#65 Cirkulární ekonomika a textilní průmysl: Co mají společného?

Textilní průmysl je druhým největším zdrojem průmyslového znečištění na světě. S výrobou textilií souvisí nejen emise skleníkových plynů, ale také velký tlak na přírodní zdroje. V Evropské unii se ročně vyhodí 5,8 milionů tun textilu a jeho individuální spotřeba je zodpovědná za 4 až 6 % celkové uhlíkové stopy EU. Jak se této výzvě společně můžeme postavit? 

textil a cirkulární ekonomika

Rychlý byznys a nekonečná spotřeba

Textilní průmysl, tak jak ho známe dnes, je založen převážně na lineárním modelu ekonomiky. Více než 70 % textilního odpadu skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Aktuálně se v globálním měřítku zpět do výroby vrátí méně než jedno procento textilních vláken. Podle webu obnovitelne.cz průměrný Evropan spotřebuje až 26 kilogramů textilu ročně.

V EU se však vyrobí „pouze“ asi 7,5 kilogramů textilu na osobu. Zbytek produkce je dováženo především z asijských zemí. K celkové nadspotřebě přispívají také velmi nízké ceny čímž vzniká tlak na další a další výrobu nového zboží a prohlubuje se trend tzv. „fast fashion“. 

S výrobou, distribucí a prodejem oblečení je spojena celá řada negativních dopadů. Nejen že vzniká obrovské množství odpadu, ale textilní průmysl značně ovlivňuje stav klimatu. Na jednu tunu vyrobeného textilu připadá až 35 tun CO2 ročně vypuštěného do ovzduší. Zároveň velké množství chemikálií používaných při výrobě se neblaze podepisuje na stavu životního prostředí i zdraví lidí, kteří v tomto průmyslu pracují. 

Změna obchodního modelu firem

Snižování nadprodukce v textilním průmyslu je nevyhnutelné. Oděvní průmysl musí začít jít cestou udržitelnosti a přistoupit na cirkulární řešení v módě. Napomáhá tomu i mladá generace, která se čím dál tím více zajímá o původ zboží a podmínky, za kterých bylo vyrobeno.

Pro firmy tak bude klíčové reagovat na nové priority spotřebitelů. Efektivním řešením může být přechod na cirkulární model ekonomiky, který bere ohled na všechny fáze výrobního cyklu – od práce s obnovitelnými zdroji přes férové mzdy dělníkům až po transparentní informace pro zákazníka. 

O tom, jak lze spojit dotace a cirkulární módu, jsme již psali např. v článku Kreativní vouchery - cesta k recyklovaným látkám.

Textil jako priorita Evropské komise

Evropská unie sází na podporu cirkulárního textilního systému. Hlavní snahou je implementace kritérií udržitelnosti pro produkci textilu, ale také zlepšení sběru, třídění a recyklace.

recyklovaný textilDo budoucna se tak počítá s větším množstvím sbíraného textilního odpadu a s jeho efektivnější recyklací. Abychom zmíněných cílů dosáhli, EU představila dotační program LIFE, jehož podprogram "Oběhové hospodářství a kvalita života,“ se zaměřuje právě na „Zlepšení sledovatelnosti vývozu použitého textilu/textilního odpadu a zlepšení recyklace textilního odpadu v rámci EU.“

Recyklace textilu je sama o sobě velmi obtížná a cílem programu je pomoci s rozvojem a konsolidací sběrných a recyklačních kapacit a koordinací mezi recyklačními centry v různých zemích. Dalším záměrem je také vypracování technických kritérií pro třídění použitého textilu a textilního odpadu a v neposlední řadě podrobné zmapování přepravy použitého textilu a textilního odpadu z EU.

My v cirkulárních dotacích chceme zlepšovat váš byznys i svět. Ozvěte se nám s vašimi nápady na projekt!

PORADIT SE

Aneta

"Nevyhazovat, ale znovu smysluplně využívat s ohledem na životní prostředí i společnost. To je pro mě hlavním cílem, který mi dává obrovský smysl. Jsem ráda, že i za pomocí cirkulárních dotací můžeme krok po kroku měnit svět."

Téma článku

Cirkulární dotace LIFE

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat