#82 Štěstí přeje odvážným! Vydejte se dobrodružnou cestou výzkumu a vývoje

Není překvapením, že základním kamenem pro inovativní a efektivní řešení jsou ambiciózní výzkumné a vývojové projekty. Nejinak je tomu samozřejmě i v oblasti cirkulární ekonomiky. Mnohá řešení ještě nejsou objevena, mnohé postupy je nutné teprve zkoumat, vyvinout, ověřit a připravit je na zavedení do praxe. Není však jednoduché být Nebojsou, který se vydá na cestu téměř do neznáma…

výzkum a vývoj CeDo.jpeg

Vlastní výzkum a vývoj

Je velmi žádoucí, aby se firmy zaměřovaly na vlastní tvorbu výsledků výzkumu a vývoje, které mohou následně využít v rámci své podnikatelské činnosti – a to jak směrem ke zefektivnění výroby, tak i z hlediska její udržitelnosti a ekologičnosti. Kdo jiný by měl lépe znát jejich potřeby a možnosti? Vlastní projekt výzkumu a vývoje jim může také pomoci zavést zcela nové výrobky i služby na trh, což bude mít dopad nejen na jejich vlastní konkurenceschopnost, ale zároveň umožní dát život novým (možná i průlomovým a zcela zásadním) cirkulárním řešením.

O tom, že jsou takové projekty zapotřebí, asi není sporu. Kruciální moment ale nastává, když se rozhoduje o financování takto odvážných projektů. Je samozřejmé, že bez kvalitního řešitelského týmu lze jen stěží dosáhnout úspěšného projektu, nutné je však uhradit související mzdové náklady výzkumných a vývojových pracovníků. Zapotřebí je využití speciálních přístrojů, software či nakoupení materiálu. V rámci komplexních projektů je nezřídka nutné zajistit i smluvní výzkum pro dílčí výzkumné aktivity či poradenské služby.

Realizace projektu není záležitostí pár týdnů či měsíců, ale trvá roky – v součtu se pak pohybujeme v nákladech několika milionů korun. Mnohdy je také zapotřebí spolupráce s výzkumnou organizací či dalším podnikem, jelikož může nabídnout mnoho přínosných perspektiv, zkušeností, ale zejména lze využít odborných znalostí, kterými sama firma nedisponuje. Pokud je zapojen partner, mohou se ale náklady i zdvojnásobit…

Štěstí však přeje odvážným a podpořit výzkumné a vývojové záměry dobrodruhů se snaží program TREND!

Ten je tu jak pro ostřílené matadory výzkumu a vývoje, kteří už mají vlastní výzkumné oddělení nebo pravidelně nakupují služby od výzkumných organizací, tak i pro nováčky, kteří chtějí svou vlastní výzkumnou a vývojovou činnost teprve nastartovat. Nabízí částečné pokrytí všech výše zmíněných nákladů, a to jak pro firmu, tak i pro případného partnera projektu v podobě výzkumné organizace či dalšího podniku. Velmi důležité je však předem detailně promyslet uplatnění nového produktu či služby na trhu a ideálně přijít s projektem, který bude ambiciózně cílit i na zahraniční prodeje.

A jaké si můžeme představit konkrétní projekty?

  • Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou
  • Digitální dvojče čistírny odpadních vod pro simulace provozních optimalizací v reálném měřítku a čase
  • Výzkum, vývoj a ověření upcyklace dekorovaného lisovaného sklářského odpadu
  • Efektivní uplatnění stavebních recyklovaných materiálů a vybraných průmyslových odpadů v betonech a prefabrikovaných prvcích
  • Superbílkovina ve výživě hospodářských zvířat v konceptu cirkulární ekonomiky
  • Technologický výrobní odpad jako inovativní materiálový zdroj při procesu výroby netkaných textilií
  • Výzkum a vývoj ekologického filtru pitné vody s použitím nanovrstvy grafenu

Oblastí ale může být celá řada, a to jak projekty rozvíjející nové technologie a materiály, tak ty, které se zaměřují na zvyšování míry automatizace a robotizace či využití digitálních technologií.

A jak se říká, když štěstí přeje, narodí se i býkovi tele… Bude právě váš projekt tím úspěšným a zásadním, o kterém v budoucnu ještě uslyšíme? Poraďte se o něm s námi!

PORADIT SE

Alžběta

"Myšlenky cirkulární ekonomiky považuji za velmi přínosné a jsem ráda, že jsme se i my rozhodli přispět svou trochou do cirkulárního mlýna a usnadnit cestu průlomovým nápadům."

 

Téma článku

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat