DAIKIN: tepelná čerpadla vstříc cirkulární ekonomice

Tepelná čerpadla lze považovat za lokální, obnovitelný a téměř všudypřítomný zdroj energie, jelikož dodávají v průměru ¾ energie z okolního prostředí. Fungují na principu rozdílu mezi teplotami dvou těles, díky čemuž vzniká energie pro domácnosti i firmy. Použitá chladiva (převážně fluorované plyny) jsou hnací silou tepelných čerpadel a zároveň jsou významnou součástí oběhového hospodářství, protože po ukončení životnosti čerpadel se dají znovu využít.

Technologie firmy DAIKIN Central Europe využívají jako chladiva i tzv. fluorované plyny (F-plyny). Jedná se o skleníkové plyny, které mají v případě jejich úniku určitý dopad na životní prostředí. Společnost DAIKIN se je však snaží minimalizovat. Pracuje neustále na vývoji nových chladiv s nižším GWP (měřítko Global Warming Potential), která pak poskytuje i dalším výrobcům podobných zařízení.

DAIKIN Central Europe je lídrem ve výrobě zařízení pro chlazení a vytápění komerčních, rezidenčních i průmyslových budov. Má jasnou cirkulární strategii s hlavním cílem minimalizovat environmentální dopady ve všech fázích životního cyklu jejich výrobků.

  • DAIKIN Europe odděluje a znovu prodává materiály
  • 80 % jednotek DAIKIN je recyklovatelných
  • Opětovné používání kovů, mědi, hliníku atd. přímými kontrakty 

 L∞P by DAIKIN: zpětný odběr chladiv a jejich znovuvyužití

DAIKIN zároveň nabízí svým zákazníkům možnost zapojit se do programu L∞P by DAIKIN, který podporuje zpětný odběr chladiv z jejich zařízení pro vytápění, chlazení a větrání (tzv. HVAC systém). Firma zdarma zajistí klíčovým komerčním zákazníkům nádoby na sběr použitého chladiva z HVAC výrobků s ukončenou životností a jeho následný odvoz a regeneraci. Chladivo se po regeneraci, která garantuje stejnou kvalitu jako má nové chladivo, znovu využívá, a to v nových výrobcích. Zákazník se tak nemusí vůbec starat o použité chladivo a uspoří finance za jeho likvidaci.

Díky zavedeným prvkům cirkulární ekonomiky se tak ročně nemusí vyrobit 250 000 kg nového chladiva.

První mezinárodní platforma pro obchodování s použitými F-plyny

Mezi další aktivity firmy DAIKIN vedoucí vstříc udržitelné budoucnosti patří online burza Retradeables, jejímž cílem je co nejméně použitých chladiv (F-plynů) likvidovat a co nejvíce recyklovat či regenerovat.

 

Tento projekt je zároveň financovaný a podporovaný EU. Byl dotačně podpořen z programu LIFE v rámci spolupráce konsorcia odborných partnerů z různých členských států EU - včetně DAIKIN Airconditioning Central Europe, MAT4NRG (Spol. pro materiály a energetické apl.) a Národní technické univerzity v Aténách (NTUA).

Na Retradeables je možné prodávat a nakupovat použité F-plyny na trhu, což umožňuje jejich opětovné využití. Uznává použitá chladiva jako cenný zdroj ekonomiky a nabízí je tak za aktuální tržní ceny. Česká republika je druhou zemí, která využívá nástroje pro správu použitého F-plynu nabízených platformou Retradeables.

Vysoké náklady na řádnou likvidaci použitých F-plynů a regulační předpisy způsobily průmyslové a environmentální problémy, nelegální likvidaci nebo uvolňování použitých F-plynů do atmosféry.

Řešení firmy DAIKIN přináší na trh spolupráci a transparentnost, kdy F-plyny již nebudou odpadem a nákladem, ale ziskovým přínosem pro montážní a servisní firmy.

S rostoucím trendem renovace obytných i administrativních budov a růstem energetické efektivity novostaveb, se tepelná čerpadla stávají mnohem zajímavější technologií, a to jak z hlediska ekologického, tak i ekonomického.

A jaká je tedy jejich přidaná hodnota?

  • vysoká energetická účinnost EEF – významně snižují množství primární neobnovitelné energie
  • zvyšují podíl obnovitelných zdrojů energie – čerpadlo dodává v průměru ¾ energie z okolního prostředí
  • pomáhají snižovat emise C02 a zlepšují stav ovzduší a emisí pevných částí
  • umožňují jedinou technologií vytápět i chladit, některá i zároveň s distribucí tepla – snižují výrazně provozní náklady

Na modernizaci energetického sektoru všeobecně myslí i dotační podpora. Neváhejte nás proto kontaktovat se svým záměrem.

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat