Udržitelná energetika pro kolektivní bydlení

Energetický průmysl v posledních letech představuje nejvíce se měnící odvětví. Na trhu jsou patrné trendy v posilování výroby energie z obnovitelných zdrojů, a také trendy v podpoře změny strategie rozvoje energetické soustavy. Vývoj potřeb trhu předpovídá výrazné zvýšení spotřeby elektrické energie z čistých a udržitelných zdrojů.

Inovační centrum EATON reagovalo na příležitosti v energetice s předstihem a rozhodlo se realizovat projekt, který má za cíl vývoj nových technologií pro energetiku budov se zaměřením na inteligentní budovy v souladu s myšlenkami „low carbon houses“ a „zero energy houses“.

kolektivní bydlení.jpeg

V současné době probíhá realizace výzkumného projektu, který předpokládá výsledek v podobě unikátního řešení flexibilního konceptu mikrogridu – ten bude integrovat obnovitelné zdroje energie do elektrizační soustavy, ukládat energii a nabíjet elektrická vozidla. Technologie umožní komunikaci, řízení a ovládáni v elektrických rozvodech primárně bytových domů, ale i v jiných typech budov.

Dotace na podporu udržitelné energetiky pomáhá financovat provozní náklady, jako jsou mzdy vývojových pracovníků, materiál, režie, a to jak univerzitě, tak i podniku.

A výsledný efekt?

  • Trend decentralizace – výroba elektřiny se přesouvá z centralizovaného modelu, který závisí na malém počtu velkých elektráren na fosilní paliva, na menší soběstačné celky
  • Flexibilní síť – inteligentní, efektivní správa napájení a optimalizace založená na datech v reálném čase
  • Využití zelené elektřiny s cílem dosáhnout nejlepší možné návratnosti investic
  • Sdílení energie – systém bude na požádání řídit toky energie mezi zdroji a spotřebiteli
  • Rychlé nabíjení elektrického vozidla – uložená energie v kombinaci s libovolným dostupným zdrojem v době potřeby může být použita k zajištění nabíjení elektrických vozidel při výkonu až 50 kW, což je rychlejší než při použití pouhého síťového napájecího kabelu.
  • Modularita – navrhovaná konfigurace umožní přidání dalších distribuovaných zdrojů do tohoto systému (větrný generátor, dieselový generátor atd.).
  • Zvýšení pružnosti výkonu – v případě výpadku sítě může být základní spotřeba energie pokryta fotovoltaikou a skladovanou energií
  • Nízké náklady na návrh a inženýring

Projekt je v souladu se strategií EU pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Přínosem pro distribuční společnosti jsou nižší požadavky pro kapacitu distribučních sítí, nižší požadavky na odolnost (nepřerušovaný zdroj) a pomoc s vyvažováním sítě.  Inovativní kroky společnosti také napomáhají ke snížení produkce CO2. 

Téma článku

Poraď se

Pomáháme ambiciózním projektům získat dotační podporu na cirkulární nápady.

logo MIDACONSULTING MIDACONSULTING

Sdílejte tento článek

na Facebook na Twitteru na LinkedIn

Cirkulární nápady

Ať vám neutečou novinky ze světa cirkulárních dotací

Nechte nám svůj e-mail a my se vám ozveme, až bude vycházet nový článek.

zpracováním vašich osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat