#14 Palety z recyklovaného plastu: Využití v době koronavirové i postkoronavirové

Patrik Luxemburk, Stabilplastik

Autor: Patrik Luxemburk, jednatel firmy Stabilplastik

Společnost Stabilplastik je největším výrobcem a vývozcem přepravních palet ze směsných recyklovaných plastů v ČR. Od začátku své existence je společnost proinovativní. Díky tomu si vybudovala silné know-how v oblasti zpracování plastů a výroby přepravních palet. Zároveň se zabývá i výkupem a recyklací odpadních plastů, zejména polyetylenu či polypropylenu.

Jednou z hlavních výhod výrobků je to, že po uplynutí živostnosti nebo při poškození mohou být firmou zpět odebrány k jejich zpětné recyklaci. Palety jsou tak ze 100 % recyklovatelné pro výrobu nových palet, přičemž výroba probíhá s využitím bezodpadové technologie. Firma také spolupracuje na dalším vývoji řešení s předními českými vysokými školami technického zaměření a specializovanými pracovišti, která se zaměřuji na využití recyklovaných plastů.

paleta Stabilplastik

Dlouhodobá strategie

Součástí dlouhodobé strategie naší firmy je svou aktivitou přispívat k co nejefektivnějšímu využívání sekundárních zdrojů – plastů. Bezodpadová výroba splňuje přísné požadavky EIA a naše výrobky jsou pravidelně testovány, abychom udrželi co nejvyšší kvalitu a bezpečnost. Naším cílem je nahrazovat výrobky z primárních, tedy vzácných, zdrojů surovin výrobky ze sekundárních surovin a tím využívat klíčové vlastnosti plastů, jako je jejich dlouhá životnost, pružnost, nízká váha, hygieničnost a odolnost, a to až na jejich samotnou hranici.

Tato strategie se nemění ani v důsledku krátkodobějších změn na trhu, jakou představuje i současná epidemie koronaviru. V současné době naopak ještě významněji vyvstává potřeba typických charakteristik našich výrobků – zejména tedy omyvatelnost a odolnost proti běžným chemikáliím. Naše palety aktuálně využívá i Správa státních hmotných rezerv právě pro boj s koronavirem. Palety jsou v tomto směru také ideální pro export/import, stejně tak jako pro odvětví, kde hygiena a bezpečnost hrají prim. Na základě našich 20letých zkušeností v oboru můžeme potvrdit jejich více jak 5násobnou životnost oproti dřevěným paletám, a tím signifikantní snížení nákladů spojených s udržováním paletového portfolia. Nezávislá studie celoživotního cyklu našich palet (LCA) prokázala o plných 74 % nižší dopad našich europalet na životní prostředí v porovnání s paletami dřevěnými.

Změna je znakem současné doby

Naopak nás překvapuje, že některé větší společnosti nedokáží naplno využít předností našich výrobků a stále využívají zaběhlá, ale v současnosti zastaralá řešení. Řekl bych, že hlavním znakem současné doby je změna – ukazuje se, že jet v zaběhlých kolejích může vést již v krátkodobém horizontu ke ztrátě tržní výhody.

„Budoucnost patří společnostem, které dokáží velice flexibilně reagovat na potřeby trhu a zkoušet alternativní řešení.“

Přednosti našeho řešení

Stávající krizi, kterou jsme zatím v naší výrobě nepocítili, vidíme především jako příležitost. Naši zákazníci vědí, že předností naší společnosti je také flexibilita a poprodejní servis (naše rozbité palety ze 100 % znovu recyklujeme bez jakýchkoli poplatků do nových výrobků). Snažíme se dívat hodně dopředu a od našich zastoupení v severských zemích a SRN poznáváme, že míříme správným směrem. Důraz na rychlou návratnost investic našich zákazníků, společensky odpovědný přístup, rostoucí míra automatizace, důraz na hygienu a bezpečnost, stejně jako zvyšování využívání druhotných zdrojů surovin ve prospěch snižování získávání primárních zdrojů a současně snižování objemu odpadu směřujícího na skládku či do spalovny (a odtud na skládku) dávají našim cílům své naplnění jak v krátkodobém, tak střednědobém horizontu.

Udržitelnost

Stávající přístup k využívání zdrojů „na jedno použití“, plýtvání omezenými zdroji surovin (včetně potravin) není dlouhodobě udržitelný a jeho dopady budeme pociťovat se stále větší silou nyní i v blízké budoucnosti. K této změně již dochází a stávající kapacity jsou pro dosažení cílů v oblasti recyklace a obecně nakládání se sekundárními zdroji silně podhodnocené. Rád bych věřil, že Česká republika bude v tomto směru držet krok s rozvinutějšími společnostmi a stane se vzorem pro zbytek světa, stejně, jako jdeme příkladem při boji s koronavirem. Dnes je více než kdy jindy důležité přijít k alternativnímu řešení v pravý čas.

„Náskok nelze získat tím, že budu dělat stále to stejné, co dělají ostatní.“

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat