#3 Dotace pro cirkulární ekonomiku: Výroba, digitalizace, automatizace a propagace

Víte, že přechod na cirkulární ekonomiku nemusí vaši firmu významně finančně zatížit? Při včasném a promyšleném zavedení vám naopak může poskytnout velkou konkurenční výhodu! Stejně jako je záběr cirkulární ekonomiky velmi široký, rozsáhlé jsou i příležitosti k využití dotací.

Dotační podpora na cirkulární ekonomiku k dispozici je, firmy o ní ale často nevědí, a to je velká škoda. Mnoho lidí téma cirkulární ekonomiky spojuje s odpadovým hospodářstvím, to je ale velmi zúžený a omezený pohled. Bez celkového kontextu totiž nelze principy cirkularity efektivně zavádět.

Mnohdy stačí málo, zamyslet se nad primárním designem, nad zdroji, které používáme pro výrobu, nad našimi dodavatelskými řetězci, nad hodnotou, kterou si zákazník s vaším produktem kupuje. Web cirkulárních dotací je rozdělen do 3 hlavních oblastí, které mají za cíl firmám pomoci se v možnostech dotací pro cirkulární projekty lépe zorientovat. Pojďme se podívat blíže na první sekci, do které spadá výroba, digitalizace, automatizace a propagace.

Oblast výroba, digitalizace a propagace - skrytý potenciál pro vaši cirkulární firmu!

„Ve své společnosti můžete třeba zavést plně automatizovaný a digitalizovaný sklad s minimem odpadu. Díky účasti na veletrhu také navázat spolupráci s mezinárodními partnery. To zásadně ovlivní nejen úspěch vašich nových inovativních řešení, ale také další vývoj firmy!“

  • VÝROBA

Způsob, jakým jsou jednotlivé produkty vyráběny a jaké suroviny jsou k výrobě použity, je velmi zásadní pro vliv na životní prostředí. Zavádění inovací, které mají pozitivní dopad na dlouhodobou udržitelnost výroby a které dokáží výrobní cyklus nastavit tak, že jsou zdroje využívány efektivně, je oblast, která je státem dlouhodobě podporována. Tato podpora pomáhá firmám uplatnit vlastní výzkumné a vývojové aktivity ve výrobě samotné.

Dotaci lze tedy získat například na investice do nových technologií, souvisejících softwarových a hardwarových nástrojů a doplňkově i na výstavbu, rekonstrukci či rozšíření nových výrobních prostor. Klíčem pro úspěšné získání dotace je kvalita samotné inovace. Projekty, které mají prokazatelný pozitivní dopad na životní prostředí, jsou pozitivně hodnoceny a mají tak velkou šanci na úspěch.

  • DIGITALIZACE a AUTOMATIZACE

Digitalizace a automatizace je úzce spojená s cirkulární ekonomikou. Základem je totiž kontinuální práce s daty, která umožňuje firmám následně zavádět další inovace a měnit firemní procesy v zájmu efektivnějšího řízení výroby. Například zavedení automatizovaného skladu spolu se sjednocením velikostí obalů může mít zásadní efekt na logistiku firmy, což v celkovém výsledku může vést ke snížení uhlíkové stopy.

Mít kvalitní a kontinuální data otevírá firmám cestu k efektivnějšímu využívání zdrojů. I tato oblast je dotačně podporována. Firmy například mohou získat dotaci na pořízení sofistikovaných informačních systémů, potřebné hardwarové vybavení a moderní automatizované technologie do výroby či skladu.

  • PROPAGACE

Součástí cirkulárního světa jsou i samotní spotřebitelé. Šetrnost výroby a výrobku samotného, vliv produktů na naše zdraví, tyto aspekty jsou již nyní důležitým rozhodovacím faktorem zákazníků. Firmy, které se chovají zodpovědně, tak mohou získat zákazníky, pro které jsou tyto aspekty důležité, a to i v případě vyšší ceny. Veřejná podpora v tomto ohledu pomáhá firmám prezentovat své produkty na zahraničních veletrzích.

Dotaci lze získat na náklady spojené s účastí na zahraničních akcích tohoto typu. Firmy, které jsou environmentálně zodpovědné, tak mohou tento aspekt na veletrzích přímo komunikovat potencionálním zákazníkům. A to je významná příležitost pro získání nových trhů.

Víme, že uvádění myšlenek cirkulární ekonomiky do praxe nemusí být snadné, protože se pojí s překonáváním tržních i kulturních bariér. Obnáší to také investice do nových technologií, je nutná změna technologických procesů a mnohdy i obchodních modelů. Dotační podpora v oblasti výroby, digitalizace, automatizace a propagace tak může pomoci uvádět cirkulární nápady do praxe. I vy tak můžete díky dotacím snáze převzít zodpovědnost za svou výrobu i výrobky a zavést principy cirkulární ekonomiky do svého podnikání dříve než konkurence.

Myslíte, že by byla tato podpora užitečná i pro vaši firmu?

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat