Upgrade oken místo jejich výměny

Snižování energetické náročnosti budov je v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky, je tak žádoucí, aby okna měla vyhovující vlastnosti a budovy tak mohly být v rámci provozu co nejvíce úsporné. Nové zasklení oken a jiných prosklených výplní ale produkuje zbytečný odpad, který vzniká při výměně oken a který se jen zřídka využívá pro další zpracování. Zároveň se pojí s významnou produkcí COpři výrobě, výměně i likvidaci. Jak takovou situaci efektivně řešit?

Aktuálním tématem je snižování emisí v dopravě, která představuje asi 16 % lidmi produkovaných emisí. Málokdo ale ví, že více jak 40 % celkové energie je spotřebováno budovami, většina tepelné energie se ale ztrácí okny, a naopak jimi dochází i k nežádoucímu průniku tepla dovnitř. Je to zhruba 20 % v zimním období (tepelné ztráty) a 50 % v létě (tepelné zisky).

Se spotřebou energie se váže i produkce CO2. Izolační vlastnosti obvyklého okna jsou zhruba 4x horší než běžné zdi. Nicméně okno zajišťuje denní světlo a je nutnou součástí budov. Většina oken na globálním trhu je zasklena dvojskly, které ale velmi často nemají dobré izolační vlastnosti. Jako řešení se nabízí trojsklo, které ale není kompatibilní se stávajícími úzkými rámy oken. Proto se vyrábějí nová okna s trojskly, která jsou zase velmi energetický náročná (samotná výroba i kompletní výměna včetně stavebních prací a likvidace vzniklého odpadu).

Unikátní řešení Windows upgrade

Díky mnohaletému výzkumnému a vývojovému úsilí se tak společnost Energy IN rozhodla vyvinout unikátní řešení, které umožňuje namísto nového okna s trojitým zasklením použít produkt „windows upgrade“, tzv. vylepšení stávajících oken s dvojskly na požadované izolační vlastnosti trojskel bez nutnosti kompletní výměny (tedy použití současných skleněných výplní i okenních rámů).

okno.jpgZjednodušeně lze říci, že řešení spočívá v ultratenké fólii, která je napnuta uprostřed mezi dvěma skly opatřenými speciálními nano-vrstvami na svých površích a speciálního rámečku. Proto má toto dvojité zasklení s folií stejné (v některých aspektech i lepší) vlastnosti jak trojsklo.

Řešení nabízí obrovskou příležitost, jak snížit energetickou náročnost budov obecně a zároveň efektivně nakládat se surovinou, kterou je sklo. Aby společnost mohla své výzkumné činnosti stále rozvíjet, rozhodla se rozšířit své aktivity z pronajatých prostor do vlastních. Na pořízení nové budovy včetně pozemkujejí rekonstrukci a také na nákup nových technologií podala žádost o dotaci ve výši 50 % vynaložených nákladů. Realizace projektu je plánována na tři roky. V jejím průběhu bude klíčové vysoutěžit dodavatelé stavebních prací a nových technologií.

A výsledný efekt

  • Pro „upgrade“ staršího/původního okna s dvojsklem není nutné vyrábět nové sklo a lze použít i stávající okenní rám.
  • Původní distanční hliníkový rámeček je recyklován.
  • Životnost vkládané folie je časově neomezená.
  • Demontáž vylepšení prosklené výplně a její rozebrání na dílčí materiály je snadné, stejně tak lze folii napnutou ve skle následně využít jako příměs nebo dokonce i nový granulát pro výrobu jakýchkoliv nových výrobků z PET.
  • Z hlediska přímých dopadů na životní prostředí nešetří upgrade window pouze odpad končící na skládce a materiály používané pro výrobu nového zasklení, ale díky jeho unikátním upgradovaným vlastnostem se zlepšuje celé okno, které tak může plnohodnotně sloužit několik dalších desítek let, aniž by se muselo měnit (ani fasáda budovy není narušena).
  • Šetří spotřebu energie: upgradované okno propouští o 80 % méně tepla v zimě a o 75 % méně slunečního zisku v létě než staré okno.
  • Upgrade oken navíc ušetří minimálně 50 % nákladů a 80 % času (oproti kompletní výměně).
  • Řešení je jedním z hlavních pilířů boje proti zvyšování CO2: 40 % celkových emisí COtotiž vzniká v budovách a největší únik/zisk tepla vzniká přes nevyhovující okna. Windows upgrade šetří 88 kg C02 na každé okno (které nemuselo být nově vyrobeno) a poté každý rok 20-50 kg CO2 díky energetickým úsporám (snížení nutnosti vytápění a klimatizace). V dlouhodobém horizontu jsou výsledky o to významnější.

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat