#62 Green Deal: nehledejme důvody, podívejme se na příležitosti

Firmy se už brzo neobejdou bez šetrnějšího postoje k životnímu prostředí a větší ohleduplnosti vůči společnosti, proto i my v cirkulárních dotacích věříme, že podnikatelé využijí potenciálu, který jim Green Deal dává.

cirkulární planeta.jpg

V tomto duchu se nesl i nedávný Den Technologické agentury ČR (TA ČR), který se na konkrétních příkladech oceněného aplikovaného výzkumu snažil ukázat Green Deal neboli Zelenou dohodu jako příležitost, nikoli hrozbu, pro české podniky. Pojďme si tak připomenout, co Green Deal v tuzemském kontextu přináší a jak se skutečně dá využít jako příležitost.

Zelený „buzzword“

I když je slovní spojení Green Deal v médiích zmiňováno poměrně často, málokdo stále tuší, o co přesně se jedná, a že i přes to, že tato evropská strategie skutečně představuje velkou výzvu a bude vyžadovat zásadní změny v mnoha podnikatelských odvětvích, přináší také historickou možnost využít těchto přelomových proměn k rozvoji podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti. Více se dozvíte v našem článku.

Ve zkratce by však tento evropský strategický dokument, jímž se EU snaží odpovědět na klimatickou krizi, měl pomoci transformovat evropskou ekonomiku v nejbližších třech desetiletích, aby byla moderní, konkurenceschopná a environmentálně udržitelná.

Stojí na třech základních principech: dosažení uhlíkové neutrality v Evropě do roku 2050; hospodářském růstu, který bude oddělený od využívání zdrojů; a inkluzivní transformaci.

Kromě dotačních programů financovaných z evropských fondů i národních rozpočtů se počítá i s přesměrováním finančních a kapitálových toků do ekologických projektů například za pomoci takzvané Taxonomie EU, o které jsme také již psali. Opravdu se ale za těmito strategiemi a předpisy skrývají příležitosti, které lze proměnit v úspěšné projekty?

Motivující příklady z praxe

Na tuto otázku se v rámci Dne TA ČR 2021, jehož heslem bylo Zelená příležitost: nehledejme důvody, podívejme se na způsoby“, pořadatelé snažili odpovědět právě představením několika takových konkrétních projektů.

Den přinesl reportáže z českých firem, jež spojuje právě odpovědný přístup. Jedná se o společnosti jako je Velux, LiKO-S a Skanska, která se v letošním roce umístila mezi sto odpovědnými tuzemskými firmami i díky svým inovacím ve stavebnictví, například v recyklování stavebních materiálů a jejich opětovného využití kupříkladu při stavbách dálnic. Posléze pak byly oceněny nejlepší dotačně podpořené projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost v uvedených kategoriích. 

Za absolutního vítěze zvolila veřejnost projekt v kategorii Business, který se zaměřil na vývoj atomárního zdroje pro aplikace v elektronové mikroskopii. V kategorii Governance zvítězil projekt nového výpočtového modelu, který dokáže posoudit bezpečnost jaderné energetiky. Vítězem kategorie Partnerství se stal projekt zaměřující se na včasné odhalení útoku na sítě internetu věcí.

V kategorii Společnost pak vítězní řešitelé (ENVISAN-GEM, Mikrobiologický ústav AV ČR, MikroChem LKT) představili technologii, která umí vyčistit těžko odbouratelné látky, které se ve vodě vyskytují jako důsledek lidské činnosti. Zásadním motivem pro řešení tohoto projektu bylo snižování dopadu užívání léčiv na životní prostředí díky unikátní inovativní biodegradační technologii, která umožní čištění odpadních vod od těžko odbouratelných farmakologicky aktivních látek během jejich úpravy v čistírnách odpadních vod. Projekt tak přináší přínos nejen pro člověka, ale i životní prostředí v kontextu cirkulární ekonomiky.

Den TA ČR tak upozornil na nespočet firem, které dodržují zásady odpovědného podnikání korespondujícími s hlavními body Zelené dohody.

Právě nástroje TA ČR mohou českým firmám pomoci v implementaci principů této dohody – jedná se totiž o jejich dotační programy, které podporují řešení projektů aplikovaného výzkumu v této oblasti.

My v cirkulárních dotacích Vám také chceme ukázat, že podobné projekty mají smysl, přináší firmám významné benefity a je na ně možné získat třeba i dotace. Sledujte nás! Rádi inspirujeme i Vás.

PORADIT SE

Zuzana

Inovace, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost a cirkulární ekonomika jsou témata, která mne zajímají a připadají mi smysluplná a důležitá. Pomohu vám se v nich správně orientovat!"

Téma článku

Green Deal

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat