#18 Získejte finance i pro svou firmu

V článku pro červencové vydání časopisu Odadové Fórum radí expertka Mgr. Michala Pešková jak na Financování investic v oblasti odpadového hospodářství.

„Dotace, které motivují firmy k tomu, aby investovaly do dlouhodobé udržitelnosti a šetrnosti výroby k životnímu prostředí, jsou dotace, za které by se firmy neměly stydět, ale naopak se jimi pochlubit!“

Obecně je možností získání dotační podpory mnoho. Jednotlivé programy se však liší svými podmínkami, potřebnými dokumenty, často jsou i od různých poskytovatelů. Poradenská agentura tak v tomto ohledu hraje velmi důležitou roli partnera, který nejprve identifikuje vhodný program tak, aby plně odpovídal náplni plánovaného projektu.

Pomůže vám ale také dotaci úspěšně získat a bude s vámi i po celou dobu realizace projektu.
V současné době můžete využít naše dlouholeté zkušenosti například v rámci blížících se programů Aplikace, Inovace či Potenciál.

Máte inovativní nápad na zpracování a využití kalů nebo bioodpadu?

Bioodpady a kaly

I v této oblasti je určitě možná dotační podpora a rády vám ji pomůžeme získat.

Jedná se však o náročný projekt a chtěli byste finanční podporu na mzdy vývojových pracovníků, abyste ho mohli realizovat v zamýšleném rozsahu?

Na vývoj nových produktů (ale i technologií, materiálů a služeb) je zaměřen například program Aplikace z OP PIK. Ten vám pomůže pokrýt právě nejen mzdové náklady výzkumných a vývojových pracovníků, ale můžete uplatnit i náklady na materiál, režie, odpisy přístrojů, komponenty na stavbu prototypu či využít odborných konzultací i smluvního výzkumu. Velkou výhodou je i možná spolupráce s výzkumnou organizací, která může projekt významně obsahově obohatit.

Příklady dotační praxe:

  • Vývoj inovativního lisu a zahušťovače odpadních kalů druhé generace
  • VaV technologie pro ekologické zpracování a recyklaci čistírenských kalů
  • Vývoj poloprovozního zařízení pro komplexní technologie zpracovávající biologicky rozložitelné materiály

Chcete získat finanční prostředky na investici do výstavby a zařízení? Plánujete uvést na trh inovované výrobky, technologie nebo služby?

Z programu OP PIK Inovace si můžete pořídit technologie, které zajistí výrobu vašich nápadů, ale také uhradit výdaje na potřebné stavební práce. Pokud přemýšlíte, že rozšíříte své výrobní či výzkumné kapacity pro realizaci inovačních aktivit, tak můžete čerpat dotaci také z programu Potenciál na pořízení pozemků či budov, přístrojové vybavení, software a další vybavení nezbytné k zajištění aktivit.

Příklady dotační praxe:

  • Pořízení technologií na tvarované tuhé biopalivo na bázi bioodpadů
  • Rekonstrukce stávající administrativní budovy a přístavba nové haly v oblasti třídění a zpracování bioodpadů ve vlastních prostorech
  • Výstavba automatizovaného sítopásového lisu na odvodnění čistírenských kalů

I další výzvy se ovšem v rámci podpory zaměřené na odpadové hospodářství snaží pokrýt celé spektrum odpadů. Svou šanci tak má celá řada žadatelů.Odpadové Fórum

Téma článku

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat