#99 Odpadní materiály ve výrobě: pro někoho odpad, pro jiného poklad

Jednou z klíčových oblastí, kde můžeme přispět k ochraně prostředí a udržitelnosti je využívání odpadních materiálů! Tento princip se stává stále důležitějším prvkem ekologicky šetrného přístupu k průmyslovým procesům.

Co jsou ale odpadní materiály?

Odpadní materiály zahrnují širokou škálu surovin, které jsou stále považovány za nepotřebné nebo nevyužitelné. To se ale však mění s tím, jak je dnes pohlíženo na zdroj potencionální hodnoty. Odpadním materiálem může být vše od plastů, kovů po dřevo, sklo, textilie až po odpadní olej. Může se ale jednat i o výlisky, otřepy, ořezy či zmetky. 

Inovace a tržní příležitost? ANO!

Výrobci, kteří aktivně vyhledávají a využívají odpadní materiály, mohou získat konkurenční výhodu. Využití odpadních materiálů ve výrobě není jen ekologicky ohleduplné, ale může být také ekonomicky výhodné. Spotřebitelé stále více vyhledávají ekologické a udržitelné produkty, což otevírá velké množství potencionálních zákazníků. A naopak! Mnoho materiálů, které běžně vyhodíme, lze úspěšně vrátit zpět do výrobního procesu a prodat. Jako příklady využití odpadního materiálu v praxi lze zmínit níže uvedené firmy.

Výroba desek z dřevního recyklátu

Průkopníkem ve využívání dřevního recyklátu je společnost Kronospan. Její nově pořízená technologie nahradí při výrobě OSB desek až 50 % rostlého dřeva. Do této chvíle Kronospan díky využívání odpadního dřeva při výrobě dřevotřískových desek ušetřil ročně zhruba 2 miliony tun CO2 a podařilo se mu zachránit 600 tisíc stromů. Nová technologie toto číslo ještě navýší, a to na 3 miliony tun CO2 ročně a 900 tisíc zachráněných stromů za rok.

Od suti až k betonu

Dalším příkladem, jak znovu využít stavební zbytky ve výrobě je produkt Rebetong od společnosti Skanska. Tento produkt efektivně nahrazuje prvotní suroviny jako je přírodní kamenivo a písek pomocí stavební suti, která je jinak nevyužitelná. Využitím stavební suti dochází k výrobě betonu pomocí české patentované technologie Erc-Tech, více se dočtete v našem článku zde.

Česká stopa ve světové průmyslové revoluci

Hydal je příkladem inovace, která v sobě nese nejen technologický průlom, ale také silný důraz na udržitelnost. Je prvním biotechnologickým projektem na světě, který v průmyslovém měřítku vytváří bio-polymer z odpadního oleje, aniž by tím zasahoval do cenných zdrojů potravního řetězce. Tato technologie představuje alternativu k tradičnímu způsobu výroby plastů z ropy, který má negativní dopad na životní prostředí a energetickou náročnost. Celý princip stojí na samém základu principu tzv. „upcyclingu“. Tato inovace nám ukazuje, jak můžeme přejít od přímého modelu výroby a konzumace k udržitelné cirkulární ekonomice. Navíc se na konci svého životního cyklu stane odbouratelnou součástí životního prostředí. Více se o průlomové biotechnologii HYDAL dozvíte v našem dalším článku.

A co je na tom inspirativní? Pro podniky, které se rozhodnou směřovat k oběhovému hospodářství a využívat odpadní materiály ve výrobě, existují možnosti, jak získat dotace.

Chcete předcházet vzniku odpadů nebo je začít využívat ve vlastní výrobě? Pojďte do toho s námi a proměňte odpad v poklad!

Téma článku

Cirkulární dotace Cirkulární řešení

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat