#23 Digitální podnik budoucnosti: Místo, kde se neplýtvá

Základním stavebním kamenem cirkulární ekonomiky je efektivní využívání zdrojů. V rámci tohoto konceptu ideálně neexistuje odpad, a to nejen díky jeho využívání jako zdroje pro další výrobu, ale i rozsáhlé digitalizaci. Pro firmy tak přechod na cirkulární ekonomiku nemusí znamenat jen pozitivní změny směrem k životnímu prostředí, ale jedná se o systémový přístup, který vytváří i obchodní a ekonomické příležitosti. Cirkulární ekonomika tak dává smysl i z pohledu byznysu.

digitální podnik

Cirkulární inovace pro každou firmu

Každá firma ale tu největší inovační příležitost může najít jinde. Zatímco u jedné bude zajímavé navrhnout nový produkt, pro jinou může být klíčové významně optimalizovat svůj chod díky digitálním technologiím a automatizaci. Jde tak jak o změnu byznys modelu, tak i nové produkty a služby.

Investice do automatizace a digitalizace umožňuje efektivnější řízení výroby, se kterým se pojí menší plýtvání jak materiály, tak lidskými zdroji či energiemi. Digitální podnik je tak neodmyslitelnou součástí budoucnosti cirkulární ekonomiky.

A jak to funguje v praxi?

automatizovaný skladÚspěšným příkladem je renomovaná firma střední velikosti, zabývající se vývojem v oblasti Automotive, která se rozhodla využít dotace na posun do vyšší úrovně digitalizace. Takový projekt přinese významnou změnu v oblasti využití dat pro řízení průběhu zakázky, a to i v automatizované vazbě na sklad a ostatní segmenty.

Zásadní tak bylo zejména zavedení automatizovaného a digitalizovaného skladového systému. Společnost si pořídila nejen nový skladový výtah a vertikální zakladač, ale také nový řídící software, kamery, čtečky i senzory. Rozšířila ale rovněž infrastrukturu v podobě pořízení nových prvků (wifi, LAN, routery) do montážních hal. V neposlední řadě firma zakomponovala do procesu prototypové výroby i kolaborativního robota napojeného na ostatní používané systémy. Posun byl rovněž zaznamenán v automatizované obsluze technologií zajišťujících pohyb vyráběných komponent.

Dotace tak pokryla investici na nové technologie i informační systémy, jejich vzájemné propojení, nákup nových čteček, digitálních obrazovek umístěných přímo ve skladu, monitorovacího systému a nástrojů pro inspekci kvality.

A výsledný efekt?

  • Kvalitní a přesná data umožnila firmě efektivněji nakládat se svými zdroji a lépe plánovat logistiku. Došlo k zefektivnění řízení procesů díky automatizaci skladového hospodářství, automatickému přidělování úloh na pracoviště i automatizaci části prototypové výroby. Technologie také díky napojení na systémy vzájemně komunikují o zakázce během celého výrobního cyklu.
  • Zajištěna je nižší chybovost díky eliminaci lidského faktoru, přidání dalších automatizovaných prvků a nepřetržité komunikaci o požadavcích na výrobek a zakázku, dále také přenesením 3D pohledů přímo na dílnu. Zaznamenáno bylo významné snížení spotřeby materiálu.
  • Efektivní firemní plánování (optimalizace nákladů, plánování další výroby i zlepšení průběhu nových zakázek) díky shromažďování podrobných dat v rámci celého životního cyklu zakázek, její vizualizace a využití výpočetních mechanismů. 
  • Bezprostřední efektivní komunikace se zákaznickou stranou díky autonomní obousměrné komunikaci (snížení rizika špatně zadaných požadavků).
  • Nepřetržitá evidence aktuální vytíženosti technologií i pracovníků, což přináší možnost sdílení.

Projekt tak pomohl nejen k naplňování principů oběhového hospodářství, ale také významně posunul samotnou firmu.

A jak financovat cirkulární projekty?

Přechod na principy cirkulární ekonomiky vyžaduje investice, které často bývají důvodem, proč cirkulární opatření zůstávají jen na papíře. Možné je však využít dotační podpory, která zavedení prvků podpoří. Aktuální jsou zejména programy OP PIK zabývající se technologiemi a digitalizací, do kterých bude možné v brzké době žádat.

 

Potřebujete poradit s vaším projektem? zeptejse@cirkularnidotace.cz

Kristýna

"Ani mně není naše okolí lhostejné, proto se intenzivně zajímám o udržitelný rozvoj. Chci firmy inspirovat k naplňování principů oběhového hospodářství. Věřím, že klíčem je i změna vašeho myšlení!"

Téma článku

Automatizace Digitalizace

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat