#46 Start dalších příležitostí: nové dotační období 2021-2027

Doba, která více než rok neplynula dle našich představ, se snad chýlí ke konci a je na čase nastartovat nové období. Zejména v oblasti cirkulárních dotací nás čeká spousta příležitostí.

Jistě jste už slyšeli o Zelených plánech pro Evropu, které projednala EU a jejichž plnění bude také sledovat a podporovat. Dobrou zprávou proto je, že se v letošním roce otevírá další programové období operačních programů, a kromě nich se chystají další cílené novinky, které budou pomáhat k naplňování „Zelené dohody pro Evropu“.

V novém období je pro podnikatele připraveno celkem 630 mld. Kč. Pro ČR bude dosud absolutně nejvyšší objem finančních zdrojů určen na podporu „zelených investic“. Pokud tyto prostředky budou dobře využity, máme jedinečnou šanci provést výrazné změny k lepšímu. Na takovou proměnu české ekonomiky budou k dispozici dotační prostředky.

nové dotační období, dotace, mida

Pro lepší orientaci si již nyní pojďme si představit ty programy, v kterých bude hrát roli podnikatelský sektor a v kterých bude cirkulární ekonomika mít své vlastní představení.

Národní plán obnovy

Podpora určená na restart ekonomiky po pandemii COVID-19. Pro ČR je připraveno 172 mld. Kč v grantech a 405 mld. Kč v půjčkách. Program je postaven na 6 pilířích, jejichž společným jmenovatelem jsou řešení založená na výsledcích výzkumu, vývoje a inovací a zaměřují se na nezbytnou digitální a zelenou transformaci. Oblasti podpory budou určeny pro soukromý sektor i veřejnou správu. Konkrétně je zde jeden celý pilíř zaměřen na cirkulární ekonomiku, který bude financovat budování recyklační infrastruktury; budování odpadové – energetické infrastruktury; cirkulární řízení v podnicích; úspora vody v průmyslu.

Modernizační fond

Podpora energetického sektoru. Alokace dostupná pro ČR je 150 mld. korun. V tomto fondu budou vyhlašovány výzvy do celkem 9 programů. Největší část alokace je namířena do obnovitelných zdrojů, modernizace teplárenství a snižování emisí v průmyslu.

Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

V rámci tohoto programu je pro české podniky připraveno na rozvoj jejich podnikání téměř 80 mld. Kč. Program je určen pro podniky se sídlem provozovny mimo hlavní město Praha.  Klíčové zaměření programu poputuje do těchto oblastí: podpora podnikového výzkumu a vývoje;  ICT řešení; zavádění podnikových inovací; rekonstrukce podnikatelských nemovitostí; rozvoj průmyslu 4.0; energetické úspory; získávání energie z obnovitelných zdrojů; rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí pro provozovatele energetických soustav (Smart grids); vybudování zelené infrastruktury a snižování znečištění; pořízení technologií a systémů pro optimalizaci spotřeby vody, eliminaci plýtvání vodou atp.; na systémy minimalizace odpadů a materiálové náročnosti výroby, na využívání druhotných surovin ve výrobě.

Operační program životní prostředí

Program poskytne celkovou podporu přes 60 mld. Kč. Oblasti podpory budou relevantní zejména pro veřejný sektor, nicméně v některých oblastech lze očekávat zapojení i soukromého sektoru. Jedná se především o oblast přechodu k oběhovému hospodářství, kde budou dotace určeny na prevenci vzniku odpadů (kompostéry, re-use centra, potravinové banky a odklon od jednorázových obalu) dále na materiálové a energetické využití odpadů (sběrné dvory, zařízení pro využití odpadů, zařízení pro čistírenské kaly).

Operační program spravedlivá transformace

S více než 40 miliardami zaměřenými na řešení dopadů odklonu od uhlí v našich nejzasaženějších regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém. K dispozici budou dotace na výzkum a vývoj, nákup strojů, nákup či rekonstrukce nemovitostí a oběhové hospodářství.

Podpora výzkumu a vývoje

Jedná se o granty pro aplikovaný výzkum Technologické agentury ČR v alokaci cca 35 mld. Kč. Příjem žádostí probíhá podle předem stanoveného harmonogramu veřejných soutěží, každý program je obvykle otevřen pro příjem návrhů projektů jedenkrát ročně. Jedná se o program na podporu výzkumu a vývoje v oblasti energetiky, dopravy, životního prostředí či v oblasti zavádění nových výrobků a služeb. V některých případech projektu musí být realizovány ve spolupráci výzkumnou organizací.

Evropské granty

Podpora pro projekty aplikovaného výzkumu v mezinárodní spolupráci. Na evropské úrovni je poskytována podpora celé škále projektů, které mají společné jedno. Jsou vysoce inovativní a realizovány ve spolupráci se subjekty z jiných členských států.

Dále budou k dispozici finanční (nedotační) nástroje od Českomoravské záruční a rozvojové banky ve formě půjček a zvýhodněných úvěrů.

K řešení klimatické krize, přechodu k oběhovému hospodářství nebo odklonu odpadů od skládkování můžete přispět i vy s pomocí vyhlašovaných dotačních titulů v následujícím období.

Ze základní orientace programů je patrné, že bude k dispozici nespočet možností. A právě od toho jsme tu pro vás v cirkulárních dotacích my! Podporu pro podnikatelský sektor monitorujeme a máme vždy aktuální přehled o programech, ze kterých lze čerpat.

Poradit se o svém cirkulárním projektu můžete zde:

PORADIT SE

Kristýna

"Ani mně není naše okolí lhostejné, proto se intenzivně zajímám o udržitelný rozvoj. Chci firmy inspirovat k naplňování principů oběhového hospodářství. Věřím, že klíčem je i změna vašeho myšlení!"

Téma článku

Nové dotační období

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat