Vodík v české plynárenské soustavě: Dříve něž si myslíte

O tom, že energetický sektor je nutné dekarbonizovat, není pochyb, a jednou z cest je využití vodíku. O jeho cirkulárním potenciálu jsme už psali a nyní vám ukážeme, čemu se řešené projekty v této oblasti, které lze financovat, jak jinak, než s pomocí dotace, mohou věnovat.

vodík.jpeg

V ČR je třeba inovovat a modernizovat plynárenskou soustavu, což vyžaduje nemalé finanční náklady. Odhad je, že v následujících 15 letech investice dosáhnou řádově desítek miliard korun. Proč se tedy nezaměřit na způsoby modernizace, které by umožnily přenos vodíku.

Důvody jsou hned dva a oba jsou cirkulární:

  • Výměna fosilního zemního plynu za obnovitelný
  • Uložení elektrické energie prostřednictvím technologie P2G (power to gas). 

Technologie P2G funguje na principu přeměny elektrické energie na vodík či syntetický metan, které lze následně vtláčet do distribuční plynárenské soustavy nebo uskladnit v podzemních zásobnících plynu.

Kam projekt směruje a jak to vše funguje

Cílem projektu je prostřednictvím výzkumných aktivit určit technické, ekonomické i legislativní podmínky přepravy, distribuce a uskladnění vodíku ve stávající plynárenské soustavě ČR.

Vodík patří mezi tzv. „zelené plyny“, které splňují požadavky Evropské unie na dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Česká plynárenská soustava nyní umožňuje vodík v plynovodech přepravovat pouze ve směsi se zemním plynem, a to do výše maximálně 2 %. (allforpower.cz) 

Koncentraci je potřeba výrazně navýšit, správně stanovit strukturu směsi a poté nastavit strategii výroby, využití, ale také definovat a přijmout nutnou legislativu, která doposud s využitím vodíku nepočítala. 

Díky dotaci budeme připraveni

Evropa je průkopníkem ve využití „zeleného“ vodíku, tedy vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů. Např. v Holandsku očekávají obměnu infrastruktury v horizontu 15 let. Okolo roku 2055 bychom mohli mít plnohodnotné vodíkové hospodářství i v ČR. Je tedy třeba přípravu na tento přechod neodkládat. Významným benefitem je, že finanční podpora na následující náklady je poskytována již v průběhu realizace projektu, není tedy třeba čekat až na jeho skončení:

  • Mzdy výzkumných pracovníků vyvíjejících technická řešení a analýzy připravenosti přenosové soustavy, a to nejen těch interních, ale také těch ze spolupracujících univerzit a výzkumných organizací.
  • Odpisy výzkumných zařízení, přístrojů a nezbytného vybavení
  • Subdodávky, zajištění ochrany duševního vlastnictví, materiál či režie  

A výsledný efekt?

  • Výrazné usnadnění integrace technologie P2G do života v české energetice
  • Vývoj optimálního řešení, které umožní efektivní uložení energie prostřednictvím technologie P2G
  • Dodavatelé plynu budou moci ještě před integrací obnovitelných plynů, provést analýzu připravenosti jejich soustav na vodík
  • Díky nastavené metodice měření množství a složení plynné směsi budou známy podmínky provozu stávajících odběrných plynových zařízení 

Dotace na výzkum a vývoj v energetice

Máte také nápad, jak pomoci změnit českou energetiku? Nenechte se odradit vysokými vstupními náklady - na smysluplné projkety myslí mnoho dotačních programů a jedním z nich je program Théta zaměřený právě na energetiku.

Kontaktujte nás a povězte nám o svých plánech. 

PORADIT SE

 

 

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat