Instalace nového biomasového kotle

Využívání obnovitelných zdrojů energie je jedním z hlavních pilířů cirkulární ekonomiky. Často však nestačí pouze vyměnit stávající neekologické zdroje za obnovitelné, ale je zapotřebí i důkladně promyslet, zda je řešení efektivně využíváno. Zároveň je základní charakteristikou cirkularity soběstačnost na lokální úrovni. Tyto dva aspekty lze chytře propojit.

Výtopna je významným producentem a dodavatelem tepelné energie do občanské zástavby velkého města. Dané město je rozvíjející se lokalita a napojené objekty mají potenciál k dlouhodobému odběru tepelné energie. Bylo tak velmi žádoucí, aby jak provoz výtopny, tak i dodávka tepelné energie byly dlouhodobě fungující, ale i technicky a ekonomicky stabilní.

heating.jpgVýtopna disponovala soustavou tří biomasových kotlů, stále však bojovala s jedním významným problémem – provozem během letního a přechodového období. V tomto čase totiž docházelo ke snížení výroby tepelné energie a v důsledku snížení aktuálního výkonu byl provoz kotlů pod jejich minimálním garantovaným výkonem. Důsledkem byla nízká účinnost výroby tepelné energie, zvýšená spotřeba paliva, ale také zvýšení množství produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Společnost se tak rozhodla instalovat nový biomasový kotel s takovým výkonem, který nebude pro letní období předimenzovaný, ale naopak zajistí optimální fungování. Palivem je výhradně lokální biomasa, tedy dřevní a lesní štěpka od místního dodavatele.

V rámci dotace byly významně pokryty náklady na pořízení nového biomasového kotle včetně zajištění projektování, koordinace výstavby, montáže a uvedení do provozu.

A výsledný efekt?

    • Náhrada kotle představuje pro společnost významný projekt z hlediska ekologizace výtopny a udržení konkurenceschopnosti.
    • Realizace projektu přináší okamžitou úsporu zhruba 133 tun CO2/rok, tedy snížení produkce znečišťujících látek do ovzduší, úsporu primárních zdrojů energie v objemu 10 067 GJ.
    • Dojde k navýšení roční účinnosti výroby tepla na 90 % a navýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů a poklesu vlastní spotřeby elektrické energie.
    • Řešení je dlouhodobě udržitelné a efektivní. Navíc se stabilizovaly i ceny tepelné energie v regionu a podpořilo se používání lokální štěpky, tedy využití místních zdrojů.

Cirkulární kafíčko

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací, nechte nám svůj email a my vám budeme pravidelně zasílat nejnovější články.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat