#105 Zelená pro vaši podnikatelskou budovu

Dnešní doba přináší neustále zvyšování finančních, ekologických i energetických nároků na podnikatele a každý hledá cestu, jak se s nimi vyrovnat. V tomto článku vám poradíme, jak nejen snížit nynější náklady, ale jak šetřit i do budoucna.  Ačkoli cesta k naplnění energetických úspor vašeho podniku může vyžadovat přípravu a značné úsilí, výsledek bude určitě velkým přínosem pro vaše podnikání i ekologickou odpovědnost do budoucna. A to se vyplatí!

úspory energie zelena budova.jpeg

Nehospodárnost podnikatelských budov v ČR je jedním z velkých problémů

Velké procento budov má ve svém průkazu energetické náročnosti stále oranžovou či dokonce červenou barvu, tedy nehospodárné třídy F a G. S tím souvisí i fakt, že pouze 1% procento budov prochází renovací, ačkoli dle Ministerstva životního prostředí by tímto procesem mělo ročně projít okolo 3 % budov. Přitom cílem by měla jednoznačně být zelená barva, tedy hospodárné třídy v kategorii A, B a C a inovativní a hospodárné využití budov a energií nejen v dnešní době, ale i do budoucna.

Je to opravdu tak špatné?

Možná vás to překvapí, ale odhady jsou alarmující. Snižování spotřeby energií je důležitou součástí modernizace celé české energetiky a také řízeného odchodu od uhlí. 

„Věděli jste, že dle Evropské unie spotřebují budovy až 40 % veškeré vyrobené energie a vyprodukují až 36 % emisí skleníkových plynů?“

Proto není až tak šokující, že europoslanci schválili směrnici, podle které mají být všechny budovy do roku 2050 klimaticky neutrální. Jak toho ale docílit? Možných cest je relativně dost. Pro inspiraci není třeba chodit daleko, příklady dobré praxe lze najít například ve Finsku, Švédsku či Dánsku, kde se snaží neustále nacházet nová, cirkulární řešení a velké procento využívané energie je produkováno z obnovitelných zdrojů, čímž dochází nejen k energetickým, ale i finančním úsporám. Dalším příkladem dobré praxe je nizozemské distribuční centrum Prologis Park Waalwijk DC3, které je typickou ukázkou cirkulární průmyslové budovy. Více jsme o tomto projektu psali zde.

Je tedy potřeba začít šetřit na topení? Ne, lze to i jinak!

Někdo by mohl namítnout, že projekt je sice krásný, ale za hranicí finančních možností podnikatelských subjektů, na které jsou kladeny stále větší nároky. To však není tak docela pravda. Vzhledem k tomu, že principy cirkulární ekonomiky a energetické efektivity budov se stávají důležitými pojmy, objevuje se stále více možností, jak získat finanční podporu takového projektu.

V České republice je aktuální dotační podpora komplexních projektů na instalaci obnovitelných zdrojů energie, zelených střech nebo zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.

Možnosti financování úspor energií vašeho podniku:

  • Dotační program Úspory energie v rámci Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 Ministerstva průmyslu a obchodu. Ten cílí na podnikatelské subjekty všech velikostí na celém území republiky vyjma hlavního města Prahy. Program poskytuje podporu všem, kteří chtějí snížit energetickou náročnost svých podnikatelských nemovitostí a zvýšit úspory energií ve svých podnicích. Dotace je schopna pokrýt až 80 % celkových způsobilých výdajů projektu a lze ji navíc doplnit výhodným úvěrem od Národní rozvojové banky, který ještě více usnadňuje realizaci celého projektu.
  • Bezúročný úvěr ENERG poskytovaný Národní rozvojovou bankou - tento úvěr je naopak určen projektům zaměřeným na úspory energie, které se realizují v Praze. Jedná se o jakýsi doplněk k dotačnímu programu Úspory energie. V rámci tohoto úvěru nelze čerpat dotaci, je však možnost využít jednorázového finančního příspěvku při dosažení plánované energetické úspory.

Co lze financovat?

Mezi podporované aktivity patří zejména renovace firemních budov vedoucí ke snížení energetické náročnosti, kterou lze v praxi kombinovat například s podporou instalace integrovaného zařízení na místě, které vyrábí elektřinu, vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie. Podporovány jsou i investice do zelených střech, vnitřního osvětlení a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.

Mimo renovace budov se v rámci udržitelného hospodářství projekty mohou týkat například snižování energetické náročnosti či zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, a to díky výměně výrobní technologie (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé emise oxidu uhličitého) nebo využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.

Můžete si navíc vybrat z dalších dotačních výzev, které resort na energeticky úsporná opatření a rozvoj obnovitelných zdrojů energie průběžně vypisuje. Například stále je tak možné podávat žádosti na výstavbu malých vodních elektráren nebo na udržitelné hospodaření s vodou. Připravuje se také podpora na výstavbu větrných elektráren.

Klíčem k úspěchu, jak získat finanční prostředky na to, aby vaše podnikání zezelenalo je, aby projekty byly nejen technicky proveditelné, ale také ekonomicky výhodné. Národní rozvojová banka navíc nabízí i energeticky poradenský program, který usnadňuje realizaci energeticky úsporných opatření.

Plánujete zvýšit energetickou efektivitu vašeho podniku a být tak blíž k udržitelnému hospodaření? Konzultujte tyto možnosti s námi!

PORADIT SE

Bětka

“Uvědomuji si, jak je důležité zbytečně neplýtvat a šetřit naši planetu. Cirkulární ekonomika je pro mě úžasným nástrojem, jak být ohleduplný, ale zároveň pokrokový. Jsem ráda součástí cirkulárního světa a pomáhám plnit i vaše vize.“

Téma článku

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat