#95 Věda a byznys: Vzájemní soupeři, nebo neporazitelní spolubojovníci?

Měly by mezi sebou byznys a věda svádět lítý boj a cílit každý na své specifické potřeby, nebo je dobré otevřít mysl, překonat možné předsudky a vzájemně spolupracovat?

věda a byznys.png

Ačkoli to nemusí být na první pohled zřejmé, obě tyto oblasti jsou spíše spojené nádoby, které se jeden bez druhé jen těžko obejdou. Spolupráce výzkumných organizací a soukromých firem je základem pro efektivní, smysluplná a průlomová udržitelná řešení.

Soukromé společnosti v současné době začínají přicházet s udržitelnými řešeními a procesy, jelikož v nich mohou vidět i byznysovou příležitost. V oblasti cirkulární ekonomiky však musí být nová řešení vhodně nastavena, fungovat na dlouhodobé bázi a zároveň by měla reflektovat nejnovější vědecké poznatky. Věda tak může významně pomoci ke smysluplnosti a kvalitě výsledného řešení. Na oplátku firma zajistí následné uplatnění v praxi a nezůstane se tak jen u teoretického poznání.

Společně tak byznys a věda tvoří jedinečnou esenci expertního poznání a praktické aplikace, což vede ke komplexním inovacím v udržitelnosti, které mají společenský smysl.

V zájmu toho, aby mohly být firmy a výzkumné organizace zářným příkladem spolupráce, existuje řada dotačních programů, které podporují jejich kooperaci v oblasti výzkumu a vývoje:

Program Aplikace

Základem pro revoluční a efektivní řešení jsou ambiciózní výzkumné a vývojové projekty – nejinak je tomu i v oblasti udržitelnosti. Mnohá řešení jsou ještě skryta, mnohé postupy je nutné teprve vyvinout a ověřit. Tento program se tak zaměřuje na získávání nových znalostí, které jsou potřebné pro výzkum a vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Intenzivně podporuje spolupráci firem s výzkumnými organizacemi, což velmi napomáhá kvalitě výstupů a jejich následné uplatnitelnosti v praxi. 

Program SIGMA

Cílí na to, aby bylo na společenské vědy nahlíženo jako na rovnocenného a neopomenutelného partnera technologických oblastí. Podporuje využití společenských a humanitních věd v rámci aplikovaného výzkumu a inovací, přičemž záměrem je uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Společenské vědy mohou prozradit mnohé o chování spotřebitelů i firem, ale také najít cestu, jak je vhodně motivovat k využívání a vytváření udržitelných řešení. Hrají zásadní roli při identifikaci konkrétních překážek, které znesnadňují realizaci cirkulárních opatření, a když už se cirkulární řešení povede zavést do praxe, jsou společenské vědy schopny přinést důležitou zpětnou vazbu. Multidisciplinární propojení mezi firmami a univerzitami je tak pro tento program stěžejní a velmi žádoucí.

Program TREND

Je velmi žádoucí, aby se firmy zaměřovaly na vlastní tvorbu výsledků výzkumu a vývoje, které následně budou zavedeny na trh v podobě nových výrobků i služeb – to umožní dát život i novým a zcela zásadním cirkulárním řešením. K ambiciózním výzkumným a vývojovým projektům je bezpodmínečně nutný kvalitní odborný řešitelský tým. Osvědčenou a vhodnou cestou u projektů tohoto typu je spolupráce firmy s výzkumnou organizací, jelikož si vzájemně nabídnou mnoho přínosných perspektiv, zkušeností, ale firma také může využít odborných znalostí, kterými sama nedisponuje. Společnost pak zajistí uvedení řešení do praxe, aby nezůstalo jen v šuplíku.

V oblasti transformace a modernizace energetického sektoru poskytuje specifickou podporou program THÉTA, který je rovněž kvituje zapojení výzkumných organizací do projektů soukromých firem.

Zajímavým programem je Spolupráce škol a firem, který se cíleně zaměřuje na podporu výkonu praktického vyučování a přípravy studentů (mimo jiné) vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků. Podporuje tak spolupráci soukromé a akademické sféry již od počátku.

Věda a byznys by tak při cestě vstříc udržitelnosti měly stát bok po boku!

PORADIT SE

Alžběta

"Myšlenky cirkulární ekonomiky považuji za velmi přínosné a jsem ráda, že jsme se i my rozhodli přispět svou trochou do cirkulárního mlýna a usnadnit cestu průlomovým nápadům."

 

Téma článku

Cirkulární dotace Vývoj Výzkum inovace

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat