#82 Štěstí přeje odvážným! Vydejte se dobrodružnou cestou výzkumu a vývoje

Není překvapením, že základním kamenem pro inovativní a efektivní řešení jsou ambiciózní výzkumné a vývojové projekty. Nejinak je tomu samozřejmě i v oblasti cirkulární ekonomiky. Mnohá řešení ještě nejsou objevena, mnohé postupy je nutné teprve zkoumat, vyvinout, ověřit a připravit je na zavedení do praxe. Není však jednoduché být Nebojsou, který se vydá na cestu téměř do neznáma…

výzkum a vývoj CeDo.jpeg

Vlastní výzkum a vývoj

Je velmi žádoucí, aby se firmy zaměřovaly na vlastní tvorbu výsledků výzkumu a vývoje, které mohou následně využít v rámci své podnikatelské činnosti – a to jak směrem ke zefektivnění výroby, tak i z hlediska její udržitelnosti a ekologičnosti. Kdo jiný by měl lépe znát jejich potřeby a možnosti? Vlastní projekt výzkumu a vývoje jim může také pomoci zavést zcela nové výrobky i služby na trh, což bude mít dopad nejen na jejich vlastní konkurenceschopnost, ale zároveň umožní dát život novým (možná i průlomovým a zcela zásadním) cirkulárním řešením.

O tom, že jsou takové projekty zapotřebí, asi není sporu. Kruciální moment ale nastává, když se rozhoduje o financování takto odvážných projektů. Je samozřejmé, že bez kvalitního řešitelského týmu lze jen stěží dosáhnout úspěšného projektu, nutné je však uhradit související mzdové náklady výzkumných a vývojových pracovníků. Zapotřebí je využití speciálních přístrojů, software či nakoupení materiálu. V rámci komplexních projektů je nezřídka nutné zajistit i smluvní výzkum pro dílčí výzkumné aktivity či poradenské služby.

Realizace projektu není záležitostí pár týdnů či měsíců, ale trvá roky – v součtu se pak pohybujeme v nákladech několika milionů korun. Mnohdy je také zapotřebí spolupráce s výzkumnou organizací či dalším podnikem, jelikož může nabídnout mnoho přínosných perspektiv, zkušeností, ale zejména lze využít odborných znalostí, kterými sama firma nedisponuje. Pokud je zapojen partner, mohou se ale náklady i zdvojnásobit…

Štěstí však přeje odvážným a podpořit výzkumné a vývojové záměry dobrodruhů se snaží program TREND!

Ten je tu jak pro ostřílené matadory výzkumu a vývoje, kteří už mají vlastní výzkumné oddělení nebo pravidelně nakupují služby od výzkumných organizací, tak i pro nováčky, kteří chtějí svou vlastní výzkumnou a vývojovou činnost teprve nastartovat. Nabízí částečné pokrytí všech výše zmíněných nákladů, a to jak pro firmu, tak i pro případného partnera projektu v podobě výzkumné organizace či dalšího podniku. Velmi důležité je však předem detailně promyslet uplatnění nového produktu či služby na trhu a ideálně přijít s projektem, který bude ambiciózně cílit i na zahraniční prodeje.

A jaké si můžeme představit konkrétní projekty?

  • Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou
  • Digitální dvojče čistírny odpadních vod pro simulace provozních optimalizací v reálném měřítku a čase
  • Výzkum, vývoj a ověření upcyklace dekorovaného lisovaného sklářského odpadu
  • Efektivní uplatnění stavebních recyklovaných materiálů a vybraných průmyslových odpadů v betonech a prefabrikovaných prvcích
  • Superbílkovina ve výživě hospodářských zvířat v konceptu cirkulární ekonomiky
  • Technologický výrobní odpad jako inovativní materiálový zdroj při procesu výroby netkaných textilií
  • Výzkum a vývoj ekologického filtru pitné vody s použitím nanovrstvy grafenu

Oblastí ale může být celá řada, a to jak projekty rozvíjející nové technologie a materiály, tak ty, které se zaměřují na zvyšování míry automatizace a robotizace či využití digitálních technologií.

A jak se říká, když štěstí přeje, narodí se i býkovi tele… Bude právě váš projekt tím úspěšným a zásadním, o kterém v budoucnu ještě uslyšíme? Poraďte se o něm s námi!

PORADIT SE

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat