#96 Digitálnější, efektivnější a udržitelnější

Cirkulární ekonomika stojí na inovacích a k nim beze sporu patří i digitalizace. Chytrá správa dat je totiž základem pro to, aby se podniky staly nejen ekonomicky efektivnějšími, ale mají příležitost být i udržitelnějšími.

digitalizace, výroba.jpeg

Mít v datech pořádek a umět je naplno využít

Zavádění chytrých technologií do výrobních procesů představuje především to, že firmy mohou shromažďovat a analyzovat řadu údajů, aby porozuměly životnímu cyklu svých výrobků.

Jakmile podniky tyto znalosti získají, mohou je využít k optimalizaci životního cyklu výrobku v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky.

Právě technologie velkých objemů dat podporované cloud computingem jsou klíčové pro sledování a optimalizaci výrobků v průběhu celého jejich životního cyklu. A to od surovin nebo dílů použitých k výrobě produktu až po množství spotřebované energie na jeho výrobu a celkovému množství produkovaných emisí při jeho zpracování a distribuci.

Potenciál pro udržitelnost v byznysu

Všeobecně inteligentní výrobní nástroje, jako jsou stroje vybavené umělou inteligencí, aditivní výrobní techniky, prediktivní údržba a například inteligentní systémy pro nakládání s odpady, poskytnou výrobním podnikům údaje, ze kterých lze vytěžit zvýšení efektivity, a to i v oblasti jejich transformace směrem k udržitelnosti.

Zvýšení efektivity výrobních procesů neprospívá jen firmě a zákazníkům, ale také planetě. Díky inovativnímu přístupu a výběru správných technologií mohou firmy jednodušeji vysledovat a identifikovat oblasti plýtvání, což jim poskytne základní poznatky, které potřebují k její minimalizaci.

Stroje vybavené umělou inteligencí automaticky sledují a optimalizují spotřebu energie a materiálu v celém výrobním cyklu. Data získaná strojovým učením lze navíc zpětně využít v procesu navrhování k vytváření lepších a hospodárných produktů.

Techniky aditivní výroby (spojování materiálů za účelem výroby dílů z dat 3D modelu, obvykle vrstvu po vrstvě) jsou díky svému zaměření na minimální spotřebu zdrojů a odpadů považovány za jeden z hlavních faktorů v oběhovém hospodářství. Aditivní výroba totiž umožňuje rychleji navrhovat, vyvíjet a testovat různé typy produktů. Podniky tak mohou rychleji vyvíjet výrobky, které jsou v souladu s cirkulární ekonomikou.

Dále pak systémy prediktivní údržby pomáhají plánovat servisní odstávky v podniku, což zajišťuje maximální využití strojů v provozu a minimalizuje počet dílů, které je třeba vyměnit. Není tak třeba vyhazovat, dokud to není nezbytně nutné. Udržování strojů v efektivním provozu navíc zabraňuje plýtvání energií nebo materiálem ve výrobním procesu.

V neposlední řadě lze zmínit inteligentní systémy pro nakládání s odpady, které pracují s technologií IoT a sledují využití zdrojů a plýtvání v rámci celé firmy. Dokáží identifikovat materiály, které lze recyklovat, podávat zprávy o množství zlikvidovaných materiálů a plánovat svoz veškerého odpadu v ten správný čas.

Naplnění požadavků

Zavedení digitalizace v podnicích reaguje i na zpřísňující se environmentální předpisy a průmyslové normy. Integrace technologií Průmyslu 4.0 do výrobního systému neumožňuje podnikům pouze sledovat a snižovat plýtvání, ale také vykazovat údaje regulačním orgánům a naplňovat požadavky trhu ze strany jejich odběratelů.

Rozhodli jste se v podniku čelit výzvám pomocí moderních technologií a zároveň chcete využít prvků digitalizace k urychlení přechodu ke klimaticky neutrálnímu a oběhovému hospodářství?

Dostat se o krok blíže k naplňování těchto požadavků podnikům umožňuje řada dotačních programů. Zavádění digitálních technologií vyžaduje připravenost a značné finanční investice, poraďte se s námi o možnostech, jak získat dotační podporu.

PORADIT SE

Kristýna

"Ani mně není naše okolí lhostejné, proto se intenzivně zajímám o udržitelný rozvoj. Chci firmy inspirovat k naplňování principů oběhového hospodářství. Věřím, že klíčem je i změna vašeho myšlení!"

Téma článku

Cirkulární dotace Cirkulární řešení Digitalizace

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat