#64 Efektivně hospodařit s vodou – jak na to?

Průmysl je významným spotřebitelem vody a naprostá většina výrobních procesů se bez jejího využití neobejde. Efektivní využívání vodních zdrojů má tak v principech cirkulární ekonomiky své důležité zastoupení. 

voda IV.jpeg

Ztráty za nedostatečnou pozornost

Kolem poloviny obnovitelné a dostupné vody se používá pro vypěstování potravin, přípravu pitné vody, výrobu energie a jiných výrobků. V Evropě se skoro polovina odebrané vody použije pro chladící postupy v energetice. Zbytek se spotřebuje v zemědělství, pro veřejné zásobování vodou a průmysl.
Většina firem dnes standardně řeší, jak optimalizovat náklady na energie, vozový park i telekomunikační operátory, ale často jim uniká vstup, kde mizí nemalé prostředky za dodávku a spotřebu vody.

Tento problém se již netýká jen letních měsíců, kdy se dostávají do médií témata spojená s vysokou spotřebou vody a suchem. Jedná se o celoroční problém, který není řešen strategicky a často je byznysem podhodnocován.

Oblast zemědělství, zpracovatelského a potravinářského průmyslu na sebe velmi často navazuje, a právě tato oblast skýtá velký prostor pro úspory. Dobré hospodaření s vodou je však pro Českou republiku klíčové i kvůli její zeměpisné poloze. Vodní zdroje u nás zcela závisí na srážkách a na schopnosti krajiny i člověka vodu zadržovat.

Chce to změnit přístup

A k tomu všemu je samozřejmě nutné připočíst úspory související se samotnou spotřebou vody v podniku. Průmyslovou vodu, kterou se zjednodušeně řečeno rozumí procesní a odpadní voda z průmyslových provozů, lze velmi často recyklovat a využít opětovně jako oplachovou, chladicí, topnou. Nebo s ní umýt auto či zvlhčit povrch. Místo drahého a zbytečného vypouštění přitom často stačí pořídit vhodný filtrační systém. Úplně ideální pak je, pokud se recyklovaná voda zapojí zpět do výrobních postupů. Z klasického „lineárního“ přístupu (odběr vody, její využití a vypuštění do odpadu) se tak vytvoří přístup „cirkulární“.

Optimalizovat spotřebu vody lze různými opatřeními. Základem je však procesy kvalitně zmapovat a najít řešení tam, kde dávají smysl.

Prvním klíčovým nástrojem a nezbytnou součástí pro šetření s vodou v praxi je takzvaný vodní audit, který umožní průmyslovým podnikům analyzovat strukturu svého vodního hospodářství, nalézt slabá místa a navrhnout kroky k jejich eliminaci. Cílem je totiž pomoci hledat místa úspory vody a snižovat rizika ohrožení podniků nedostatkem kvalitní vody.

Motivovat firmy k přijímání rozhodnutí o investicích do efektivního hospodaření s vodou je právě cílem plánovaných dotačních programů.

Mezi příklady projektů, kterými společnosti mohou významně snížit spotřebu vody, patří například:

  • Využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v technologickém procesu podniku);
  • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením);
  • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody;
  • Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod;
  • Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji;
  • Instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků;
  • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků;
  • Nákup poradenských služeb zacílených na zpracování plánu recyklace vody ve výrobních odvětvích (vodní audit);
  • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.
Nakládání s vodou, její zadržování v krajině, čištění a recyklace odpadních vod je součástí všech nových průmyslových řešení, ale také významným bonifikačním kritériem dotačních podpor. Věnujte i vy dostatečnou péči vodě ve vašem podniku a zaměřte se na její využití pro celou řadu účelů. Investice do správného hospodaření s vodou se vám přitom vrátí.

PORADIT SE

Kristýna

"Ani mně není naše okolí lhostejné, proto se intenzivně zajímám o udržitelný rozvoj. Chci firmy inspirovat k naplňování principů oběhového hospodářství. Věřím, že klíčem je i změna vašeho myšlení!"

Téma článku

Voda

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat