#26 Co můžeš udělat správně dnes, neodkládej na zítřek!

Věcné zaměření vašeho projektu může být bohulibé, společensky neuvěřitelně přínosné, mít velký potenciál uplatnění. Přesto ale nemusí být váš projekt dotačně podpořen, a to je neskutečná škoda. Proč se to může stát?

Zorientovat se v dotačním světě je pro laika velmi obtížné. Existuje mnoho druhů podpor, každý program je specificky zaměřen na něco jiného, obsahuje řadu povinností, které se zkrátka splnit musí a přes to nejede vlak. Projekt tak může pohořet na mnoha aspektech.

Ilustrovat to můžeme na programu ÉTA, který se zaměřuje na zapojení společenských, humanitních a uměleckých věd do projektů výzkumu, vývoje a inovací. O financování v tomto programu tak ročně žádají stovky zajímavých projektů, které by si podporu zasloužily. Zaujalo mne například: 

  • Podpora soběstačnosti seniorů v domácím prostředí s využitím ICT nástrojů
  • Zlepšování kvality studia v terciárním vzdělávání za pomocí metod prediktivního modelování a umělé inteligence
  • Interkulturní komunikace s cizinci v nepříznivých situacích
  • Využití prvků umělé inteligence při tvorbě, šíření a detekci fake news 

Na první pohled se jedná o aktuální a potřebná témata, přesto však ani jeden z nich nebyl vybrán k financování. V čem mohl být problém? Důvodů může být mnoho. Například, projekt…  

…nespadá do zaměření programu

Velká část neúspěšných návrhů ztroskotá na tom, že nenaplňují směr, kterým se program vydal. V případě programu ÉTA je hlavním cílem to, aby jádrem projektu bylo využití společenských, humanitních či uměleckých věd pro výzkumné účely. Nestačí tedy, aby měl projekt pouze pozitivní společenské dopady a v rámci výzkumné a vývojové části se zaměřoval převážně na technologickou část řešení (například programování, vývoj software). Společenské vědy musí představovat opravdu alfu a omegu řešení projektu, a to do té míry, že by bez nich nebylo možné projekt vůbec řešit.

…neprokazuje novost řešení

Dalším problémem může být i novost výstupu projektu. Projekt může být inovativní a přelomový, ale pokud tento fakt není podepřený popisem již existujících či podobných řešení, je to problém. Novost a neotřelost navrhovaného řešení oproti současné praxi tak musí být dostatečně objasněna, a to jak na domácím poli, tak v zahraničí. Odhadnout míru potřebného detailu není vždy lehké a může to znamenat konec i ambiciózního projektu.

…neobsahuje přiměřenou výzkumnou nejistotu

Důvodem nepodpoření může být i skutečnost, že návrh projektu neobsahuje výzkumnou nejistotu. Vím, že to zní zvláštně, ale právě to, že podstata projektu je vyhodnocena jako zcela jistě naplnitelná (za stanovený čas a náklady), může být na škodu. Pokud je totiž dosažení výsledků všech činností dopředu jasné a jisté (například pouhá měření, sběr informací či dat a jejich analýza), nejedná se o výzkum a vývoj v požadovaném slova smyslu, a tedy ani o výzkumný projekt. A pokud se program na výzkum a vývoj zaměřuje, bude to jasná stopka pro podpoření projektu. Druhým extrémem je pak projekt, u kterého bude jasné, že řešení není řádně domyšleno a tím pádem je zde naopak neúměrně velká míra výzkumné nejistoty. Projekt je tak nutné promyslet i popsat z mnoha úhlů pohledu. Není to snadné, že?

…nezajišťuje aplikovatelnost řešení v praxi

Nastat může bohužel i následující situace: Projekt má podrobně popsaný výstup, zabývá se velmi potřebným a zajímavým tématem, slibuje pozitivní společenské přínosy. K podpoře však ani tak nebyl vybrán. Co bylo problémem tentokrát? Pouze samotný výstup nestačí, návrh projektu musí totiž odpovídat i na další logické dotazy při hodnocení. Tedy nejen jaký společenský dopad bude mít, ale jak konkrétní výstup (například kniha, workshop) změně pomůže. Jakým způsobem se bude pracovat s výstupy nejen během realizace projektu, ale také po ukončení jeho financování? Musí být zcela jasné, jak bude výstup v praxi aplikován a také to odpovídajícím způsobem doložit, například potvrzením zájmu od relevantních subjektů. 

superhero MIDA.png

Je to komplikované, viďte? Nenechte se však v žádném případě odradit, pokud máte průlomový nápad a věříte mu, jděte do toho!

Zvažte však pomoc poradenského partnera

Ten zajistí, že vaše odborné know-how bude popsáno s dostatečnou mírou detailu, ale zároveň bude srozumitelné i laickému čtenáři. A právě to mnohdy rozhodne o úspěšnosti žádosti o dotaci!

Bude vám ale neocenitelnou podporou i při následném řízení projektu a koordinaci dalších účastníků.  Díky tomu budete moci věnovat energii tomu nejdůležitějšímu – realizaci vašeho projektu, se kterým můžete změnit nejen byznys, ale i svět! A to stojí za to, nemyslíte?

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat