VIASYSTEM: Cirkulární ekonomika v silničním stavitelství? Ano!

Asfalt je jedním z nejuniverzálnějších stavebních materiálů, který je využíván při velkém množství silničních staveb. Globální trh s asfaltem měl v roce 2019 hodnotu více než $200 mil. a díky rostoucí poptávce se odhaduje, že v roce 2027 dosáhne hodnoty až $320 mil. Pro výrobu cest se využívá směs asfaltu a kameniva, které se v Evropě vyrobí za rok přibližně 270 mil. tun, což představuje hodnotu $19mld. Uspokojovat stále rostoucí poptávku však s sebou nese svá úskalí jak z hlediska dostupnosti primárních surovin, tak z hlediska jejich rostoucích cen. Řešení může přinést cirkulární ekonomika v podobě recyklace již existujících asfaltových směsí.

silnice viasystem 01.jpeg

Asfaltová směs (asfaltové pojivo + vhodné kamenivo) se v současnosti vyrábí v obalovnách. Výroba nových směsí je však velmi náročná na primární suroviny, především kamenivo, štěrk a ropu, jejichž dostupnost se kvůli obrovským objemům globální těžby snižuje a ceny narůstají. Je tak na místě při opravách silnic opětovně využívat vybourané nebo vyfrézované asfaltové vrstvy, které představují ideální zdroj pro znovuvyužití, tzv. R-materiál (z angl. Reclaimed asphalt pavement, RAP). Tento materiál je však v současnosti z velké části vnímán jako odpad, tisíce tun jsou ukládány na skládkách, a není tak aktivně využíván jeho další potenciál. Aktuálně však na trhu neexistuje řešení, které by zpracovávalo 100 % tohoto materiálu a vznikala plně recyklovaná asfaltová směs.

Recyklace asfaltu jako významný krok v oběhovém hospodářství a snižování emisí CO2

Velkým přínosem recyklace asfaltu je její ekonomická výhodnost, jelikož se snižuje potřeba nakupovat primární suroviny, především kamenivo a nutná pojiva. Navíc recyklovaná asfaltová směs je za určitých podmínek stejně odolná jako ta vyrobená z primárních surovin. Recyklace tohoto materiálu se tak stává jedním z klíčových prvků pro zajištění udržitelného využívání přírodních zdrojů a snížení jejich spotřeby. Plně recyklovaná asfaltová směs je opět recyklovatelná a znovupoužitelná, čímž se cirkulární smyčka stále obnovuje a materiál má velmi dlouhou životnost.

Recyklace asfaltových směsí je také velmi dobrým nástrojem, jak snížit produkci skleníkových plynů. Kvalitní a upravené vozovky zásadním způsobem ovlivňují množství spotřebovaného paliva vozidel.

Pravidelná údržba vozovek přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů až o 5 %. Zlepšení technického stavu alespoň jedné třetiny z celkové silniční sítě Evropy (5,5 milionu km) by do roku 2030 mohlo představovat ušetření až 14 milionů tun CO2, což představuje ekvivalent „odstranění“ ze silnic až 3 milionů aut. Navíc při využívání 100 % podílu R-materiálu v asfaltové směsi se skleníkové emise při produkci 1 tuny asfaltu sníží až o 18 kg, resp. 35 % CO2 oproti směsi bez podílu tohoto materiálu.

Vývoj recyklačního zařízení asfaltových směsí podpořený dotací

silnice viasystem 03.jpeg

V současnosti na trhu neexistuje zařízení pro recyklaci asfaltových směsí, které by umělo zpracovat 100 % R-materiálu. Právě toho využila společnost VIASYSTEM SE, která dlouhodobě působí v oboru silničních prací. Jelikož neustálá výstavba nových silnic a jejich opravy jsou spojeny s negativními dopady na životní prostředí, začala pracovat s myšlenkou cirkulární ekonomiky a jejího využití v silničním stavitelství. 

Díky dotační podpoře z programu TREND „Lídři“ bude možné vyvinout mobilní recyklační zařízení, které bude pro výrobu „nové“ asfaltové směsi využívat téměř 100 % R-materiálu. Vyvíjené zařízení bude mít hned několik výhod. První výhodou je jeho mobilita, která umožní zpracování materiálu a jeho opětovné využití přímo na místě oprav nebo na přilehlých komunikacích. Technologie umožní využít novou recyklovanou asfaltovou směs i v okolí, nejen v místě vyfrézování, protože ji bude možné pomocí termokontejnerů převést i na vzdálenější místa. Díky recyklaci na místě tak nebude nutné
R-materiál převážet do stacionární obalovny, jak je tomu doposud. Velmi se tak zefektivní rychlost oprav silnic.

Díky několika inovovaným prvkům bude mít její využívání také významný pozitivní dopad na životní prostředí. Opětovným využíváním již vzniklého materiálu bude přispívat ke snižování materiálové náročnosti výstavby a oprav silnic a také díky možnosti materiál využít přímo na místě vzniku bude docházet k významnému snížení uhlíkové stopy silničních prací.

Společnost VIASYSTEM SE má tak velkou možnost stát se průkopníkem v přechodu na cirkulární ekonomiku v oblasti silničních prací tím, že nabídne technologické řešení potřebné pro výrobu 100 % recyklovaných asfaltových směsí. S dotační podporou bude navíc možné potřebné výzkumné a vývojové práce projektu urychlit a předběhnout tak možnou konkurenci na trhu.

A jaký je výsledný efekt unikátního recyklačního zařízení?

  • Významná úspora přírodních zdrojů, ale i energie potřebné pro jejich těžbu.
  • Zcela uzavřená cirkulární smyčka – nejen že materiál má delší životní cyklus a je znovu využitelný – jeho recyklace je možná neustále opakovat.
  • Výroba je tak téměř bezodpadová.
  • V neposlední řadě dochází ke snížení uhlíkové stopy jednak díky snížení nutnosti přepravy recyklovaného materiálu a jednak díky kvalitním a upraveným vozovkám, na nichž je nižší spotřeba paliva.

Chcete mít také náskok před konkurencí a přispět svým nápadem k přechodu na cirkulární ekonomiku? Rádi s Vámi probereme možné cesty k jeho financování.

PORADIT SE

tacr.pngTento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.

 

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat