Energy Cloud: Unikátní řešení pro dobíjení elektromobilů

Na špici inovací v dobíjení elektromobilů z pouličních lamp jsou Češi z EnergyCloud. Teď přichází s dalším světově unikátním projektem.

_CHA0259+.jpg

Uším laické veřejnosti zní dobíjení elektromobilů ze sloupů veřejného osvětlení pořád jako novinka. Když se k této inovaci navíc přidá změna zdroje energie - tedy vodík místo elektřiny - pro většinu se celý koncept přesune spíše do kategorie sci-fi. Pro tento případ ale platí, že realita předčila očekávání. Česká inovační firma EnergyCloud totiž aktuálně vyvíjí právě tento druh technologie. Cílem světově unikátního projektu je umožnit získávání elektřiny pro nabíjecí stanice integrované do sloupů veřejného osvětlení také z vodíku.

Společnost EnergyCloud, a.s. sídlí v Plzni, kde se již přes 20 let věnuje vývoji chytrých řešení s cílem využívat obnovitelné zdroje energie v ekologicky a ekonomicky přijatelné formě. Tým pozůstává z expertů na elektroniku, IT, konstrukci a testování a je doplněn také o odborníky na prototypovou výrobu, marketing a obchod.

Aktuální produktové portfolio EnergyCloud lze rozdělit do dvou větví: bateriová úložiště a elektromobilita. V oblasti bateriových úložišť se firma primárně soustředí na pokrytí potřeb domácností, přičemž poskytuje např. chytrá řešení pro akumulaci energie ze solárních panelů či z elektrické sítě.

Druhou zmiňovanou větví produktového portfolia je segment elektromobility, v němž EnergyCloud úspěšně uvedla na trh Wallbox - zařízení pro nabíjení auta v domácnosti a také Streetbox - nabíjecí stanici integrovanou do sloupů veřejného osvětlení. Právě o druhé jmenované technologii jsme si promluvili s Janem Zichem, vedoucím oddělení vývoje hardware v EnergyCloud.

Dobíjení elektromobilů ze sloupů veřejného osvětlení je už realitou

_CHA0207+.jpg

Vývoj Streetboxu je v tuto chvíli úspěšně dokončen. Jedna z nabíjecích stanic Streetbox je instalována v těsné blízkosti EnergyCloudu v Plzni a další pak můžete najít třeba na výstavišti v Holešovicích. O rozsáhlejších instalacích se právě rokuje s pražským magistrátem a také s menšími krajskými městy.

Dobíjení elektromobilů ze sloupů veřejného osvětlení má celou řadu pozitiv, která si člověk dokáže snadno představit,” pouští se do vyjasňovaní základních výhod této technologie Jan Zich a pokračuje: „Sloupy jsou přirozenou součástí městských zástaveb a nabíjecí síť tak může být potenciálně velmi hustá. Dalším důležitým faktem je dostupnost těchto v podstatě „domácích“ nabíjecích stanic například pro obyvatele bytových domů.”

Lampy jako nabíječky pro elektroauta - elegantní ale nikoliv jednoduché řešení problému

Dobíjení elektromobilů ze sloupů veřejného osvětlení zní jako dokonale elegantní a jednoduché řešení problému, který dokola omílají (nejen) skeptici elektromobility – nedostatečná infrastruktura dobíjecích stanic. Proč se vlastně už dávno nezačalo ve světě hromadně aplikovat toto řešení? Jan Zich vysvětluje, že úspěšnému nasazení tohoto typu nabíječek nebrání v současné chvíli ani tak legislativa jako spíše stávající infrastruktura rozvodů elektrické energie pro sloupy veřejného osvětlení:

„Přípojka lampy, pro kterou byl předpokládán odběr v řádu stovek wattů, není obvykle vhodná pro nabíjení elektromobilu jednotkami kilowattů.”

Instalaci těchto nabíječek je tedy velmi vhodné spojovat s výstavbou nových čtvrtí či s modernizací stávajících rozvodů elektřiny pro sloupy veřejného osvětlení.

Jaké jsou výhody nabíjení elektromobilů ze sloupů lamp s využitím energie z vodíku?

Aktuální novinkou firmy EnergyCloud je světové unikátní projekt, který má umožnit získávat elektřinu pro nabíjecí stanice integrované do sloupů veřejného osvětlení také z vodíku. Existují vůbec obdobné realizace ve světě? Dle Jana Zich se z technického hlediska jedná o kombinaci několika již ve světě známých zařízení a technologií: „Na jedné straně v tomto případě stojí elektromobil nabíjen naší nabíječkou integrovanou do sloupu osvětlení (viz Streetbox). Na straně druhé je pak zdroj elektrické energie, který je k nabíjení elektromobilu a k osvětlení veřejných prostranství použit. V EnergyCloudu se dlouhodobě soustředíme na osvojení si vodíkové technologie, která přináší pozitiva především z hlediska skladování energie.

Výsledné řešení nabíjení elektromobilů ze sloupů lamp s využitím energie z vodíku přinese:

  • posílení existující infrastruktury pro nabíjení elektromobilů,
  • zvýšení míry zapojení obnovitelných zdrojů do energetického mixu,
  • stabilizaci distribuční a přenosové soustavy a
  • omezení produkce emisí spojené s nabíjením z konvenčních zdrojů.

Vodíková technologie pro nabíjení elektromobilů - jak funguje? A vyplatí se?

Jak by celá technologie měla fungovat? Účelem hybridního zdroje energie, který EnergyCloud právě vyvíjí, je dodávat střídavý proud pro nabíjecí stanici umístěnou ve sloupu pouličního osvětlení. K tomu se má využít napěťový střídač. Tento střídač pro svou funkci potřebuje energii, kterou má nově odebírat z vodíkové nádrže prostřednictvím chemické reakce probíhající v palivovém článku.

Neoddělitelnou součástí zmiňovaného projektu je samozřejmě vyhodnocení rentability nového řešení. „Ověření fungování nové technologie půjde ruku v ruce s vyhodnocením ekologické a ekonomické náročnosti takového řešení. Úspěšným završením projektu bude identifikování případů, ve kterých se vyplatí technologii nasadit do praxe,” uzavírá Jan Zich.

Nabíjecí stanice elektromobilů v lampách s využitím vodíku - jsou už za rohem?

EnergyCloud na tomto konkrétním projektu spolupracuje s řadou domácích odborných institucí v oblasti vodíkových technologií, především s VŠB-TUO a Centrem výzkumu Řež. Z administrativních důvodů byl projekt přeplánován, přičemž jeho završení je předpokládáno na konec roku 2024. První výsledky však budou dostupné už přibližně v polovině příštího roku, kdy začne výstavba prototypu nabíjecí stanice vybavené vodíkovou technologií.

Řešení od EnergyCloud jsou ukázkovým příkladem jednoho ze základních principů udržitelnosti - vše začíná už v okamžiku designování produktu. Na tento unikátní projekt společnost podala žádost o dotaci, která pomůže financovat provozní náklady, jako jsou mzdy vývojových pracovníků, materiál, režie, a to jak univerzitě, tak i podniku.

Víte, že i další firmy mohou žádat o dotaci na výzkum a vývoj nových produktů a výrobních procesů, které jsou dlouhodobě udržitelné a obsahují prvek cirkularity? Jaké projekty lze finančně podpořit? Podívejte se na další případové studie úspěšných inovací z českého prostředí na našem webu anebo nám napište.

 

Rádi vám pomůžeme zorientovat se v příležitostech financování vašeho cirkulárního projektu.

PORADIT SE

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat