Příklady cirkulárních dotací

Výzkum, vývoj, inovace

Přechod na cirkulární ekonomiku začíná už u designu výrobku. Víte, že firmy mohou žádat o dotaci na vývoj nových produktů a výrobních procesů, které jsou dlouhodobě udržitelné a obsahují prvek cirkularity?

Jaké projekty lze finančně podpořit:

  • projekty ekoinovací a ekodesignu
  • projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
  • projekty spolupráce s univerzitou či výzkumnou organizací
  • projekty vývoje v ICT

Dotaci lze získat například na mzdy vašich vývojových zaměstnanců, stážistů studentů či mladých vědců, odpisy zařízení, která používáte, materiál, režie, subdodávky, investici do vlastních vývojových zařízení, jako například laboratoře, měřící přístroje, softwarové nástroje, poradenské či externí vývojové služby, náklady na získání a uznání patentů a licencí, náklady spojené s vytvořením studie proveditelnosti

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.