#71 Mezinárodní spolupráce na výzkumu, to je oč tu běží. Znáte program DELTA 2?

Dle Technologické agentury České republiky v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje naše země zaostává za světovou špičkou reprezentovanou USA a Japonskem i za evropskou špičkou. Neposlouchá se to dobře… Ale kde je problém, bývá obvykle i velká příležitost! Pracujete na aplikovaném výzkumu s cílem zdokonalení výrobků, postupů nebo služeb? Pak se musíte seznámit s DELTOU 2.

Delta 2 - mezinárodní výzkum

Cílem programu DELTA 2 je nabídnout českým podnikům a výzkumným organizacím šanci pracovat na společných projektech se zahraničními týmy a tím zvýšit jejich kvalitu. Takže v konečném důsledku sleduje program zároveň cíl zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Program DELTA 2 v kostce

Jedná se o podporu mezinárodních projektů, které se zaměřují na zdokonalení výrobků, postupů nebo služeb v aplikovaném výzkumu. Projekty nejsou nijak tematicky omezené.

A jak to celé funguje? Program se zaměřuje na dvoustrannou mezinárodní spolupráci týkající se aplikovaného výzkumu a inovací nejen českých podniků ale i výzkumných organizací. Spolupráce je pro země mimo Evropu, konkrétní seznam zemí můžete nalézt zde. Jak již bylo zmíněno, projekty nejsou tematicky omezené, musí však spadat do prioritních oblastí a jejich podoblastí.

Cirkulární inovace a DELTA 2

S cirkulárními inovacemi souvisejí zejména tyto tři oblasti:

  • Oblast Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech se zaměřuje na bezpečnost a spolehlivost produktů a služeb, na úspornost, efektivitu a užitné vlastnosti produktů. Zásadní změny, které Evropská unie plánuje v tomto tématu, se můžete dozvědět v našem článku o novém unijním balíčku udržitelných produktů. 
  • Naopak oblast Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů je zaměřena na obnovitelné zdroje energie, na pokročilé materiály a na celkové snižování energetické náročnosti hospodářství.
  • Prostředí pro kvalitní život je nejobsáhlejší prioritní oblastí, podporuje biodiverzitu,  přizpůsobení se klimatickým změnám, zemědělství, ekoinovace a další.

I když ve vztahu k zahraničí máme co dohánět, i u nás už existuje řada pracovišť ve výzkumných organizacích, ale i podniků, realizujících aplikovaný výzkum ve velice progresivních oborech.  V následujících řádcích jsou uvedeny příklady projektů, které jsou z toho programu podpořeny a mohou být inspirací právě pro vás:

Softwaroví vizionáři analyzují betonové konstrukce

Červenka Consulting je konzultační firma zabývající se mechanikou betonových konstrukcí, konkrétně jejich analýzou, pro kterou vyvinula program ATENA. Jedná se o počítačový program, který slouží k analýze konstrukcí z betonu a železobetonu.

Program ATENA má velký úspěch, již byl nainstalován pro více než 1000 uživatelů. Program je distribuován nejen v Evropě, ale i Japonsku, Koreji, na Středním východě a v USA. Společnost Červenka Consulting dokonce za program dostala ocenění Vizionář 2021.

Senzory IoT pro efektivní zemědělství

Cleverfarm přináší řešení pro udržitelné, ekonomicky efektivní a automatizované zemědělství. Na základě analýzy dat ze senzorů IoT a satelitních snímků pomáhá firma zemědělcům zefektivnit jejich rozhodnutí a snižovat tak množství spotřebované vody, hnojiv, pesticidů a zvyšovat biodiverzitu a kvalitu půdy.  Zejména produkt IoT senzorů dokáže optimalizovat všechny agro operace, predikovat riziko, detekovat výskyt chorob a škůdců a sdělit, kdy je půda optimální pro sklizeň, setí a hnojení.

Nevíte co si představit pod pojmem IoT a že systém senzorů pomáhá i vinařům? IoT neboli internet věcí je síť elektronických zařízení, která jsou schopna si vzájemně posílat a přijímat data. Více o internetu věcí a systému na vinicích si přečtěte v našem článku.

Společnost Cleverfarm dokonce pořádala Akademii inovací 2021. Nejen záznam z přednášek a panelové diskuze, ale i informace o dalších produktech a aktivitách Cleverfarm se můžete dočíst na jejich webových stránkách

A co váš mezinárodní projekt?

Plánujete projekt aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci), v rámci kterého chcete spolupracovat se zahraničním partnerem? Potřebujete najít partnera pro svůj mezinárodní projekt?

Ozvěte se nám, máme pro vás mnoho praktických informací ohledně fungování DELTA 2.

PORADIT SE

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat