Účast na zahraničních veletrzích

Klíčovým faktorem přechodu od lineárního k cirkulárnímu hospodářství je úzká spolupráce mezi výrobcem, spotřebitelem a zpracovatelem odpadu. Cestou nalezení vhodné spolupráce od nabídky až k poptávce může být právě účast na veletrzích.

exhibition.jpgMalí a střední podnikatelé ze všech oblastí zpracovatelského průmyslu využívají dotace ve výši 50 %, max. 4 mil Kč k účasti na největších světových výstavách a veletrzích např. Hannover Messe v Německu. Z dotace financují pronájem výstavní plochy, náklady na zřízení stánku, dopravu vystavovaných produktů a výrobu propagačních materiálů. Pokud cena některé nákladové položky v projektu přesáhne 500 tis. Kč realizují s naší pomocí výběr nejvhodnějšího dodavatele dle stanovených pravidel.

A výsledný efekt?

    • Firmy na veletrzích představují nové technologie pro třídění, recyklaci a využití odpadových materiálů, dále také energeticky soběstačné systémy pro domácnosti nebo systémy pro repasování a opravy atd.
    • Své zapojení do cirkulární ekonomiky podnikatelé využívají i při propagaci, protože spotřebitelé již dnes své preference k šetrnějším výrobkům dávají najevo.

Mohlo by vás také zajímat