#67 Slunce, solár a pár kaček

Slunce na nás všechny svítí zdarma – to je jedna z mála jistot, která se nezmění. Co se však z roka na rok mění jsou rostoucí ceny energií, energetická (ne)bezpečnost a tlak na využívání obnovitelných zdrojů v energetice. Ale proč si firmy všech velikostí z obnovitelných zdrojů volí právě fotovoltaiku? Solárním panelům hrají do karet především dobře nastavené formy financování (včetně dotací) a široká nabídka řešení na trhu.

solarni panely.jpeg

Rostoucí ceny energií dělají z fotovoltaiky důležitou firemní strategii

Pořízení vlastního obnovitelného zdroje energie ve firmě se ukazuje jako velmi rozumná ochrana před prudkým zdražováním, které tady máme od roku 2020. Co vlastně má na svědomí skokový růst cen energií posledních dvou let?

Jedná se o kombinaci několika zásadních faktorů – pandemie Covid-19, eskalace napětí na světových trzích kvůli agresi Ruska na Ukrajině a tlak Evropské unie na urychlení přechodu k obnovitelným zdrojům energie. Faktem je, že tyto dlouhodobé příčiny jen tak ze dne na den nezmizí.

Jakou roli sehraje fotovoltaika ve snižování energetické závislosti Unie a ČR

V kontextu nadcházející ekonomické a energetické krize je nutno na fotovoltaiku nahlížet jako na jednu z cest pro snížení energetické závislosti naší země na fosilních palivech. Nepřeháníme!

Jak se dočtete níže, přicházejí masivní investice do nových modelů využití fotovoltaiky. Ty u nás podpoří prudký nárůst využití solární energie, jaký nemá v historii obdoby: desítky tisíc střech v našich městech a průmyslových areálech se pokryjí solárními panely a vzniknou energetické komunity sousedů. Takto vypadá blízká budoucnost. Pojďme se na ni společně podívat.

Energii slunce začneme brzy více sdílet

Energetické společenství je moderní způsob výroby a následného sdílení energie mezi jednotlivými členy komunity. Cílem je změnit firmy, obce ale i domácnosti z pouhých spotřebitelů na výrobce a distributory energie. Členové komunity např. bytové domy a městské části   se domluví na vytvoření místního energetického společenství. Výrobu energie zabezpečí například instalací fotovoltaických panelů na svých střechách. Vyrobenou elektřinu pak budou užívat za výhodnějších podmínek. Lokálně vyrobená a lokálně spotřebovaná energie totiž není zatížena distribučními poplatky.  Případné přebytky energie budou dodávány do veřejné sítě a zisk z nich plynoucí se investuje do dalšího rozvoje komunity.

Víte, že... Do roku 2030 chce Praha snížit emise CO2 o 45 % (oproti roku 2010)? Jedním z opatřeních na uskutečnění tohoto cíle bude instalace solárních panelů s výkonem 500 MW na 20 tisících střechách. 

Fotovoltaika na městských střechách: „Kde je vůle, tam je cesta.“ Je jasné, že komunitní energetika vyžaduje opravdu masivní instalaci solárních panelů napříč domy v sousedství. Dnes už se umíme vyrovnat s častou námitkou skeptiků, že hromadná instalace fotovoltaických panelů není možná ve čtvrtích s historickou zástavbou. Podívejme se například do samého centra Prahy – na Národní divadlo a jeho solární panely. Ty jsoucitlivě umístěny na střeše provozní budovy Národního divadla a Nové scény. Můžeme je vidět jen z ptačí perspektivy a nijak nenarušují architekturu okolí.

Rozvoj komunitní solární energie u nás

Přestože je rozvoj komunitní energetiky jednou z priorit Evropské unie, u nás jsme i přes první kroky spíše na začátku. Letos má vzniknout první legislativa, která upraví vytváření místních solárních elektráren i rámec pro financování jejich vzniku. Praha i Brno s podporou rozvoje komunitní energetiky už také počítají ve svých klimatických strategiích jako z jedním z nástrojů pro dosažení cíle uhlíkové neutrality. Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE) je zcela novou organizací s cílem podporovat a rozvíjet komunitní energetiku na území hl. města.

Jak sbírat maliny i sluneční energii na jednom místě?

Agrivoltaika je duální systém využití zemědělské půdy, který kombinuje zemědělství s výrobou čisté eklektické energie fotovoltaickými panely.  Oprávněná obava spojena s agrivoltaikou je riziko ztráty či omezení jejich hlavní funkce, tedy efektivní produkce potravin. To se týká zejména orné půdy.

V případě jiných typů zemědělské půdy - ovocných sadů, vinic či plantáží, je symbióza fotovoltaiky a zemědělství o něco jednodušší. Příklady z praxe ukazují, že solární panely lze osadit nad samotnými plodinami resp. dřevinami, aby nebránily výkonu zemědělské činnosti. Tento model nadzemních fotovoltaických panelů v Německu již úspěšně testují také na orné půdě. Množí se i svislé instalace oboustranných fotovoltaických modulů, které současně plní ochranné funkce větrolamů. Originálním řešením je velkochov „solárních“ ovcí spásajících trávu mezi solárními panely. Nadzemní solární panely navíc poskytují v letním horku cenný stín pro hospodářská zvířata pasoucí se v okolí panelů. Kromě zmíněných „solárních ovcí“ si tohoto zajímavého benefitu na zahraničních agrivoltaických farmách užívají například i krávy.

Solární panely a elektromobily – víc jak dvě mouchy jednou ranou

Solární energie a elektromobily tvoří skvělou dvojici. Nabíjení elektromobilů s pomocí fotovoltaických panelů neznamená jenom redukci nákladů na palivové hmoty. Jsou tady i další výhody – a to jak finanční, tak ty zelené.

Kritici často upozorňují, že používání elektromobilů není ve většině zemí v současné době ekologické z důvodu, že jak samotná výroba elektromobilů a baterií, tak i jejich používání, představují velkou zátěž pro životní prostředí (např. z důvodu využití fosilních paliv, neetické těžby vzácných kovů či vysoké uhlíkové stopy polovodičů a dalších komponentů).

Pokud ale nabíjíte elektromobil vlastními solárními panely, masivně snižujete tu část environmentálních dopadů, která se pojí s provozem elektromobilu. Zároveň jako firma přispíváte k podpoře zelených technologií, čím plníte cíle tzv. taxonomie EU a ESG. To výrazně ocení vaši obchodní partneři (např. banky, pojišťovny ale i větší dodavatele, kteří také musí plnit ESG cíle). A v neposlední řadě se nabízí možnosti dotační podpory.

I z těchto důvodů banky, logistické firmy a další velcí hráči ve velkém transformují své firemní fleety na elektrické. U nás se vydali touto cestou např. Komerční banka, Rohlík či DPD.

Kde dnes vzít na solár finance?

Dotace se poskytují například na nákup fotovoltaických panelů, ale také na instalaci akumulačních zařízení (baterií), která umožní další využití již vyrobené energie ze solárních panelů. Například v podobě zmiňované solární nabíjecí stanice pro elektromobily.

Firmy s velkým provozem můžou využít unikátní produkt Fotovoltaika za korunu. Zákazník získá zdarma kompletní realizaci fotovoltaiky na klíč a následně platí jen za odebranou elektřinu. Po dohodnutém období může fotovoltaickou elektrárnu odkoupit za symbolickou 1 korunu. 

Uvažujete o projektu fotovoltaické elektrárny pro vaši firmu? Na bezplatné konzultaci s našimi experty se zorientujete v dotačních příležitostech a najdete nejvhodnější řešení pro vaši firmu.

PORADIT SE

Milan

"Ekologický pohled na byznys je v mojí DNA. Věřím, že právě v cirkulární ekonomice je budoucnost firem. Podle cirkulárních principů mohou totiž firmy vytvářet takové produkty, které zákazníkovi umožní pocítit, že dělá něco nejen pro své zdraví, ale i pro zdraví naší planety."

Téma článku

Ekoenergie Fotovoltaika Udržitelnost

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat