#102 Smart cities: přechod k chytré mobilitě

Jsme zvyklí na chytré telefony, chytré pračky, chytrá auta, ale co chytrá města? V posledních několika letech se města stávají čím dál chytřejšími – dokáží sledovat dopravní zácpy, nutnost údržby nebo výpadky energií. Věděli jste však, že mohou přispívat i k udržitelnosti?

smart cities doprava.jpeg

Co je vlastně smart city? I přes různorodost definic je společným jmenovatelem chytrých měst zapojení informačních technologií do každodenních procesů, zacílení na obyvatele a zlepšení kvality jejich životů.

Přestože se jedná o poměrně nový koncept, chytré prvky se stávají součástí měst po celém světě. Dle odborných odhadů se v Evropě momentálně nachází zhruba 240 velkoměst, která obsahují alespoň některé z chytrých prvků a v následujících několika letech se začnou objevovat celkově chytrá města.

Čím jsou smart cities tak výjimečná?

Koncept smart cities nespočívá pouze v uplatnění informačních technologií a slepém sbírání dat, ale především v jejich využívání pro urychlení pokroku a implementaci smysluplných zařízení na správných místech. Smart cities se díky tomu stávají zelenějšími, bezpečnějšími a rychlejšími, budují chytrou infrastrukturu, snaží se využívat energie na maximum a neplýtvat jimi.

Data poskytovaná v reálném čase pomáhají efektivně propojit nabídku s poptávkou a například veřejná doprava tak může být poskytována v místech a časech, kdy je doopravdy zapotřebí. Díky tomu se nejen snižují emise z eliminace zbytečných linek veřejné dopravy, ale i externí náklady spojené s neefektivní dopravou. Aktuální informace o stavu komunálního odpadu zase zefektivňují jeho svoz. V některých chytrých městech jsou instalovány pouliční lampy, které sbírají informace o okolním ovzduší a varují obyvatele při vysokých hodnotách znečištění. V Singapuru zase používají architekti data o větru, teplotě a stínech k efektivnímu umístění budov – hřišť, parků, ale i solárních panelů, aby využili udržitelné zdroje na maximum. 

Smart cities: udržitelnost a mobilita

Města se v oblasti technologií rozvíjí velmi rychle a různé inovace vytváří nové možnosti pro chytrou mobilitu. Kombinace chytrého a udržitelného pak hraje významnou roli při snižování spotřeby energií, zdrojů, emisí oxidu uhličitého a znečištění ovzduší, zkvalitnění a propojení dopravních systémů a mobility a dalších dopadů na životní prostředí. I proto je klíčovou součástí smart cities doprava a mobilita.

O tom, jak si rozumí AI a mobilita si můžete přečíst zde.

V rámci trvale udržitelného rozvoje a dopadů na životní prostředí se smart cities snaží vnímat dopravu a problémy s ní spojené komplexně a s ohledem na dlouhodobý vývoj. Doprava v Evropě produkuje zhruba čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů, což z ní dělá největší příčinu znečišťování ovzduší ve městech.

Smart cities se proto mimo jiné snaží soustředit na chytrou mobilitu – zajištění kvalitního propojení území a podmínek pro rezidenty v zatížených oblastech, atraktivní veřejnou hromadnou dopravu, osvětu společnosti, podporu nemotorové dopravy a její celkovou bezpečnost a další.

Přechod na chytrou, a tím pádem i udržitelnou, mobilitu pomáhá snížit globální důsledky dopravy využívající fosilní paliva i zlepšit situaci ve městech pomocí redukce hluku a podporování komunitního automobilismu před individuálním. S tím souvisí budování pěších zón, podpora cyklistické dopravy a prosazování dopravních prostředků na ekologický pohon.

Smart cities se snaží adaptovat dopravní sítě za účelem zavedení udržitelné mobility a s tím i intermodality. Iniciativy intermodality se snaží obyvatelům co nejvíce usnadnit cestování, a to udržitelnými metodami jako jsou např. půjčování kol, využití hromadných jízd či informace o možnostech kombinace veřejné dopravy s cyklistickou. Ve Stuttgartu byla v rámci systému Polygo zavedena PolygoCard, která zpřístupňuje všechny druhy dopravy od té hromadné, až po půjčování sdílených kol či nabíjení elektromobilů. 

Chytrá města pomáhají zefektivnit řadu procesů a vedou k větší udržitelnosti, je však nutné pamatovat na to, že nejsou všelékem. Je potřeba invence a inovace i ze strany společnosti. S tím počítá i systém veřejné podpory.

Například dotační program Doprava 2030, o němž jsme vás již blíže informovali zde, se zaměřuje na chytrou mobilitu, která je důležitou součástí smart cities. Není však zdaleka jediným programem, který na rozvoj chytrých měst cílí.

Máte chytrý nápad, který by pomohl udržitelné mobilitě? Obraťte se na nás a prozkoumejte možnosti dotační podpory s námi.

PORADIT SE

Míša

Pokrok, ale smysluplně. Cirkulární ekonomika pro mě představuje klíč k ohleduplnější a lepší budoucnosti. Prozkoumejme ji společně!

Téma článku

Cirkulární dotace Ekoenergie Udržitelnost

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat