#29 Proč zadávat zakázky cirkulárně

Prostředí dotací je velmi byrokratické a zároveň je složité se v něm zorientovat. Víš, že firma, která pořizuje majetek z dotace za více jak 500 tis. Kč, musí zpravidla realizovat veřejná výběrová řízení?

cirkulární zadávání veřejných zakázek

Cirkulární ekonomika a dotační zakázky

Vzhledem k tomu, že peníze na dotační projekty proudí ze státních a evropských rozpočtů, tak cílem veřejných zakázek je především zajistit hospodárnost a ekonomickou efektivnost v nákupu, záměr je tedy zřejmý. Z důvodu spravedlivé hospodářské soutěže je pak nutné zajistit nediskriminační přístup k zakázce a postupovat podle předem stanovených pravidel.

A jak to souvisí s cirkulární ekonomikou?

Veřejné zakázky (nejen dotační) tvoří zhruba 14 % HDP Evropské unie. Ročně je na ně v Česku vynaloženo více než 600 miliard korun, proto právě tato oblast nabízí velký potenciál v nastavení udržitelných nákupů např. ve formě recyklovaných produktů.

Chceme přece, aby naše společnost dosáhla udržitelné a férové budoucnosti, no ne?

V České republice je aktuálním tématem dostat svět cirkulární ekonomiky také do veřejných zakázek, a to všeobecně. Za prvé proto, že se jedná o důležitý krok, jak začít s cirkulární ekonomikou. Za druhé z toho důvodu, že cirkulární zakázky spadají do plánů European Green Deal a Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku. Tedy záměrů, podle kterých bude naše republika v příštích letech zajišťovat přechod na udržitelnější hospodářství a celounijní nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Cílů, které se stanou běžnou praxí.

Proto je důležité nezapomenout na tyto aspekty i v oblasti dotačních veřejných zakázek, kde výběrová řízení představují významnou část.

green check list.jpegZelená kritéria

Už nyní je možné ve veřejných zakázkách aplikovat některá tzv. zelená kritéria, která lze uplatnit zejména v:

  • Předmětu veřejné zakázky – lze si stanovit parametry, funkci, účel v souladu s udržitelností
  • Hodnocení – na základě nastavení výpočtu měřitelných kritérií; použití enviromentálních aspektů, např. podílu recyklovatelného materiálu či energie z obnovitelných zdrojů; využití nákladů životního cyklu; bodové zvýhodnění uchazeče, který bude dodávat např. repasované náhradní díly
  • Technické specifikaci – odkaz na normy a ekologické štítky

A následně tento obsah zanést do podmínek plnění smlouvy. V ideálním případě nastavení i takových smluvních podmínek, které podporují cirkulární aspekty nejen v době realizace zakázky, ale udržují je i například v servisu, záruce či umožňují opětovné využití.

Nemusíš se tak bát, že když zohledníš cirkulární aspekty ve svém výběrovém řízení, tak porušíš zákon či pravidla pro výběr dodavatelů. Naopak je to žádoucí!

Změníš tím tak svůj byznys i svět

Jak je z vize budoucnosti zřejmé, tak cirkularita je konkurenční výhoda. Zakotvení cirkulárního zadávání zakázek je jednou z cest, jak zajistit efektivní a odpovědné nakládání s veřejnými (dotačními) prostředky.

Kristýna

"Ani mně není naše okolí lhostejné, proto se intenzivně zajímám o udržitelný rozvoj. Chci firmy inspirovat k naplňování principů oběhového hospodářství. Věřím, že klíčem je i změna vašeho myšlení!"

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat