#63 Po krizi silnější: obnovitelné zdroje jako strategie do budoucna

Téma energetická krize stále rezonuje veřejným prostorem. Nárůst cen zemního plynu na světových trzích a s tím související závislost elektrické energie Česka na uhlí, je hlavním faktorem vysokých cen energií.  V menší míře se do rostoucích cen promítají také rostoucí ceny emisních povolenek a také stav ekonomiky, ve kterém se nacházíme kvůli uzávěrám během pandemie. Jak z této krize však firmy mohou vzejít silnější a připravenější na budoucnost?

Investice do obnovitelných zdrojů se vyplatí!

Z dlouhodobého hlediska cestou ke snížení závislosti na elektrické energii z uhlí představují investice do energetických úspor a obnovitelných zdrojů.

Současné vysoké ceny energií jsou pro spoustu českých firem motivací k zavádění obnovitelných zdrojů energie, díky kterým si sníží závislost na externích dodávkách z fosilních paliv a zajistí přísun energie za stabilnější ceny.

Řada států považuje investice do obnovitelných zdrojů za hlavní příležitost, jak se odklonit od závislosti na fosilních palivech a trvale snižovat emise skleníkových plynů. Odvětví tak rychle roste, s čímž se snižují i náklady na výrobu. Například náklady na solární energie se za 10 let, mezi lety 2010 a 2020, snížily o 80 %. I přestože v roce 2021 kvůli zvýšení cen vstupních surovin a dopravy se náklady zvýšily o 16 % oproti roku předchozímu, energie z obnovitelných zdrojů stále představuje výhodnou strategii, jak se vyhnout cenovým šokům.

Jak je to s obnovitelnou energií ve státech EU?

I přes pozitivní trend nárůstu instalace fotovoltaických elektráren (v roce 2020 byl nárůst 104 % ve srovnání s rokem 2019), Česká republika stále zaostává za evropským průměrem. Polsko nebo Rakousko staví daleko více. Podle aktuálních dat1 dostupných za rok 2019, ze všech států EU má nejvyšší podíl obnovitelných energií Švédsko, využívající více než polovinu zelené energie (54 %). Následuje Finsko (43 %), Lotyšsko (41 %), Dánsko (37 %) a Rakousko (33 %). Naopak nejmenší podíl připadá na Nizozemsko (9 %), Lucembursko (7 %) a Maltu (8 %). Česko v roce 2019 využívalo 16 % obnovitelné energie. V rámci Zelené dohody (Green Deal) je cílem Evropské unie být do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem, což je ambiciózním cílem pro všechny státy EU.

Česko podporuje obnovitelné zdroje energie!

Dotační podpora jde trendu investic do obnovitelných energií naproti.

I díky vysoké ceně emisních povolenek, které jsou z velké části investovány zpět do dotačních titulů, plánuje Česko do roku 2030 uvolnit minimálně 150 miliard korun. Prostředky budou vypláceny především z Modernizačního fondu Ministerstva životního prostředí podporující firmy ve výstavbě fotovoltaických elektráren a také z Národního plánu obnovy na podporu zelených energií.

Jiné zdroje nejsou v Česku tak podporovány, jako právě ty obnovitelné! Dotační podporu bude možné využít na širokou škálu investic – od energetických úspor v budovách až po výstavbu fotovoltaických či větrných elektráren.

My v cirkulárních dotacích sledujeme aktuální dotační možnosti na investice do obnovitelných zdrojů. Máte nápad na projekt? Pojďme společně najít cestu.

PORADIT SE

 

1 Data z https://ec.europa.eu

Aneta

"Nevyhazovat, ale znovu smysluplně využívat s ohledem na životní prostředí i společnost. To je pro mě hlavním cílem, který mi dává obrovský smysl. Jsem ráda, že i za pomocí cirkulárních dotací můžeme krok po kroku měnit svět."

Téma článku

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat