#26 Co můžeš udělat správně dnes, neodkládej na zítřek!

Věcné zaměření vašeho projektu může být bohulibé, společensky neuvěřitelně přínosné, mít velký potenciál uplatnění. Přesto ale nemusí být váš projekt dotačně podpořen, a to je neskutečná škoda. Proč se to může stát?

Zorientovat se v dotačním světě je pro laika velmi obtížné. Existuje mnoho druhů podpor, každý program je specificky zaměřen na něco jiného, obsahuje řadu povinností, které se zkrátka splnit musí a přes to nejede vlak. Projekt tak může pohořet na mnoha aspektech.

Ilustrovat to můžeme na programu ÉTA, který se zaměřuje na zapojení společenských, humanitních a uměleckých věd do projektů výzkumu, vývoje a inovací. O financování v tomto programu tak ročně žádají stovky zajímavých projektů, které by si podporu zasloužily. Zaujalo mne například: 

  • Podpora soběstačnosti seniorů v domácím prostředí s využitím ICT nástrojů
  • Zlepšování kvality studia v terciárním vzdělávání za pomocí metod prediktivního modelování a umělé inteligence
  • Interkulturní komunikace s cizinci v nepříznivých situacích
  • Využití prvků umělé inteligence při tvorbě, šíření a detekci fake news 

Na první pohled se jedná o aktuální a potřebná témata, přesto však ani jeden z nich nebyl vybrán k financování. V čem mohl být problém? Důvodů může být mnoho. Například, projekt…  

…nespadá do zaměření programu

Velká část neúspěšných návrhů ztroskotá na tom, že nenaplňují směr, kterým se program vydal. V případě programu ÉTA je hlavním cílem to, aby jádrem projektu bylo využití společenských, humanitních či uměleckých věd pro výzkumné účely. Nestačí tedy, aby měl projekt pouze pozitivní společenské dopady a v rámci výzkumné a vývojové části se zaměřoval převážně na technologickou část řešení (například programování, vývoj software). Společenské vědy musí představovat opravdu alfu a omegu řešení projektu, a to do té míry, že by bez nich nebylo možné projekt vůbec řešit.

…neprokazuje novost řešení

Dalším problémem může být i novost výstupu projektu. Projekt může být inovativní a přelomový, ale pokud tento fakt není podepřený popisem již existujících či podobných řešení, je to problém. Novost a neotřelost navrhovaného řešení oproti současné praxi tak musí být dostatečně objasněna, a to jak na domácím poli, tak v zahraničí. Odhadnout míru potřebného detailu není vždy lehké a může to znamenat konec i ambiciózního projektu.

…neobsahuje přiměřenou výzkumnou nejistotu

Důvodem nepodpoření může být i skutečnost, že návrh projektu neobsahuje výzkumnou nejistotu. Vím, že to zní zvláštně, ale právě to, že podstata projektu je vyhodnocena jako zcela jistě naplnitelná (za stanovený čas a náklady), může být na škodu. Pokud je totiž dosažení výsledků všech činností dopředu jasné a jisté (například pouhá měření, sběr informací či dat a jejich analýza), nejedná se o výzkum a vývoj v požadovaném slova smyslu, a tedy ani o výzkumný projekt. A pokud se program na výzkum a vývoj zaměřuje, bude to jasná stopka pro podpoření projektu. Druhým extrémem je pak projekt, u kterého bude jasné, že řešení není řádně domyšleno a tím pádem je zde naopak neúměrně velká míra výzkumné nejistoty. Projekt je tak nutné promyslet i popsat z mnoha úhlů pohledu. Není to snadné, že?

…nezajišťuje aplikovatelnost řešení v praxi

Nastat může bohužel i následující situace: Projekt má podrobně popsaný výstup, zabývá se velmi potřebným a zajímavým tématem, slibuje pozitivní společenské přínosy. K podpoře však ani tak nebyl vybrán. Co bylo problémem tentokrát? Pouze samotný výstup nestačí, návrh projektu musí totiž odpovídat i na další logické dotazy při hodnocení. Tedy nejen jaký společenský dopad bude mít, ale jak konkrétní výstup (například kniha, workshop) změně pomůže. Jakým způsobem se bude pracovat s výstupy nejen během realizace projektu, ale také po ukončení jeho financování? Musí být zcela jasné, jak bude výstup v praxi aplikován a také to odpovídajícím způsobem doložit, například potvrzením zájmu od relevantních subjektů. 

superhero MIDA.png

Je to komplikované, viďte? Nenechte se však v žádném případě odradit, pokud máte průlomový nápad a věříte mu, jděte do toho!

Zvažte však pomoc poradenského partnera

Ten zajistí, že vaše odborné know-how bude popsáno s dostatečnou mírou detailu, ale zároveň bude srozumitelné i laickému čtenáři. A právě to mnohdy rozhodne o úspěšnosti žádosti o dotaci!

Bude vám ale neocenitelnou podporou i při následném řízení projektu a koordinaci dalších účastníků.  Díky tomu budete moci věnovat energii tomu nejdůležitějšímu – realizaci vašeho projektu, se kterým můžete změnit nejen byznys, ale i svět! A to stojí za to, nemyslíte?

Alžběta

"Myšlenky cirkulární ekonomiky považuji za velmi přínosné a jsem ráda, že jsme se i my rozhodli přispět svou trochou do cirkulárního mlýna a usnadnit cestu průlomovým nápadům."

 

Téma článku

Článek

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat