#2 Co je cirkulární ekonomika?

Téma cirkulární ekonomiky je stále častěji zmiňováno a diskutováno jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. Je to koncept, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj a zahrnuje jak sociální, ekonomické tak environmentální aspekty. Z hlediska výroby je to model, který umožňuje firmám efektivně nakládat se zdroji a stát se dlouhodobě udržitelnými. A takový model může být dokonce ekonomicky výhodný. O čem tedy cirkulární ekonomika je?

Inspirací je sama příroda, která své dostupné zdroje využívá způsobem, který netvoří žádný odpad. V ekonomice není vždy reálné, aby byly veškeré materiály stoprocentně využity beze zbytku, nicméně je nutností stávající zažité modely měnit, neboť světová poptávka po zdrojích významně převyšuje množství, které je naše planeta schopna zajistit a obnovit udržitelným tempem.

Jinak řečeno, pokud se nic nezmění a náš přístup k výrobě bude stát na lineárním modelu, budeme čelit postupem času vážnému nedostatku některých nerostných surovin.

Hrozí nám surovinová krize?

Opakem cirkulární ekonomiky je lineární ekonomika, která je postavena na principu vytěžit suroviny, vyrobit z nich výrobky, distribuovat je k zákazníkům, kteří je spotřebují a po jejich využití se stanou odpadem. Ten bohužel ve velké míře končí na skládkách.

Až 80 % spotřebního zboží se po prvním půl roce používání stane odpadem!

Dle některých propočtů náš konzumní způsob života způsobuje, že v současnosti potřebujeme 1,6 naší planety, abychom zajistili zdroje pro naši spotřebu a absorbovali náš vlastní odpad. Při stávajícím trendu to budou v roce 2030 již planety dvě [1]. V kombinaci s nárůstem populace nám hrozí, že některé klíčové zdroje v dohledné době nebude kde těžit. Odhady kdy, se ve vědecké komunitě různí, o tom, že se blíží doba, kdy budeme řešit akutní nedostatek některých materiálů, však pochyb není.

Víme, jak to změnit!

Pojďme si tedy ve stručnosti popsat, jakým způsobem může být naše ekonomika dlouhodobě udržitelná.

co je Cirkularni ekonomika.png

Z vytěžených surovin používáme pro výrobu produktů různé druhy materiálů. Abychom se chovali cirkulárně, musíme změnit naše myšlení už při samotném designu výrobků. Při návrhu nových produktů je důležité myslet na to, odkud a jaké materiály používáme, co se s výrobkem stane po ukončení jeho životnosti, jaké zdroje energie potřebujeme na jejich výrobu. Je možné použité materiály získat nazpět a znovu je využít? Jak je můžeme vrátit zpět do koloběhu?

V cirkulární ekonomice v ideálním případě neexistuje odpad. Je založena na funkčních a nekončících cyklech, ve kterých jsou materiálové toky uzavírány a znovu využívány ve výrobě, přičemž při koloběhu neztrácejí svou hodnotu. V mnoha případech je to možné, vyžaduje to však zapojení veškerých stakeholderů, kteří na cyklu podílejí, včetně spotřebitelů.

cirkulární ekonomika.jpegV praxi to znamená zaměřit se na trvanlivost produktů, jejich opětovné použití, repasování a recyklaci, aby výrobky, komponenty a materiály zůstávaly v koloběhu nekončícího cyklu a nestávaly se odpadem. Vzniká i potřeba efektivně oddělit přírodní a technické cykly. Zjednodušeně řečeno, v přírodních cyklech pracujeme s materiály, které dokáže příroda zpracovat, neboť se časem rozloží a zemi dodají zpátky potřebné živiny. V technologických cyklech naopak kolují materiály, se kterými si příroda poradit neumí. Jsou to například plasty, kovy nebo syntetické chemikálie, které je potřeba udržet v neustálém koloběhu a naučit se je opětovně využívat.

Samotný design je relevantní i pří výrobních procesech. Je možné využívat energii z obnovitelných zdrojů? Je výroba samotná efektivní v tom smyslu, že při ní nevzniká zbytečný odpad? Lze najít energetické úspory při výrobě? Mají výrobní procesy a výrobky samotné negativní efekt na přírodní ekosystémy a zdraví lidí? To jsou otázky, které bychom si měli neustále klást. I malá opatření mají smysl!

Cirkulární ekonomika se může firmám ekonomicky vyplatit

Obecně jsou vnímána opatření, která vedou k ochraně životního prostředí, jako velmi drahá. Nemusí tomu tak však být...

Na tomto webu najdete mnoho konkrétních případů, která firmám dokázala uspořit své zdroje a navýšit své zisky. Dále jsou možné například následující kroky:

  • Udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí je dnes i jednou z preferencí spotřebitelů. Pokud jsou vaše výrobky nebo výrobní procesy šetrné, spotřebitelé mohou vašim produktů dávat přednost před jinými.
  • Cirkulární může být i změna obchodního modelu, kdy zákazníkovi je namísto produktu nabídnuta služba, kterou tento produkt splní. Po jeho využití pak může posloužit dále někomu dalšímu.
  • Zaměření se na opravitelnost a prodloužení délky životnosti, to jsou modely, které vám pomohou zákazníky udržet dlouhodobě. Pokud se spotřebitel pravidelně vrací a vy mu vždy produkt opravíte, máte možnost s ním být stále v kontaktu. I to se dá využít.
  • Efektivní nakládání s vodou může firmě snížit riziko odstávky provozu v extrémních obdobích sucha.
  • Opětovné využívání materiálů a surovin, ze kterých výrobky vyrábíme, eliminuje potřebu těžit nové a vzácné materiály a redukuje odpad.

To vše může znamenat významnou úsporu a z globálního hlediska posílení materiálové soběstačnosti. Je zde zkrátka mnoho příležitostí, které mohou pro firmy znamenat významnou konkurenční výhodu. A v moha případech technologie, které nám opětovné využívání materiálů umožňují, již existují.

Jakou roli hraje stát? Motivovat a neklást překážky!

Stát na jedné straně může působit motivačně pomocí různých pobídek, dotací a podpor. Důležitou roli ale také hraje při tvorbě legislativy, která by neměla modelům cirkulární ekonomiky bránit.

Průmysl se na znečišťování životního prostředí podílí největší měrou, proto jsou na místě pobídky, které motivují firmy k tomu, aby se staly šetrnějšími. Již nyní existuje mnoho příležitostí, jak financovat cirkulární projekty. Nejsmysluplnější jsou ty, které podporují výzkumné a vývojové aktivity firem, vedoucí k dlouhodobé udržitelnosti.

Jsou tu však také další oblasti, jako jsou energeticky úsporná opatření, investice do druhotného zpracování surovin, podpora eko-inovací a mnoho dalších. Směr politiky veřejné podpory naznačuje, že programů podporujících projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí tu bude více. Spadají však pod různá ministerstva, různé implementující agentury a systém je pro firmy celkově nepřehledný.

Na portálu cirkulární dotace si proto klademe za cíl srozumitelným způsobem firmy navést ke vhodné podpoře pro cirkulární projekty a namotivovat je k tomu, aby své výroby a celkově své business modely efektivně inovovaly. Cirkulární dotace jsou dotace, které jsou prospěšné nám všem!

Jdete do toho s námi?[1] Worldfacts

Michala

"Velmi ráda podpořím ambiciózní, inovativní a zároveň cirkulární projekty, které zlepší nejen byznys, ale i svět. Průlomovými poznatky a nápady pojďme spolu vstříc cirkularitě!"

 

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat