, kde je však cirkularita velkou výhodou, protože mohou:

  • Být bodově zvýhodněné
  • Mít vyšší míru podpory
  • Umožnit účast ve výzvě i velkým podnikům, které by jinak nebyly podpořeny

Nové programové období

Současná situace je tak takovým projektům nakloněna, jak to ale bude vypadat v novém programovém období, které se neúprosně blíží?

Nové programové období začne v roce 2021 a jedná se o zásadní milník pro další budoucnost dotací. Přirozeně v nás tak vyvolává otázky:

Na jaké oblasti se budou další dotace zaměřovat? Nebude kvůli proběhlé krizi podporována hlavně digitalizace a automatizace? Nedojde k tomu, že budou společensky prospěšné projekty na druhé koleji?

Neboj se, věříme, že cirkulární nadšenci rozhodně nebudou zklamaní! Mottem nového programového období je nejen inteligentnější a propojenější Evropa, ale také zelenější. Efektivní nakládání se zdroji a podpora přechodu k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství bude jedním z hlavních priorit finanční podpory.

Oblasti podpory

Podporováno bude snížení materiálové náročnosti výroby a náhrada primárních vstupních surovin těmi druhotnými, důležitý bude i materiálový ekodesign výrobků. Nadále budou vyzdvihovány i obnovitelné zdroje, rozvoj inteligentních energetických systémů, posílení zelené infrastruktury ve městech a čistá mobilita.  Významná bude i optimalizace spotřeby vody v rámci výroby. Budou tak vyhlašovány přímo speciální cirkulární výzvy, ale zůstane i výše zmíněné zvýhodňování cirkulárních projektů v rámci obecnějších programů.

Plánuje se, že podpora nebude směřovat jenom ke zlepšení okamžitých výsledků tím, že se použijí známé postupy (například snížení spotřeby vstupních surovin), ale významně bude podporován vývoj nových řešení. Česká republika má v tomto směru obrovský potenciál, můžeme tak věřit v to, že finanční podpora zajistí zavedení průkopnických řešení. 

Dotace jsou jen začátek…

Je však důležité upozornit, že dotace samozřejmě nejsou samospasné a jsou pouze prvním krokem. Představují spíše nástroj, jak řešení zavést, pro úspěšnou realizaci je samozřejmě bezpodmínečně nutné zapojení aktérů – lidí i firem jako celek.

Jak uvádí Patrik Luxemburk, jednatel společnosti Stabilplastik, která je největším výrobcem a vývozcem přepravních palet ze směsných recyklovaných plastů v ČR:

 „Aby byla jakákoli dotace efektivní, měly by být současně vytvořeny podmínky pro využití jejího maximálního potenciálu. V našem případě to znamená, že například refundace části investice do strojního zařízení je z krátkodobého pohledu dobrá pro její rychlejší realizaci. Ovšem z dlouhodobého pohledu je u celospolečensky dlouhodobě přínosných přístupů potřeba zajistit i vhodné podmínky na trhu, tedy podpořit poptávku a motivovat (i nefinančně) konečné spotřebitele k většímu využívání prostředků s velkým společenským dopadem.“

Je tak zapotřebí motivovat jak firmy, tak i spotřebitele, aby vzaly společenskou odpovědnost za svou. Nové programové období počítá s tím, že klíčové budou nejen dotace, ale také legislativní a ekonomické nastavení – tedy příkazy a zákazy nebo zkrátka to, že se firmě řešení finančně vyplatí. Záležet však bude samozřejmě na širším společenském nastavení.

My však věříme, že dotace by mohly, při vhodném nastavení podmínek, pozitivně formovat i chování aktérů. Je podle tebe vhodnou cestou přímé nařízení využívat výrobky z druhotných zdrojů? Je vhodné zdražit primární zdroje a penalizovat původce obalů?

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat