Zelená logistika

Můžeme mít myšlenku, příležitosti, zdroje, ale klíčem k úspěšné realizaci cirkulárních řešení je člověk. Zapojení společenských a humanitních věd do projektů výzkumu, vývoje a inovací tak může být pro nalézání nových konkurenčních výhod a jejich udržitelné a odpovědné využívání zcela zásadní. Mohou nám totiž prozradit mnohé o chování spotřebitelů a bariérách, které pociťují, ale hlavně zjistit, jak je vhodně motivovat k využívání a vytváření udržitelných řešení.

Šetrné alternativní logistické služby

Centrum pro otázky životního prostředí na Univerzitě Karlově uvádí, že i když v současné době trh se zelenými výrobky a službami sice dokládá ochotu spotřebitelů platit za výrobky šetrné k životnímu prostředí, literatura ukazuje, že využití zelených atributů ke stimulaci poptávky není jednoduché. Rozhodlo se tak realizovat výzkumný a vývojový projekt, jehož cílem je navrhnout a vytvořit nástroj, který firmám umožní využít existující motivaci spotřebitelů ke zvýšení poptávky po tomto typu produktů, a to konkrétně šetrných alternativách logistických služeb.

 zelena logistika

Výsledek projektu

Jedná se o projekt, který propojuje nejen poznatky z psychologie, ale i ekonomie a dopravního plánování. Výstupem projektu bude metodika a aplikace ICT pro hodnocení environmentální motivace spotřebitelů a návrh způsobů prezentace zelených atributů, které na základě této znalosti umožní firmám zvýšit poptávku po environmentálně šetrných logistických službách. Projekt je plánován na tři roky a způsobilé výdaje mohou dosáhnout až 4 464 tis. Kč.

Ačkoli v tomto konkrétním společenskovědním projektu je řešitelem pouze univerzita, záměry podobného typu může řešit klidně i podnik, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s dalšími účastníky.

Co bude dotováno

Míra podpory na projekt může být až 80%. Získat lze dotační podporu jak na osobní náklady pracovníků podílejících se na vývoji (včetně stipendií), tak náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů i náklady na subdodávky. Dále také ostatní přímé náklady, jako je ochrana duševního vlastnictví, materiál, náklady na provoz i cestovní náklady, v neposlední řadě také režijní náklady.

A výsledný efekt?

  • Bude vytvořen nástroj, který firmám umožní využít existující motivaci spotřebitelů ke zvýšení poptávky po zelených produktech a službách (konkrétně šetrných alternativách logistických služeb)
  • Firmy budou motivovány vytvářet a nabízet zelená řešení na trhu
  • Spotřebitelé budou chtít využívat zelené výrobky, tuto tendenci mohou přenést i do dalších oblastí svého života
  • Podpora ochrany životního prostředí a cirkulárních řešení

Téma článku

Poraď se

Pomáháme ambiciózním projektům získat dotační podporu na cirkulární nápady.

logo MIDACONSULTING MIDACONSULTING

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací

Nechte nám svůj e-mail a my se vám ozveme, až bude vycházet nový článek.

zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat