#49 CHIST-ERA cofund: Podpora nadnárodního výzkumu v ICT

Pracujete na ICT výzkumných projektech s potenciálně vysokým dopadem? Finance na ně můžete získat skrze CHIST-ERA cofund, který za pomoci EU podporuje nadnárodní spolupráci právě na takovýchto projektech.

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou bezesporu jedním z nejdůležitějších hospodářských odvětví a hrají v evropské ekonomice klíčovou roli. Ovlivňují všechny aspekty moderního života a stejně tak i cirkulární ekonomiku. Právě informační a komunikační technologie mohou hrát zásadní roli při přijímání jejich koncepcí a zavádění cirkulárních programů.

Zejména ICT řešení zabývající se sběrem a analýzou dat a konkrétně pracující s „internetem věcí“, blockchainem, algoritmy umělé inteligence nebo softwarovými nástroji jsou považována za populární řešení, která mohou přispět k zavádění principů cirkulární ekonomiky. Evropská unie se proto snaží skrze CHIST-ERA cofund toto odvětví podpořit financováním dlouhodobých nadnárodních výzkumných projektů. Zejména pak těch, které jsou sice vysoce rizikové, ale mají potenciální vysoký dopad.

CHIST-ERA cofund Mida consulting.jpeg

Co tedy CHIST-ERA je?

CHIST-ERA je síť financujících organizací v Evropě i mimo ni, v rámci které mají uchazeči ze členských zemí možnost podávat projekty společně se zahraničními partnery. Zaměřuje se na oblast výzkumných činností v ICT, které mohou vést k výjimečným a bezprecedentním výsledkům.

Za Českou republiku je součástí této sítě Technologická agentura ČR.

Každý rok je vyhlášena výzva k nadnárodním výzkumným projektům na dvě nová aktuální ICT témata, která jsou vybrána týmem odborníků. První výzva byla zveřejněna v roce 2010 a za posledních 10 let bylo vybráno téměř 100 projektů v rámci dvaceti témat a CHIST-ERA od Evropské komise obdržela přibližně 12,5 mil. EUR.

CHIST-ERA navíc také organizuje každoroční seminář, kde projekty prezentují své cíle a úspěchy výzkumné komunitě a partnerům.

Co je cílem?

Kromě podpory nadnárodních výzkumných projektů zaměřených na řešení dlouhodobých výzev v oblasti ICT je také cílem podpořit postupy otevřené vědy (open science), zvýšit povědomí o odpovědném výzkumu a inovacích, a v neposlední řadě umožnit výzkumníkům sdílet poznatky napříč Evropou a získat zkušenosti a mezinárodní kontakty.

Minulé projekty

A jaké projekty už získaly v minulosti podporu? Z těch, na kterých se podílely i české týmy, to byl například projekt 4Map4Health, který mapuje zdraví lesů, druhů a lesních rizik s využitím nových dat a přístupů ICT nebo projekt CIMPLE, který zkoumá boj proti manipulaci s informacemi pomocí vysvětlitelné umělé inteligence. Z projektů související s udržitelností a cirkulární ekonomikou stojí za zmínku například projekt E-CROPS, který řeší „sklizeň“ dostupné okolní energie, ať už solární, tepelné nebo elektromagnetické, pro napájení bezdrátových zařízení. Konkrétně se zabývá designem, optimalizací bezdrátových sítích, ve kterých mohou dané uzly sklízet obnovitelnou energii a ukládat ji do svých baterií. PeGRoGaM je pak projektem, který se věnuje robotickému uchopování a manipulaci s cílem pomoci například při nakládání s odpady či materiály k recyklaci právě v rámci cirkulární ekonomiky.

Aktuální výzva

Výzva 2021 bude vyhlášena na podzim tohoto roku a témata pro ni jsou:

  • Nano-optoelektromechanické systémy pro ICT (NOEMS)
  • Základy strategií detekce a zmírňování nevhodného chování v online sociálních sítích a médiích (OSNEM)
Pracujete na výzkumném projektu, který se věnuje jednomu z těchto témat, a měli byste zájem se zapojit? Kontaktujte nás a my vám poradíme, jak na to.

Poradit se o svém cirkulárním projektu můžete zde:

PORADIT SE

Zuzana

Inovace, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost a cirkulární ekonomika jsou témata, která mne zajímají a připadají mi smysluplná a důležitá. Pomohu vám se v nich správně orientovat!"

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat