Udržitelná energetika pro kolektivní bydlení

Energetický průmysl v posledních letech představuje nejvíce se měnící odvětví. Na trhu jsou patrné trendy v posilování výroby energie z obnovitelných zdrojů, a také trendy v podpoře změny strategie rozvoje energetické soustavy. Vývoj potřeb trhu předpovídá výrazné zvýšení spotřeby elektrické energie z čistých a udržitelných zdrojů.

Inovační centrum EATON reagovalo na příležitosti v energetice s předstihem a rozhodlo se realizovat  projekt, který má za cíl vývoj nových technologií pro energetiku budov se zaměřením na inteligentní budovy v souladu s myšlenkami „low carbon houses“ a „zero energy houses“.

kolektivní bydlení.jpeg

V současné době probíhá realizace výzkumného projektu, který předpokládá výsledek v podobě unikátního řešení flexibilního konceptu mikrogridu – ten bude integrovat obnovitelné zdroje energie do elektrizační soustavy, ukládat energii a nabíjet elektrická vozidla. Technologie umožní komunikaci, řízení a ovládáni v elektrických rozvodech primárně bytových domů, ale i v jiných typech budov.

Dotace na podporu udržitelné energetiky pomáhá financovat provozní náklady, jako jsou mzdy vývojových pracovníků, materiál, režie, a to jak univerzitě, tak i podniku.

A výsledný efekt

  • Trend decentralizace – výroba elektřiny se přesouvá z centralizovaného modelu, který závisí na malém počtu velkých elektráren na fosilní paliva, na menší soběstačné celky
  • Flexibilní síť – inteligentní, efektivní správa napájení a optimalizace založená na datech v reálném čase
  • Využití zelené elektřiny s cílem dosáhnout nejlepší možné návratnosti investic
  • Sdílení energie – systém bude na požádání řídit toky energie mezi zdroji a spotřebiteli
  • Rychlé nabíjení elektrického vozidla – uložená energie v kombinaci s libovolným dostupným zdrojem v době potřeby může být použita k zajištění nabíjení elektrických vozidel při výkonu až 50 kW, což je rychlejší než při použití pouhého síťového napájecího kabelu.
  • Modularita – navrhovaná konfigurace umožní přidání dalších distribuovaných zdrojů do tohoto systému (větrný generátor, dieselový generátor atd.).
  • Zvýšení pružnosti výkonu – v případě výpadku sítě může být základní spotřeba energie pokryta fotovoltaikou a skladovanou energií
  • Nízké náklady na návrh a inženýring

Projekt je v souladu se strategií EU pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Přínosem pro distribuční společnosti jsou nižší požadavky pro kapacitu distribučních sítí, nižší požadavky na odolnost (nepřerušovaný zdroj) a pomoc s vyvažováním sítě.  Inovativní kroky společnosti také napomáhají ke snížení produkce CO2.

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat