#103 Udržte své výdaje na uzdě s udržitelným vodním hospodářstvím!

Kde je voda, tam je život. I přes její důležitost jsou ale vodní zdroje vzácné a omezené a jejich budoucí nedostatek představuje pro svět globální výzvu. Je tedy nejvyšší čas zapojit se do boje za udržitelné vodní hospodářství – i vlastní finance.

hospodareni s vodou.jpeg

Proč je hospodaření s vodou důležité?

Mezi současné zásadní globální výzvy patří mimo jiné nedostatek vody. Očekává se, že do roku 2050 se světová poptávka po vodě pro domácnosti, průmysl a zemědělství zvýší o 30 %, čímž se překročí její dostupnost.

Kromě individuálního šetření vody v domácnostech začaly odpovědnost přejímat i průmyslové firmy. Přechod na udržitelné vodní hospodářství totiž nešetří pouze globální zdroje, ale i ty firemní. Statisticky lze zavedením ochranných principů ušetřit 10–50 % celkové spotřeby vody a s tím svázaných nákladů.

Jak začít šetřit?

O šetření zdrojů má zájem mnoho průmyslových firem, většina z nich však nesleduje její bilanci. Proto bývá ve většině případů prvním krokem vodní audit. Ten v časovém rozmezí 2–6 měsíců provede komplexní analýzu vodního hospodářství, zjistí, jakým způsobem společnost nakládá s vodními zdroji a odpadní vodou a navrhne možná opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu.

Nezřídka přitom odhalí potenciál na úsporu vody a s tím spojených energií – auditorské návrhy dokáží ušetřit až 50 % celkové spotřeby vody.

Dalším krokem je pak výběr správného opatření a vyčlenění finančních prostředků. Všeobecně lze opatření rozdělit na recyklaci a úsporu vody (tedy nahrazení bezvodou alternativou). Konkrétní opatření připravené na míru vaší společnosti vám pomůže zvolit auditorská společnost, je však potřeba vyčlenit si dostatečné finanční rezervy.

Dle odborníků se mezi nejefektivnější řešení řadí zpravidla zavedení cirkulačního chlazení nebo oplachů a zařazení membránových separačních procesů. Opatření s nejnižšími investičními náklady bez zásahu do fyzické infrastruktury jsou optimalizace sběru dat, následné vyhodnocování spotřeby vody a návrhy a realizace optimalizačních procesů pomocí digitalizačních nástrojů.

O způsobech úspory vody jsme více psali zde.

Vodní audit jako vstupenka pro dotace: Pro ty z vás, které by snad odradila vysoká investice do úsporných opatření, máme skvělou zprávu. Aktuálně je vyhlášen dotační program, který má za cíl podpořit právě opatření cílená na úspory vody a optimalizaci jejího využívání v podnikání. S pomocí dotace tak můžete v jednom kroku investovat do cirkulární ekonomiky i návratné technologie.

A pokud byste hledali inspiraci, kde a jak s udržitelným hospodařením začít, níže se můžete podívat, jak se daří šetřit konkrétním firmám.

Dešťová voda – přírodní zdroj pro vodní hospodaření

Společnost Kingspan se zabývá sendvičovými panely, moderními izolacemi a řešením obvodových plášťů budov. Dlouhodobě pracuje na udržitelnosti životního prostředí a mezi její cíle patří i budoucnost s nulovými emisemi. Ve svých administrativních budovách a výrobních závodech zachycuje dešťovou vodu, která je nadále využívána. Do roku 2030 plánuje zachytit 100 milionů litrů dešťové vody ročně.

Nulové vypouštění vody

Společnost EATON se zaměřuje na inteligentní řízení energie a dlouhodobě usiluje o zlepšení kvality života a ochranu životní prostředí. V rámci strategie udržitelnosti neustále snižují a zavádí postupy zodpovědného nakládání s vodou. Od roku 2018 dosáhli snížení spotřeby vody o více než 1 160 megalitrů a meziroční snížení spotřeby vody bylo pro rok 2020 18 %. Cílem společnosti EATON je do roku 2030 dosáhnout certifikace nulového vypouštění vody u 10 % výrobních závodů.

Druhý život pro vodu

Architektonická a inženýrská poradenská společnost Sweco se zabývá návrhy a projekčními pracemi spojenými s vodohospodářskými provozy udržitelných tepelných a v omezené míře také jaderných elektráren. Mimo jiné zajišťují i návrhy linek pro výrobu demineralizované vody, která se využívá pro chlazení primárních a sekundárních okruhů, a její čištění. Zpracovávají také projekty pro čištění odpadních vod kontaminovaných specifickými polutanty z přidružených elektrárenských provozů, například zaolejované vody, vody s obsahem mouru a tak dále. Čistá voda díky tomu dostane druhou šanci na další zpracování.

Kde dotace pomohly

Jedním z úspěšných žadatelů o dotaci je například firma TRAFIN OIL, a. s. Díky vodnímu auditu a následným změnám v procesech zpracování a mytí barelů se jí s pomocí dotace podařilo dosáhnout 90% úspory vody a vylepšení logistických procesů aktivně snižujících uhlíkovou stopu (emisní náklad 1,5 %). Zároveň zavedla využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

A proč se zavedení udržitelného hospodaření s vodou vyplatí právě teď? Pro podniky, které chtějí zlepšit své vodní hospodářství, vnitřní procesy a uspořit vodu existují možnosti získání dotace. Kontaktujte nás, společně s námi se budete v dotacích orientovat jako ryba ve vodě.

PORADIT SE

Míša

Pokrok, ale smysluplně. Cirkulární ekonomika pro mě představuje klíč k ohleduplnější a lepší budoucnosti. Prozkoumejme ji společně!

Téma článku

Cirkulární dotace Ochrana životního prostředí

Máte také cirkulární nápad?

logo MIDACONSULTING

pomáhá ambiciózním cirkulárním projektům získat dotační podporu.

Získejte ji také

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat