#22 Nekonej nekalosti – zpracuj bioodpad i kaly!

Téma bioodpadu statečně plní přední stránky odborných časopisů zabývajících se odpadem, a přesto má stále smutné prvenství – tvoří největší podíl směsného komunálního odpadu.

Dle analýz Institutu Cirkulární Ekonomiky to bylo v minulém roce neuvěřitelných 35 procent! Obrovské množství tun bioodpadu tak zcela zbytečně straší v černých popelnicích a následně na skládkách.

bioodpad

To je však velmi nebezpečné a zároveň nesmyslné hned ze dvou důvodů:

  • Dochází k obrovskému plýtvání zdrojů obnovitelné energie, jelikož biologicky odbouratelný odpad je možné dále třídit a plnohodnotně využívat – není odpadem, je další surovinou
  • Kvůli nedostatečnému přístupu vzduchu vzniká metan – tedy plyn s 28krát silnějším skleníkovým efektem, než má oxid uhličitý

Pro zpracování bioodpadů se nabízí více řešení, samozřejmě s různou mírou efektivity – nejčastěji je využíváno kompostování či anaerobní digesce (zjednodušeně rozklad pomocí mikroorganismů). Při volbě postupu však (bohužel) záleží nejen na druhu bioodpadu, ale také na finančních možnostech toho, kdo odpad vyprodukoval a chce ho dále zpracovat.

Bioodpady tak mohou být při vhodném využití nerozlučným parťákem cirkularity, často jsou však překážkou chybějící finance.

 

A co s kaly?

Ještě tvrdším oříškem jsou kaly z čistíren odpadních vod. Nejčastěji se dále zpracovávají přímou aplikací na zemědělskou půdu, případně se také kompostují, jelikož dodávají do půdy organickou složku.

Ale aby tomu tak mohlo být, musí splňovat velmi přísné kvalitativní podmínky. Kaly tedy musí být před použitím upravovány – zajišťuje se hygienizace na požadované snížení počtu patogenů. Důležité jsou tedy nejen postupy, ale i použité technologie, které mohou být opět velmi finančně náročné.

Téma zpracování a využití bioodpadů a kalů naštěstí není cizí dotační podpoře, což dokazují například tyto projekty,kde bylo podpořeno nejen pořízení vybavení, ale i potřebné stavební úpravy.:

  • Pořízení technologií na tvarované tuhé biopalivo na bázi bioodpadů
  • Výstavba automatizovaného sítopásového lisu na odvodnění čistírenských kalů
  • Rekonstrukce stávající administrativní budovy a přístavba nové haly v oblasti třídění a zpracování bioodpadů ve vlastních prostorech


Podpora se ale nemusí týkat jen investic. Máš inovativní nápad na zpracování a využití kalů nebo bioodpadu (ať už produkt, technologii, materiál či službu)? I v této oblasti je možné získat finance!

Může to být na mzdy výzkumných a vývojových pracovníků, kteří tvému nápadu věnují svůj čas a vědomosti. Můžeš ale pokrýt i další náklady, jako jsou materiál, režie, odpisy přístrojů, komponenty na stavbu prototypu nebo využít odborných konzultací i smluvního výzkumu.

Mohla by tě zajímat i možná spolupráce s výzkumnou organizací (například vysokou školou), se kterou můžete vytvořit skvělý tým.

A které projekty využily této podpory?

  • Vývoj poloprovozního zařízení pro komplexní technologie zpracovávající biologicky rozložitelné materiály
  • Vývoj inovativního lisu a zahušťovače odpadních kalů druhé generace
  • Výzkum a vývoj technologie pro ekologické zpracování a recyklaci čistírenských kalů

Tak nekonej nekalosti, a i ty dále využívej bioodpad a kaly!

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat