Úspora spotřeby vody: Cesta k vyšší konkurenceschopnosti

Máte zmapováno, jak hospodaříte s vodou? Používáte vodu ve výrobních procesech? Existují možnosti, jak ve vaší společnosti opětovně využívat vodu a ušetřit tak na její celkové spotřebě? Závislost na významné vodní spotřebě může představovat vysoké riziko, které v případě jejího nedostatku může firmu závažně ohrozit. 

úspora vody II.jpeg

Společnost vyrábějící elektrotechnické komponenty se rozhodla své hospodaření s vodou významně zefektivnit a realizovala projekt úspory vody.

Cíl projektu

Firma se na základě podrobné analýzy zaměřila na ty procesy, které jsou svou spotřebou vody významné a zvolila technologická řešení, která umožňují pomocí reverzní osmózy opětovné využívání recyklované vody.

S novými investicemi do technologií povrchové úpravy a zavedením ekologického procesu lakování výrobnímu závodu dlouhodobě stoupla spotřeba vody. Návrh nového schématu hospodaření s vodou v procesu povrchových úprav počítá s investicemi do nového výparníku, ultrafiltrační jednotky a technologie reverzní osmózy a jejich napojení na stávající čističku vody v areálu.

Hodnocení podzemních vod ČR ukazuje, že 70 % mělkých vrtů je na úrovni velkého až extrémního sucha. Upravené plány řízení nedostatku vody by proto mohly omezit dostupnost vody pro průmyslové využití.

Jak to vše funguje?

Zaváděné schéma počítá s čištěním vody využité v procesu povrchové úpravy (práškovny) v čističce odpadních vod, kde dojde k odstranění kalů. Přes ultrafiltrační jednotku je voda třídy 1 odváděna přímo do technologie reverzní osmózy a voda třídy 2 do vakuového destilátoru – výparníku. Takto recyklovaná voda je následně opětovně využita v práškovně. Celková účinnost procesu činí téměř 94 %.

reverzní osmóza.jpeg

A výsledný efekt?

Společnost se pro realizaci projektu rozhodla pro nesporné výhody, které přinese:

  • Spotřeba vody na lakovací lince bude zcela recyklována, což umožní výrobnímu závodu dosáhnout statutu nulového vypouštění vody.
  • Posílení konkurenceschopnosti závodu – společnost bude připravena na extrémně suchá období bez rizika výpadků ve výrobě při snížených nebo zastavených dodávkách vody.
  • Projekt je zároveň investicí do pověsti firmy, která se sociální odpovědnosti věnuje dlouhodobě a má stanoveny ambiciózní cíle v oblasti boje proti změně klimatu.
  • Nové technologie přinesou celkovou úsporu spotřeby vody.
  • Projekt přináší zavedením automatizovaných technologií snížení pracovní síly využívané při čištění odpadních vod.
  • Po realizaci projektu bude dosaženo konzistentní kvality odpadních vod, což firmě usnadní dodržování relevantních předpisů.

Dotace na úsporu vody v průmyslu

Nemalé náklady spojené s investicí do nových technologií by mnohé podniky mohly odradit. Nyní je možné díky dotačnímu programu zaměřenému na optimalizaci hospodaření s vodou financovat projekt s dotačním příspěvkem.

Pokud také zvažujete optimalizovat vodní procesy ve vaší společnosti, který chcete pomoci financovat, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám budeme oporou na cestě k úspěchu.

Poradit se o svém cirkulárním projektu můžete zde:

PORADIT SE

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat