#90 Naskočme společně na vlak směr udržitelná doprava budoucnosti!

Doprava patří k největším znečišťovatelům ovzduší, zároveň však skrývá obrovské příležitosti pro nápady vedoucí k vyšší udržitelnosti a snižování negativních dopadů na životní prostředí. Ale jak takových řešení dosáhnout? A je důležité zapojení i soukromých firem?

doprava 2030.jpeg

Dotační podpora ambiciózních výzkumných a vývojových projektů v dopravním sektoru není naštěstí žádnou novinkou, přesto je rozhodně zapotřebí v ní pokračovat i nadále. Díky ní je možné realizovat projekty, které jsou v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a budou pomáhat směrovat evropskou dopravu budoucnosti. Svým zaměřením se navíc mohou týkat celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tedy pozemní, vodní, ale i letecké.

A na co konkrétního se mohou projekty zaměřit? První ze stěžejních oblastí je udržitelná, přístupná a bezpečná doprava. Sem spadají záměry, které cílí na zvyšování efektivity a bezpečnosti dopravního systému, důležitým aspektem je ale i snižování jeho ekonomické náročnosti. Žádoucí jsou tak nová řešení pro dopravní infrastrukturu, která výrazně sníží náklady na její výstavbu a následný provoz i údržbu.

Druhým tématem je automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava. Zde si můžete představit dopravní prostředky s automatizovanými systémy a inteligentní dopravní infrastrukturu. Významnou součástí je i výzkum a vývoj komponent autonomních systémů – algoritmů umělé inteligence, detekčních a senzorických technologií či komunikačních komponent.

Opomenuta není ani nízkoemisní a ekologická doprava. Cílem je díky novým technologiím, materiálům a postupům dosáhnout maximálního snížení emisí v dopravě a snížení spotřeby fosilních paliv. Součástí je i ekologická ohleduplnost výroby ve smyslu využívání recyklovaných materiálů či materiálů z obnovitelných zdrojů. Pozornost má i téma infrastruktury pro elektromobilitu a čistou mobilitu, a to včetně využití vodíku.

Všechny tyto oblasti nabízí velké slovo i soukromým firmám (a to zejména ve spolupráci s výzkumnými organizacemi), protože právě ty mohou často nabídnout nová technická i technologická řešení, která mohou mít v konečném důsledku značný celospolečenský dopad.

A jaké si můžeme představit konkrétní projekty?

  • Výzkum a vývoj pokročilých kompozitních nádrží pro alternativní paliva
  • Využití recyklovaných materiálů při návrhu protihlukových stěn
  • Vývoj vodíkové posunovací lokomotivy
  • Prodloužení životnosti asfaltových vozovek využitím alternativních pojiv pro recyklaci za studena
  • Vývoj analytických nástrojů pro efektivní přechod k elektromobilitě
  • Asfaltové směsi se sníženou uhlíkovou stopou

U výzkumných a vývojových projektů je samozřejmě důležitá otázka financování. V oblasti dopravy je dostupná podpora mzdových nákladů výzkumných a vývojových pracovníků, využití speciálních přístrojů, software či nakoupení materiálu. Podpořen je i smluvní výzkum pro dílčí výzkumné aktivity či poradenské služby.

Naskočíme společně na vlak do stanice udržitelné dopravy budoucnosti? Poraďte se s námi o možnostech financování vašeho projektu.

PORADIT SE

 

 

Alžběta

"Myšlenky cirkulární ekonomiky považuji za velmi přínosné a jsem ráda, že jsme se i my rozhodli přispět svou trochou do cirkulárního mlýna a usnadnit cestu průlomovým nápadům."

 

Téma článku

Cirkulární dotace Vývoj Výzkum

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat