#91 Zlepšení kvality vody se stále nedaří. Jaká řešení přinášejí projekty z Norských fondů?

Vodní zdroje jsou velmi znečišťovány chemickými látkami, které se do nich dostávají kvůli lidské činnosti. V čistírnách odpadních vod se tak potýkají s tím, jak očistit vodu od léků nebo chemických látek ze zemědělské produkce. Zatím na tyto problémy neexistovalo žádné řešení, ale zdá se, že díky projektům z Norských fondů se blýská na lepší časy. Pokud se zadaří, budou mít čističky k dispozici hned několik způsobů, jak se s těmito chemikáliemi ve vodě vypořádat.

voda norske fondy.jpeg

Voda - nejde jen o její množství, ale také o kvalitu

V aktuálním období sucha se dostává do popředí téma vody, ovšem většinou jen z pohledu jejího nedostatku. I my jsme se zde již touto otázkou podrobněji zabývali, a to v článku, jak efektivně hospodařit s vodou, kde jsme podnikům doporučili i několik praktických tipů, jak snížit spotřebu vody.

Dalším tématem je však i samotná kvalita vody a ačkoli se může zdát, že díky moderním technologiím nás v České republice nemusí kvalita vody trápit, stále zůstávají nedořešené některé palčivé otázky kontaminace vodních zdrojů, například chemickými látkami z léků nebo pesticidy ze zemědělské produkce. To by však mohly vyřešit slibné projekty, které se rozběhnou s pomocí dotační platformy Norských fondů.

Norské fondy jsou stále oblíbenějším způsobem financování

Již dříve jsme vám popsali možnosti vzdělávání a financování prostřednictvím Norských fondů a jelikož obliba této dotační platformy stále roste, nyní se podíváme na několik projektů, které uspěly se svými žádostmi o finanční podporu. Právě díky dotační výzvě Trondheim se rozběhlo hned 6 iniciativ, které získaly finanční podporu přes 77 milionů korun.1 Ty se mimo jiné zabývají problémem znečištění vody a my bychom vám je pro inspiraci rádi představili.

Jak snížit kontaminaci vodních zdrojů léky

S otázkou kontaminace vodních zdrojů léky a dalšími chemickými látkami se chtějí vypořádat například v pražské Thomayerově nemocnici. Ti se budou ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi snažit snížit až o 90 % koncentraci mikropolutantů mezi vstupem a výstupem nemocniční čističky odpadních vod.2 Napomoci k tomu má modernizace technologické linky, kdy by většina mikropolutantů měla být zachycena ještě před vstupem do městské stokové sítě.

Do čištění vody se zapojily nemocnice, univerzity i technologické firmy

Podobný projekt spustí i nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a firmou AIVOTEC. Právě ta poskytne k výzkumu technologii textilních filtrů s patentovaným sorbentem carbonCLEAN. Filtry na bázi biouhlu tak budou testovány jak ve vodě kontaminované léky z nemocničního prostředí, tak i v běžné komunální čistírně odpadních vod.

Za zmínku dále stojí i projekt města Moravský Beroun a Agrovýzkumu Rapotín. V této oblasti je totiž přečištěná voda vypouštěna do vodohospodářsky chráněného pásma minerálních vod. Žadatelé se pro čištění vody rozhodli zkoumat technologii pokročilých oxidačních procesů a sorpčních mechanismů. Navíc díky tomuto dotačnímu financování prozkoumají také vhodná řešení pro drobná města a obce, jež si nemohou dovolit zainvestovat do nákladných technologií na čištění vodních zdrojů. 

Víte, že dotační výzvy se stále obměňují? Mění se nejen témata, rozsah příspěvků, ale i požadavky žádostí. Proto je dobré sledovat je s námi, ať vám nic neuteče!

Dotace na výzkum kontaminace vodních zdrojů

Kromě léků jsou však vodní zdroje značně znečišťovány i pesticidy a dalšími látkami ze zemědělské produkce. V těchto případech by se dala kontaminace vody vyřešit kromě čistících technologií také změnou zemědělské politiky a zapojení více ekologických principů do zemědělské praxe.

K těmto krokům je však třeba i dostatek analýz a vstupních dat. Proto se další z výzev Norských fondů, pojmenovaná jako Ålesund, zaměřuje právě na pořízení adekvátního laboratorního vybavení, které napomůže výzkumu kontaminace vodních zdrojů.

Stačí nám dát o sobě a svém projektu vědět a porozhlédneme se s vámi po ideálním řešení.

 

 

 

Milan

"Ekologický pohled na byznys je v mojí DNA. Věřím, že právě v cirkulární ekonomice je budoucnost firem. Podle cirkulárních principů mohou totiž firmy vytvářet takové produkty, které zákazníkovi umožní pocítit, že dělá něco nejen pro své zdraví, ale i pro zdraví naší planety."

Téma článku

Cirkulární dotace Vývoj Výzkum

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat