#30 Konec cirkulárních dotací? Neblázni, mise pokračuje!

Zda je rok 2020 posledním rokem této dekády, či již začátkem nové, se asi neshodneme, ale že se s ním pojí pomyslné ukončení současného dotačního období je jasná věc. Sotva ses rozkoukal v oblasti cirkulárních dotací a už je všemu konec?!

2021+.png

Neboj se, o cirkulárních dotacích, které pomáhají financovat opatření vedoucí k dlouhodobé udržitelnosti a ochraně životního prostředí, ještě rozhodně uslyšíš. A to mnohem hlasitěji než doposud!

Raketoplán s cílem mise: Planeta oběhového hospodářství totiž pomalu zažehává své motory a oficiální start nás čeká už v průběhu roku 2021. A na co se můžeš těšit?

Mottem nového programového období je nejen inteligentnější a propojenější Evropa, ale také zelenější. Efektivní nakládání se zdroji a podpora přechodu k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství tak bude jedna z hlavních priorit finanční podpory.

Oběhové hospodářství: Jedno z TOP témat nového dotačního období!

Na problematiku oběhového hospodářství je v novém programovém období nahlíženo jako na oblast se značným potenciálem a bude mu tak věnována zvláštní samostatná pozornost. Myslí se však i na to, aby přechod směrem k cirkulární ekonomice nezpůsobil podnikatelům neúměrnou zátěž – velkým tématem je tak opětovné využití a recyklace průmyslového odpadu, v nejlepším případě zabránění jeho vzniku již při výrobě a spotřebě.

Podporováno tak bude snížení materiálové náročnosti výroby a náhrada primárních vstupních surovin těmi druhotnými, důležitý bude i materiálový ekodesign výrobků. Nadále budou vyzdvihovány i obnovitelné zdroje, ale i rozvoj inteligentních energetických systémů. Hodně se bude řešit i optimalizace spotřeby vody ve výrobě. Můžeš tak žádat v této oblasti třeba i ty a stát se jedním z příkladů dobré praxe, které moc rádi ukazujeme!

Budou tak nově vyhlašovány přímo speciální cirkulární výzvy, ale podpora cirkulárních projektů bude stále možná i u dalších obecnějších programů. Celkem je připraveno na podporu podniků až 70 miliard korun.

Výzkum a vývoj, inovace

V podpoře výzkumu a vývoje zůstanou zachovány hlavní stávající programy, hojně tak bude podporováno objevování nových řešení, ale i nákup know-how. Novinkou by měla být podpora celého procesu uvedení nové inovace na trh. Můžeš tak klidně přijít s nápady i na vlastní cirkulární projekt – inspirací ti mohou být dřívější příklady našich projektů. Skvělá je i možnost spolupráce s výzkumnými organizacemi a vysokými školami. S jejich zkušenostmi a vědomostmi se budou hledat nové cirkulární nápady raz dva!

Digitalizace, Průmysl 4.0 a výroba

Důležitou samostatnou oblastí bude podpora digitalizace a zavádění prvků Průmyslu 4.0. Víš, že právě digitalizace či práce s daty jsou klíčovými prvky cirkulární ekonomiky? Firmy tak budou moci žádat o finanční prostředky na podporu zavádění chytrých cirkulárních řešení do praxe a zefektivnění výrobních procesů. Podobně jako v projektech, o kterých jsme ti už dříve povídali.

Česká republika má ve všech uvedených oblastech rozhodně velký potenciál a aby bylo nové dotační období vhodně nastaveno, proběhl dokonce i průzkum projektových záměrů. Držme si tak palce, ať finanční podpora umožní zavedení smysluplných, osvědčených i průkopnických řešení a hneme se konečně úspěšně kupředu! Zlepšeme společně byznys i svět!

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat