#53 OP TAK: Na jaké dotace se mohou těšit cirkulární podnikatelé?

Na podporu českých podniků se v letech 2021–2027 zaměří především Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, tj. OP TAK.

OP TAK.jpeg

V novém dotačním období budou miliardy korun čekat na to, aby s nimi podniky zlepšily svůj byznys i svět. Přechod na cirkulární ekonomiku nemusí firmu významně finančně zatížit. Při včasném a promyšleném zavedení naopak může poskytnout velkou konkurenční výhodu. Stejně jako je záběr cirkulární ekonomiky široký, rozsáhlé budou i příležitosti k využití dotací.

Očekává se, že podávat žádosti o dotace v OP TAK bude možné od konce 1Q 2022. A na co se můžete těšit?

Podpora výzkumu, vývoje a inovací vede

Průlomovými poznatky a nápady vstříc cirkulární ekonomice! Tato oblast bude disponovat největším balíkem finančních prostředků. Cílem těchto dotací bude vytvoření inovativního prostředí a spolupráce firem s výzkumnými organizacemi.

K provedení kvalitního výzkumného a vývojového projektu budou financovány náklady nejen v podobě potřebných laboratoří, software, přístrojů či know-how a materiálu. Důležité budou také mzdové náklady vývojových pracovníků.

Digitalizace a průmysl 4.0 jako samostatná priorita

Digitalizace je úzce spojená s cirkulární ekonomikou. Základem je totiž kontinuální práce s daty, která umožňuje firmám následně zavádět další inovace a měnit firemní procesy. Novou sekcí bude tak digitalizace a adaptace podniků na Průmysl 4.0.

Mezi podporované oblasti budou patřit kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, robotika, automatizace, výpočetní klastry či big-data. Součástí bude i podpora budování center pro digitální inovace.

Energetika má mnoho cílů

V energetice budou moci firmy i nadále získat dotace na energetické úspory, smart grids či obnovitelné zdroje energie. I díky stále se zpřísňujícím cílům evropské legislativy budou největší prioritou energetické úspory.

Posílena bude podpora čisté mobility, nově s dotacemi pro plug-in hybridy a vozy na vodík a zemní plyn včetně potřebné infrastruktury.

Oběhové hospodářství a voda má své místo

Novou dotovanou oblastí bude průmyslové nakládání s vodami s podporou na šetření vodou, využití odpadních vod, rozvoj výrobních procesů s uzavřeným vodním cyklem či budování retenčních nádrží.

V oběhovém hospodářství získají firmy peníze na pořízení nejlepších dostupných technologií, opětovné využití odpadů, ekodesign a snížení materiálové náročnosti výroby.

Důraz je kladen na malé a střední podniky

Program bude primárně zaměřen na malé a střední podniky s provozovnou mimo hl. město Praha, za určitých podmínek však budou podpořeny i velké podniky, zejména v oblasti výzkumu a vývoje či energetiky. U podpory malých a středních budou hrát výraznější roli finanční nástroje. Ve výzvách se budou především zohledňovat nové technologické trendy a více bude podporováno poradenství pro start-upy.

Jistě souhlasíte, že finančních prostředků na klimaticko-energetické oblasti, ekoinovace a cirkulární ekonomiku všeobecně není nikdy dost. Z těchto důvodů je usilováno o vyhovění poptávky firem a o větší vyčlenění prostředků v této oblasti. Podnikatelům se tak bude nabízet příležitost i z jiných programů v novém dotačním období.

O tom, jak financovat své projekty, vám poradíme právě my!

Poradit se o svém cirkulárním projektu můžete zde:

PORADIT SE

Kristýna

"Ani mně není naše okolí lhostejné, proto se intenzivně zajímám o udržitelný rozvoj. Chci firmy inspirovat k naplňování principů oběhového hospodářství. Věřím, že klíčem je i změna vašeho myšlení!"

Téma článku

Nové dotační období

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat